PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 550 | 299
Tytuł artykułu

Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006

Warianty tytułu
Regional Policy in the European Union, Ireland and the United Kingdom in the Years 1989-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono teoretyczne podstawy polityki rozwoju regionalnego. Omówiono politykę regionalną Unii Europejskiej. Przybliżono politykę regionalną Unii Europejskiej w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. Zamieszczono wnioski dla Polski wynikające z doświadczeń Irlandii i Wielkiej Brytanii w sferze pomocy strukturalnej.
EN
Presented the theoretical basics of regional development policy. Discussed regional policy of the European Union in Ireland and the United Kingdom. The article includes conclusions for Poland resulted from experience of Irland and the United Kingdom in the area of structural aid. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
299
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Armstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 • Bachtier J., Fraser A., A Feasibility Study for an Evaluation of the Impact and Added Value of the EU Structural Funds in the UK, Final Report, European Policies Research Centre, University of Strathclyde and Fraser Associates, Glasgow 2002.
 • Bachtler J., Michie R., The evolution of Objective 2 Programmes, "IQ-Net Thematic Paper", 3(1), European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow 1997.
 • Bachtler J., Reforming the Structural Funds: Options for Change, Regional and Industrial Policy Research Paper, 26, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow 1997, http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/R26ReftheStructFunds.pdf [luty 2004].
 • Background Briefings, Regional Policy and the Structural Funds in the United Kingdom (2000-2006), European Commission Representation in the United Kingdom, London 2000.
 • Bagdziński S.L., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, red. S.L. Bagdziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Balchin P., Regional policy in Britain, The North-South Divide, Paul Chapman, London 1990.
 • Barro R.J., Makro ekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic growth and convergence across the US, Working Paper No 3419, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1990.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., Regional growth and migration: A Japan-US Comparison, Working Paper No 4038, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1992.
 • Barry F., Bradley J., FDI and Trade: the Irish host country experience, Royal Economics Society Conference, University of Staffordshire, March 24-26, 2003.
 • Barry F., Murphy A., Walsh В., The rationale for subsidising jobs in a fully employed economy, "Irish Banking Review" 2002, Autumn, s. 38-50.
 • Berezowski S., Regionalizacja społeczno-gospodarcza, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1988.
 • Bielecki Cz., Ekonomika i planowanie rozwoju regionów, PWE, Warszawa 1974.
 • Bocian A., Problemy budowy regionalnych strategii, w: Strategie rozwoju lokalnego, t. I: Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Border, Midland and Western Regional Assembly, Ireland National Development Plan 2000-2006. Operational Programme for the Border, Midland and Western Region 2000 to 2006, Ballaghaderreen 2000.
 • Boyle G., McCarthy T., Walsh J., Regional Income Differentials and the Issue of Regional Income Equalisation in Ireland, "Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland" Vol. XXVIII(l), Dublin 1999.
 • 20. Bradley J., Barry F., EMU and Northern Ireland: Strategic Implications, "Irish Banking Review" 1999, Autumn, s. 12-23.
 • Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G., Macro-regional evaluation of the Structural Funds using the HERMIN modelling framework, Paper for presentation at the 43rd Congress of the European Regional Science Association 27 Aug 2003 - 31 Aug 2003, Jyväskylä.
 • 22. Bradley J., O'Donnell N., Sheridan N., Whelan K., Regional Aid and Convergence: Evaluating the Impact of the Structural Funds on the European Periphery, Avebury, Aldershot 1995.
 • Bradley J., Promoting cohesion in the enlarged EU: is there a role for national development plans? w: Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union, red. J. Bradley, G. Petrakos, I. Traistaru, "ZEI Studies in European Economics and Law" Vol. 6, Springer, New York 2005.
 • Bradley J., Zaleski J., Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 • Breathnach P., Regional Government: The Missing Link in the National Spatial Strategy?, Paper Presented to Regional Studies Association (Irish Branch) National Conference "Ireland 2020: People, Place and Space", Bunratty, County Clare, April 2002.
 • Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Button K., Pentecost E., Regional Economic Performance within the EU, Elgar, Cheltenham 1999.
 • Capolupo R., Convergence in recent growth theories: a survey, "Journal of Economic Studies" 1998, 25 (6), 496-537.
 • Cappelen A., Castellaci F., Fagerberg J., Verspagen В., The impact of EU regional support on growth and convergence in the European Union, "Journal of Common Market Studies" 2003, 41 (4), 621-644.
 • Central Statistic Office, Statistical Yearbook of Ireland, 2002, Stationery Office, Dublin 2002. Central Statistics Office, Census 2002, Stationery Office, Dublin 2003.
 • Central Statistics Office, Population and Migration Estimates, Stationery Office, Dublin 2003.
 • Central Statistics Office, Statistical Yearbook of Ireland, 2001, Stationery Office, Dublin 2001.
 • Centre for Strategy & Evaluation Services, Ex-Post Evaluation of 1994-1999 Objective 2 Programmes. General Assessment f or the United Kingdom, Centre for Strategy & Evaluation Services, Sevenoaks 2002.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region i regionalizacja w geografii w: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość: zbiór studiów, red. K. Handle, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993.
 • Ciepielewska M., Jahns H., Polityka regionalna i strukturalna, w: Unia Europejska, t. l, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 • Commission of the European Communities, Community Support Framework 1989-1993 for the development of rural areas (Objective 5b), United Kingdom, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1991.
 • Commission of the European Communities, Community Support Framework 1989-1993 for the development and structural adjustment of the regions whose development is lagging behind (Objective 1), United Kingdom (Northern Ireland), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1989.
 • Commission of the European Communities, European Regional Development Fund. Eleventh annual report (1985), Document, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1985.
 • Commission of the European Communities, Ireland, Community Support Framework 1989-1993, Objective 1: Development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1990.
 • Commission of the European Communities, Merseyside: Single programming document 1994-1999 Objective 1, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995.
 • Commission of the European Communities, Northern Ireland - Single programming document 1994-1999, Objective 1, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1994.
 • Commission of the European Communities, The Highlands and Islands. Single Programming Document 1994-1999, Objective 1, Structural development and adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995.
 • Community Support Framework (CSF) Evaluation Unit, Review of Ongoing Evaluation, Function in the Community Support Framework (CSF) for Ireland, 1994-1999, 1998, http://www.csfinfo.com/docs/press_releases/ndp_csf/CSF.pdf [maj 2004].
 • Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds, Official Journal of the European Communities L 161/20-21.
 • Czernielewska-Rutkowska M., Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 • Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 • Czykier-Wierzba D., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • Dabinett G., The EU Community Initiative and the management of industrial change in the UK, w: The Coherence of EU Regional Policy: Contrasting Perspectives on the Structural Funds, red. J. Bachtler, I. Turok, "Regional Policy Development Series" No. 17, Jessica Kingsley Publishers Ltd with the Regional Studies Association, London 1997.
 • Dall'erba S., Le Galio J., The Impact of EU Regional Support on Growth and Employment, The Regional Economics Applications Laboratory (REAL) Discussion Paper 04-T-18,2004, http://www2.uiuc.edu/unit/real/d-paper/04-t-18.pdf [maj 2005].
 • Davies S., Hallet M., Interactions between national and regional development, Working Paper 207 of the Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg 2002.
 • De la Fuente A., Ciccine A., Human capital in a global and knowledge-based economy, Report for Directorate-General for Employment and Social Affairs, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 • Department of Trade and Industry, National Assembly for Wales, Scottish Executive, Evaluation of Regional Selective Assistance 1991-1995, Final Report, Arup Economics & Planning, London 2000.
 • Department of Trade and Industry, The European Structural Funds, http://www.dti.gov.uk/europe/annex_d.html [lipiec 2005].
 • Domański R., Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1978.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1972.
 • Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa 1989.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • Dugiel W., Okresy przejściowe w obszarze "Rolnictwo", w: Okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Dunn R., Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii wobec nowej polityki spójności UE, w: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Durjasz P., Borowski J., How to balance real and nominal convergence? The case of Poland, w: Economic convergence and divergence in Europe: growth and regional development in an enlarged European Union, red. G. Tümpel-Gugerell, P. Mooslechner, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2003.
 • Dziarmaga A., Granty globalne - doświadczenia Wielkiej Brytanii, EUlotka, Biuletyn Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, Warszawskie Biuro Łącznikowe Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, sierpień 2004.
 • Dziemianowicz W., Zróżnicowania międzyregionalne i wewnątrzregionalne, ich skala i specyfika jako przesłanki delimitacji obszarów problemowych polityki regionalnej państwa w latach 2000-2006, w: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, red. J. Szlachta, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2000.
 • Dziewoński K., Teoria regionu ekonomicznego, "Przegląd Geograficzny" t. XXXIX, zeszyt l, PWN, Warszawa 1967.
 • Dziewulski R., Administracyjne przygotowania Polski do wykorzystania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej na tle doświadczeń państw członkowskich UE, "Biuletyn Analiz UKIE" 2002, nr 10, październik 2002.
 • Economic and Social Research Institute (ESRI) in association with Gesellschaft für Finanzund Regionalanalysen (GEFRA), An examination of the ex-post macroeconomic impacts of CSF 1994-1999 on Objective 1 countries and regions. Greece, Ireland, Portugal, Spain, East Germany and Northern Ireland. Final Report (December 20th, 2002), http://europa.eu.int/ comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/objl/macro_modelling.pdf.
 • ECOTEC Research & Consulting Limited, Ex-Post Evaluation of Objective 1 1994-1999, A Final Report to the Directorate General for Regional Policy, European Commission, Birmingham 2004.
 • ECOTEC Research and Consulting Limited, Evaluation of the Added Value and Costs of the European Structural Funds in the UK, ECOTEC Research and Consulting Ltd., London 2003, http://www.dti.gov.uk/europe/dtic2327_19_01_04finalproof.pdf [maj 2004].
 • ECOTEC Research and Consulting Limited, Ex-Post Evaluation of Objective 1 1994-1999. National report - UK, Birmingham 2003.
 • Ederveen S., de Groot L.F.H., Nahuis R., Fertile soil for Structural Funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2002 - 096/3, Amsterdam-Rotterdam 2002.
 • Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej: raport Programu Reformy Administracji Publicznej, red. J. Zaleski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Europa Publications, Western Europę 2000, "Regional Surveys of the World", Europa Publications, London 1999.
 • European Commission Representation in the United Kingdom, Funding from the European Union, NatWest, London 1997.
 • European Commission, A new partnership for cohesion convergence competitiveness cooperation, Third report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • European Commission, Cohesion policy: the 2007 watershed, Legislative proposals by the European Commission for the reform of cohesion policy (2007-2013 period), KN-61-04-274-EN-J, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2004.
 • European Commission, Driving regional development. EU Structural Funds programmes in the UK, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1998.
 • European Commission, First Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1996.
 • European Commission, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology, The New Programming Period 2000-2006: methodological working papers, Working Paper 3, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2001.
 • European Commission, Ireland Community Support Framework 1994-1999, Objective 1: Development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1994.
 • European Commission, Ireland Community Support Framework 2000-2006. Objective 1 and Objective 1 in transition regions. Promoting the development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, 2000, http://www.ndp.ie/newndp/r/CSF.doc [maj 2004].
 • European Commission, Northern Ireland Community Support Framework 2000-2006. Creating a more peaceful, prosperous and stable society, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999.
 • European Commission, Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 • European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 1999.
 • European Commission, Structural Actions 2000-2006. Commentary and Regulations, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • European Commission, Structural Funds in 2000, Twelfth annual report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 • European Commission, The EU compendium of spatial planning systems and policies: United Kingdom, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • European Commission, The impact of structural policies on economic and social cohesion in the Union 1989-1999, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1997.
 • European Commission, The impact of the Structural Funds on the United Kingdom 1989-1999, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1997.
 • European Commission, Third European Report on Science and Technology. Indicators - 2003. Towards a Knowledge Economy, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2003.
 • European Commission, Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory: second report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 • European Commission, White Paper on growth, competitiveness, and employment: The challenges and ways forward into the 21st century, COM(93) 700 final, Bulletin of the European Communities, 1993, Supplement 6/93.
 • European Council, Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds, Official Journal of the European Communities L 161/20-21, Luxembourg 1999.
 • European Policies Research Centre, Ex-Post Evaluation of UK Objective 2 regions, Final Synthesis Report, Report to the European Commission (DGXVI), European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow 1997.
 • European Policies Research Centre, Fraser Associates Enterprise House, A Feasibility Study for an Evaluation of the Impact of Structural Funds in the UK: Final Report, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow 2002.
 • European Policies Research Centre, Eraser Associates Enterprise House, A Feasibility Study for an Evaluation of the Impact of Structural Funds in the UK: Final Report.
 • Fitzgerald R., Irlandia, w: Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, red. I. Pietrzyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Fitzpatrick Associates Economic Consultants, Border, Midlands and Western NUTS II Region Development Strategy 2000-2006, Fitzpatrick Associates Economic Consultants, Dublin 1999.
 • 99. Fitzpatrick Associates Economic Consultants, Ex Post Evaluation of Objective 1,1994-1999, National Report - Ireland, 2003, http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/doc- gener/evaluation/doc/objl/ireland.pdfs [maj 2005].
 • 100. Fitzpatrick Associates Economic Consultants, Southern and Eastern Region NUTS II Region Development Strategy 2000-2006, Dublin 1999.
 • 101. Forrestal C., Regional Aspects of the Inter-Regional Operational Programmes, Volume One: Economic and Social Infrastructure Operational Programme, 2002, http://www.bmwassembly.ie/Research%20&%20Policy/Research%20&%20Policy%20docs/economic_social.doc [marzec 2004].
 • 102. Forth E., Regional policy. A fringe benefit?, European Democratic Group, London 1983.
 • 103. Gawlikowska-Hueckel K., Podstawowe problemy dostosowań makroekonomicznych Polski w świetle tworzenia unii walutowej w Europie, w: Polska - Unia Europejska: problemy prawne i ekonomiczne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 104. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • 105. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński St., Przemyśl, w: Polska regionów, red. K. Gawlikowska-Hueckel, M. Dutkowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2000.
 • 106. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska: od jednolitego rynkudo unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • 107. Gerald J.F., McCarthy C., Morgenroth E., O'Connell P., The Mid-Term Evaluation of the National Development Plan and Community Support Framework for Ireland, 2000 to 2006, Policy Research Series Number 50, Economic and Social Research Institute, Dublin 2003.
 • 108. Gilowska Z., Czy system finansów publicznych jest przygotowany do udziału w projektach strukturalnych UE?, w: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • 109. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 • 110. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej: wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • 111. Gorzelak G., Historia - Transformacja - Przyszłość, w: Rozwój - Region - Społeczeństwo, red. G. Gorzelak, M. Szczepański, T. Zrycki, EUROREG i Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa - Katowice 1999.
 • 112. Gorzelak G., Regional and Local Potential for Transformation in Poland, EUROREG, Warsaw 1998.
 • 113. Gorzelak G., Szczepański M., Przyszłość Górnego Śląska w perspektywie roku 2020, "Biuletyn Komitetu Prognoz PAN" 2003, nr 1.
 • 114. Government of Ireland, Ireland Economie and Social Infrastructure Operational Programme 2000-2006, Stationery Office, Dublin 2000.
 • 115. Government of Ireland, Ireland Employment and Human Resources Operational Programme 2000-2006, Stationery Office, Dublin 2000.
 • 116. Government of Ireland, Ireland National Development Plan 1994-1999, Stationery Office, Dublin 1993.
 • 117. Government of Ireland, Ireland National Development Plan 2000-2006, Stationery Office, Dublin 2000.
 • 118. Government of Ireland, Ireland Productive Sector Operational Programme 2000-2006, Stationery Office, Dublin 2000.
 • 119. Government of Ireland, Ireland. 'National Development Plan 1989-1993, Stationery Office, Dublin 1988.
 • 120. Government of Ireland, National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020. People, Places and Potential, Stationery Office, Dublin 2002.
 • 121. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • 122. Gruchman B., Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszanie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej, w: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, red. B. Gruchman, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 123. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 124. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski: synteza wyników badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 125. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 126. Hausner J., Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne -perspektywa unijna, 2000, w: Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Wydawnictwo Anta, Warszawa 2000.
 • 127. Henderson D., EU Regional Innovation Strategies. Regional Experimentalism in Practice?, "European Urban and Regional Studies" 1997, nr 7 (4).
 • 128. Hirschmanh A., The strategy of economic development, Yale University Press, New Heaven 1958.
 • 129. HM Treasury, Department of Trade and Industry (co-publisher), A modern regional policy for the United Kingdom, Office of the Deputy Prime Minister, Edinburgh 2003.
 • 130. HM Treasury, Productivity in the UK: 3 - the Regional Dimension, Stationery Office, London 2001.
 • 131. Honohan P., Key issues of Cost-Benefit Methodology f or Irish Industrial Policy, ESRI General Research Series No. 172, Economic and Social Research Institute, Dublin 1998.
 • 132. Hylewska J., Orzelska A., Irlandia - Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, "Wspólnoty Europejskie" nr 6 (58), czerwiec 1996, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1996.
 • 133. Ireland on the world stage, red. W. Grotty, D.E. Schmitt, Longman, Harlow 2002.
 • 134. Irish Regions Office in Brussels, NASC Brussels Office, The Future of European Regional Policy - A Place for Ireland and its Regions, 2003, http://www.iro.ie/pdf/Up-date_July03. pdf [maj 2004].
 • 135. Isard W., Introduction to Regional Science, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1975.
 • 136. Isard W., Location and space-economy, I. Wiley and Sons, New York 1956.
 • 137. Isard W., Regional Science, the Concept of Region, and the Regional Structure, "Papers and Proceedings of the Regional Science Association" 1956 (II), s. 13-26.
 • 138. Jenik A., Problemy rozwoju regionalnego a perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Miedzeszyn 1996.
 • 139. Jerczyński M., Chaves L.F., Siemek Z., Studia nad strukturą funkcjonalną miast, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1973.
 • 140. Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu. Metodyka strategicznego myślenia o przyszłości, Komitet prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2002.
 • 141. Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • 142. Kawecka-Wyrzykowska E., Agenda 2000 i jej znaczenie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Stosunki Polski z Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • 143. Kawecka-Wyrzykowska E., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja II: Jaka polityka gospodarcza dla Polski, zeszyt 8, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • 144. Kawecka-Wyrzykowska E., Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • 145. Kawecka-Wyrzykowska E., Problem rozwiązań przejściowych w obszarze negocjacji "Budżet i finanse", w: Okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 146. Kierzkowski T., Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001.
 • 147. Klasik A., Międzynarodowa konkurencyjność jako kryterium restrukturyzacji polskich regionów, w: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne: praca zbiorowa, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001.
 • 148. Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, w: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej: materiały z konferencji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2002.
 • 149. Klasik A., Strategia rozwoju regionu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3(3).
 • 150. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001.
 • 151. Klasik A., Studia prospektywne i analiza strategiczna, w: Planowanie strategiczne: praca zbiorowa, red. A. Klasik, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 1993.
 • 152. Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S.M., Polityka regionalna a integracja z UE, Urząd Rady Ministrów, Biała Księga: Polska - Unia Europejska, opracowania i analizy, Seria: "Gospodarka" zeszyt 37, Warszawa 1993.
 • 153. Komar A., Finanse a Wspólnoty Europejskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983.
 • 154. Komisja Europejska, Guidelines for successful Public Private Partnerships, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels 2003.
 • 155. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku.
 • 156. Kopczuk A., Proniewski M., Wstęp, w: Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • 157. Kornik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczniej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • 158. Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • 159. Kowalski A., Doświadczenia Wielkiej Brytanii w konstruowaniu i wdrażaniu strategii regionalnej w: Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej, red. S. Kozłowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok 2004.
 • 160. Kowalski A., Experiences of the United Kingdom in implementing Structural Funds actions, w: CASE, Open Minds. Europe in Global World - blending differences, University of Łódź, Łódź 2003.
 • 161. Kowalski A., Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 4.
 • 162. Kowalski A., Polityka regionalna Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 • 163. Kowalski A., Regional policy of the European Union, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" 2002, no 1/2, Insitute of Economics, Łódź University Press, Łódź 2002.
 • 164. Krasuski K., Specyfika polityki regionalnej w Irlandii, w: Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej, red. S. Kozłowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok 2004.
 • 165. Krueger A., Lindahl M., Education for growth: why and whom?, "Journal of Economic Literature" 2001, Vol. XXXIX, 1101-1136.
 • 166. Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy" 1991, vol. 99, No3.
 • 167. Krukowski K., Oliński M., Bariery w wykorzystaniu programów pomocowych Unii Europejskiej wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2003.
 • 168. Kuciński K., Geografia ekonomiczna: zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • 169. Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa 1990.
 • 170. Kuciński K., Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • 171. Kudłacz T., Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 • 172. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 173. Kukliński A., Wizje Europy XXI wieku, w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • 174. Kupiec L., Augustyn A., Cele i zadania polityki regionalnej, w: Gospodarka Przestrzenna, t. 4: Polityka regionalna, red. L. Kupiec, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • 175. Kupiec L., Gołębiowska A., Pojęcie regionu, w: Gospodarka Przestrzenna, t. 2, Ekonomika regionu, red. L. Kupiec, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • 176. Lenihan H., Industrial Policy Evaluation in Ireland: Estimating Predictive Models f or Dead eight and Displacement, Paper to Regional Studies Association conference, Aix en Provence, May 2002.
 • 177. Leśniak D., Restrukturyzacja starych regionów przemysłowych w Unii Europejskiej, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof, dr hab. Jacka Szlachty, Akademia Ekonomicz na w Krakowie, Kraków 2003.
 • 178. Lewis J., Townsend A., The North-South Divide. Regional Change in Britain in the 1980s, P. Chapman, London 1989.
 • 179. Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie, w: Kapitał zagraniczny w Polsce - warunki działania, red. Z. Sadowski, РТЕ, Warszawa 1999.
 • 180. Lösch A., Gospodarka przestrzenna: teoria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1961.
 • 181. Loughlin M., Legality and Locality. The Role of Law in Central-Local Government Relations, Clarendon Press, Oxford 1996.
 • 182. Maciaszczyk A., Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej: doświadczenia Irlandii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • 183. Maliszewska E., Maliszewski G., Kapitał zagraniczny a rozwój regionu, w: Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • 184. Mapa ryzyka inwestycyjnego: ujęcie regionalne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1997.
 • 185. Markowski T., Realizacja polityki regionalnej poprzez wzrost konkurencyjności. Pozafinansowe instrumenty rozwoju regionalnego, w: Materiały konferencyjne: Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury i instytucje, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Bank Światowy, Przedstawicielstwo w Polsce, 24-25 września 1998, Warszawa 1998.
 • 186. Marshall A.J., Europeanisation at the Urban Level: Local Actors, Institutions and the Dynamics of Multi-Level Interaction, ESRC/UACES Study Group on the Europeanisation of British Politics and Policy-Making, Sheffield 2004.
 • 187. Martin C., Velasquez J.F., Funck В., European Integration and income convergence, "World Bank Technical Paper" No. 514, Washington, DC 2001.
 • 188. Matthews A., Managing the EU Structural Funds in Ireland, Cork University Press, Cork 1994.
 • 189. Mawson J., Britain. The rise of the regional agenda to combat increased fragmentation?, w: Regions in Europe, red. P. Le Gales, C. Lequesne, Routledge, London, New York 1998.
 • 190. McCrone G., Regional Policy in Britain, George Allen & Unwin, London 1968.
 • 191. Midelfart-Knarvik K., Overman H., Delocation and European integration: is structural spending justified?, "Economic Policy" 2002, No. 35(17), s. 323-359.
 • 192. Milczarek D., Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu, w: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. Adamczyk, J. Borkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • 193. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 roku, Warszawa 2000.
 • 194. Molle J., W tyglu Europy - wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach - Irlandia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • 195. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 • 196. Morgan K., The Learning Region: Institutions, Innovations and Regional Renewal, "Regional Studies" 1997, No. 31 (5).
 • 197. Moss T., Fichter H., Regional Pathways to Sustainability. Experiences of Promoting Sustainable Development in Structral Funds Programmes in 12 Pilot Regions, Institute for Regional Development and Structural Planning, 2000.
 • 198. Myrdal G., Teoria ekonomii a kraje gospodarczo niedorozwinięte, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958.
 • 199. Naruszewicz S., Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2004.
 • 200. Nowińska-Łaźniewska E., Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 • 201. O'Leary E., A Critical Evaluation of Irish Regional Policy, w: Irish Regional Development. A New Agenda, red. E. O'Leary, The Liffey Press, Dublin 2003.
 • 202. O'Leary E., Newlands D., Regional policy in Scotland and Ireland: doomed to failure?, Paper presented to 34rd Annual Conference of Regional Science Association International: British and Irish Section, University College Cork, Ireland, 18-20.08.2004.
 • 203. O'Leary E., Sources of Regional Divergence in the Celtic Tiger: Policy Responses, "Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland" Vol. XXXII, Dublin 2003.
 • 204. O'Leary E., The Formulation of Irish Regional Policy: Growth versus Distribution, Paper presented to 33rd Annual Conference of Regional Science Association International: British and Irish Section, University of St. Andrews, Scotland, 20-22.08.2003.
 • 205. O'Malley E., Industrial Structure and Economies of Scale in the context of 1992, w: The Role of the Structural Funds: Analysis of Consequences for Ireland in the Context of 1992, red. J. Bradley, J. Fitzgerald, I. Kearney, Policy Research Series Papers 13, Economic and Social Research Institute, Dublin 1992.
 • 206. O'Neill H., Ireland's economic transition: the role of EU regional funds - and other factors, Occasional Paper No.l (2000), Institute for Economic Research, Ljubljana 2000.
 • 207. OECD, OECD information technology outlook, 2004: information and communications technologies, Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Paris 2004.
 • 208. OECD, Urban Renaissance - Glasgow: Lessons f or Innovation and Implementation, OECD, Paris 2003.
 • 209. Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4(4), s. 37-50.
 • 210. Orłowski W., Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej Unii Europejskiej, w: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • 211. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 • 212. Pearce G., Martin S., The Measurement of Additionality: Grasping the Slippery Eel, "Local Government Studies" 1996, No. 22 (1), s. 78-92.
 • 213. Penc-Pietrzak L, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą: koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003.
 • 214. Pietrzyk I., Organizacja terytorialna i system polityki regionalnej w wybranych państwach członkowskich UE, w: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • 215. Ponsard C., Wstęp, do: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • 216. Porter M.E., Clusters and the new Economics of Competitions, "Harvard Business Review" 1988.
 • 217. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia "Kujawscy", Toruń 2003.
 • 218. Potoczek A., Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2000.
 • 219. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 1995.
 • 220. Rodriguez-Pose A., Fratesi U., Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, "Regional Studies" 2004, No. 38(1), s. 97-113.
 • 221. Romer P., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5.
 • 222. Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, red. J. Szlachta, A. Pyszkowski, "Polska Regionów" nr 6, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 1999.
 • 223. Ryszkiewicz A., Przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 224. Santos D., Innovation and Territory. Which Strategies to Promote Regional Innovation System in Portugal?, "European Urban and Regional Studies" 2000, No. 7 (2).
 • 225. Secomski K., Ekonomika regionalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • 226. Secomski K., Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1956.
 • 227. Sharpe L.J., Regionalism in the United Kingdom: The Role of Social Federalism, w: Comparing Public Sector Reform in Britain and Germany, red. H. Wollmann, E. Schröter, Ashgate, Hants 2000.
 • 228. Sharpe P., Thatcher Diplomacy: the revival of British foreign policy, Saint Martin's Press, New York 1999.
 • 229. Słodowa-Hełpa M., Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej, w: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, red. B. Gruchman, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 230. Southern and Eastern Regional Assembly, Ireland National Development Plan 2000-2006.European Union Community Support Framework 2000-2006. Southern and Eastern Regional Operational Programme 2000-2006, Assembly House, Waterford 2001.
 • 231. Southern and Eastern Regional Assembly, Southern and Eastern Regional Operational 2000-2006, Assembly House, Waterford 2000.
 • 232. Spychalski M., Wspólna Polityka Rolna UE a wsparcie rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce - wpływ akcesji na sytuację w sektorze rolnym, w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • 233. Stacewicz J., Polityka gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • 234. Stackelberg K., Halne U., Teorie rozwoju regionalnego, w: Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne: Polska, Czechy, Niemcy, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 • 235. Stone J., Foreword, w: Irish Regional Development. A New Agenda, red. E. O'Leary, The LifFey Press, Dublin 2003.
 • 236. Stone J., Regional policy in Ireland, Midland Regional Authority, www.midlands.ie/documents/MRA/Regional_Policy_in_Ireland.pdf [luty 2003]. 237. Structural Change in the UK Economy, red. Driven C., Dunne P., Cambridge University Press, Department of Applied Economics, Occasional Paper 58, Cambridge 1992.
 • 238. Studzińska K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle świata, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • 239. Sweeney P., The Celtic Tiger: Ireland's Economic Miracle Explained, Oak Tree Press, Dublin 1998.
 • 240. Sweet M., Regional Economic Development in the European Union and North America, Westport, Connecticut, London 1999.
 • 241. Szlachta J., Gospodarka regionalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990.
 • 242. Szlachta J., Identyfikacja strategicznych wyzwań dla polityki rozwoju regionalnego Polski, w: Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 1997.
 • 243. Szlachta J., Monitoring i ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej, w: Przestanki polityki metaekonomicznej, red. J. Stacewicz, Wydawnictwa Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • 244. Szlachta J., Narodowy plan rozwoju Irlandii na lata 1989-1993, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 4/1994.
 • 245. Szlachta J., Perspektywy rozwoju regionalnego i możliwości ich złagodzenia w związku z członkostwem w Unii Europejskiej - strefa przygraniczna polsko-ukraińska, w: Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2003.
 • 246. Szlachta J., Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa: VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja V: Problemy rozwoju regionalnego, zeszyt 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • 247. Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski, w: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej: materiały z konferencji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2002.
 • 248. Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Fundacja Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
 • 249. Szlachta J., Polityka regionalna w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • 250. Szlachta J., Polska ścieżka rozwoju regionalnego w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Region Bałtycki w nowej Europie, red. T. Parteka, J. Szlachta, W. Szydarowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2005.
 • 251. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 252. Szlachta J., Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, Oficyna Wydawnicza, Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • 253. Szlachta J., Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1993.
 • 254. Szlachta J., Uwarunkowania wyboru modelu polityki rozwoju regionalnego związane z Unią Europejską, w: Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, red. A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg, Polska Regionów Nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk 2000.
 • 255. Szlachta J., Wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Walii, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 7-8.
 • 256. Szlachta}., Znaczenie "nowej" europejskiej polityki spójności po roku 2006 dla rozwoju gospodarczego Polski, w: Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski: w 75 rocznicę urodzin prof. zw. dr hub. Stanislawa Ładyki, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • 257. Szlachta J., Znaczenie polityki strukturalnej UE dla Polski, w: Polska w Unii Europejskiej, t. 2, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 • 258. Talion P.P., Kraemer K.L., The Impact of Technology on Ireland's Economic Growth and Development: Lessons f or Developing Countries, Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, Maui 1999.
 • 259. Taylor S., Wielka Brytania, w: Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, red. I. Pietrzyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • 260. Tomczak F., Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE, w: Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015: Polska w Unii Europejskiej: konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 25-26 czerwca 2002 roku, Elipsa, Warszawa 2002.
 • 261. Tumpel-Gugerell G., Introduction: Welcome remarks from the 2001 conference, w: Economic convergence and divergence in Europe: growth and regional development in an enlarged European Union, red. G. Tumpel-Gugerell, P. Mooslechner, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2003.
 • 262. Turok I., Inserting a local dimension into Regional Programmes. The experience of Western Scotland, w: The Coherence of EU Regional Policy: Contrasting Perspectives on the Structural Funds, red. J. Bachtler, I. Turok, "Regional Policy Development Series" No. 17, Jessica Kingsley Publishers Ltd with the Regional Studies Association, London 1997.
 • 263. UK Trade and Investment, Jak skorzystać z brytyjskiej wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym: krótki przewodnik wydany przez UK Trade and Investment, UK Trade and Investment, London 2005.
 • 264. UNCTAD, The World Investment Report 2002: Transnational Companies and Export Competitiveness, http://r0.unctad.org/wir [styczeń 2003].
 • 265. Vanhove N., Regional Policy: A European Approach, Ashgate, Aldershot 1999.
 • 266. Vickerman R., High-speed rail in Europe: experience and issues for future development, "Annals of Regional Science" 1997, No. 31, s. 21-38.
 • 267. Warda J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Verba, Lublin 2005.
 • 268. Welsh European Funding Office, West Wales and the Valleys, Objective 1 Single Programming Document (SPD) 2000-2006, (n.d.), http://www.pegwynedd.org.uk/Safle%20We%20PEG/ Dogfennau_Defnyddiol/final_spd.pdf [maj 2004].
 • 269. Wierzba R., Obciążenia fiskalne w krajach UE - wnioski dla Polski, "Wspólnoty Europejskie" nr l (101), styczeń 2000, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000.
 • 270. Williams R., European Union. Spatial policy and planning, Paul Chapman Publishing Ltd, London 1996.
 • 271. Williamson J.G., Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns, "Economic Development and Cultural Change" 1965, Vol 13, s. 3-45.
 • 272. Winiarski В., Polityka regionalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 1976.
 • 273. Winiarski B., Strategie podnoszenia konkurencyjności regionów, w: Polityka budowy regionu konkurencyjnego: strategie - modele -postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 274. Winiarski B., Winiarska F., Polityka regionalna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 275. Wróbel A., Lokalizacja jednostek produkcyjnych, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • 276. Wróbel A., Regional Science Association, "Przegląd Geograficzny" t. XXXIV, zeszyt 2, PWN, Warszawa 1962.
 • 277. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska: rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 2002.
 • 278. Zaleski J., Prognozy ekonomiczne efektów aplikacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004-2006, Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2003.
 • 279. Zaleski J., Warunki urzeczywistnienia 16 regionalnych programów operacyjnych w Polsce w okresie programowania wsparcia wspólnoty 2007-2013, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151158673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.