PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 198
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI wieku

Warianty tytułu
Social and Economic Effects of Economic Transformation in the Silesian Voivodeship at the Turn of the 19th and 20th Century.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienia modelowania rynku pracy, podstawowe determinanty popytu na pracę oraz wyniki estymacji modelu rynku pracy województwa śląskiego. Przedstawiono zatrudnienie w ważniejszych sektorach gospodarki województwa śląskiego. Omówiono sytuację na lokalnych rynkach pracy w okresie przemian w górnictwie węglowym, dynamikę zmian na rynku pracy, a także zróżnicowanie poziomu życia ludności w województwie śląskim.
EN
In this article modelling of labour market issues, basic determinants of demand for labour and results of estimation of labour market model in the Silesian voivodeship were presented. Employment in more important sectors of the economy in the Silesian voivodeship was described. Situation on local labour market in period of changes in coal mining, dynamics of changes on labour market and standard of living in the Silesian voivodeship were discussed. (KZ)
Rocznik
Strony
198
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 • Aktywność ekonomiczna ludności wojewódzka śląskiego w 2001 r.; Seria: Informacje i opracowania statystyczne. Urząd Statystyczny, Katowice 2002.
 • Aktywność ekonomiczna ludności województwa śląskiego. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzonego w listopadzie 1998 r. Urząd Statystyczny, Katowice 1999.
 • Aktywność ekonomiczna ludności województwa śląskiego. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzonego w IV kwartale 1999 r. oraz w I kwartale 2000 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2000.
 • Aktywność ekonomiczna ludności województwa śląskiego. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2000 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2001.
 • Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w 2001 r. Raport GUS, Warszawa 2001.
 • Barczak A.S., Biolik J.: Podstawy ekonometrii. AE, Katowice 1998.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria. PWE, Warszawa 1989.
 • Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 1999, nr 1-12; 2000, nr 1-12; 2001, nr 1-12; 2002, nr 1-6.
 • Buchman J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. PWN, Warszawa 1997.
 • Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 • Chow G.C.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1995.
 • Demografia. Metody analizy i prognozowania. Red. M. Cieślak. PWN, Warszawa 1992.
 • Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 1991.
 • Ekonometria. Red. S. Dorosiewicz i inni. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Red. Z. Hellwig. WSB, Poznań 1997.
 • Fijałkowska Cz.: Zmiany poziomu i struktury dochodów ludności województwa śląskiego na tle zmieniających się form aktywności zawodowej. Projekt statutowy: Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych w okresie przemian. AE, Katowice 2001.
 • Gabryś L., Sypniewski K.: Produktywność pracy jako czynnik konkurencyjności (Ujęcie makroekonomiczne). AE, Katowice 1993.
 • Gaudement P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1997.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1983.
 • Hellwig Z.: Zarys ekonometrii. PWE, Warszawa 1967.
 • Kotlorz D.: Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki. AE, Katowice 1999.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 • Kryńska E.: Segmentacja rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 12.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. PWN, Warszawa 1988.
 • Luszniewicz A.: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa 1982.
 • Luszniewicz A.: Syntetyczny wskaźnik poziomu życia ludności Polski. "Przegląd Statystyczny" 1971, nr 2.
 • Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Melich K.: On the Unemplyment in Poland (Theories and Practice) w: Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels'93. Red. W. Welfe, W. Zatoń. Absolwent, Łódź 1993.
 • Melich-Iwanek K.: Lokalne rynki pracy województwa śląskiego w warunkach restrukturyzacji przemysłu węglowego. Referat wygłoszony podczas konferencji Wyzwania i dylematy statystyki XXI wieku, zorganizowanej przez AE we Wrocławiu. Wrocław 2000.
 • Milo W., Wesoły Z., Cieśluk U.: Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 • Neter J., Kutner M.H., Nachtsheim C.J., Wasserman W.: Applied Statistical Models. IRWIN, Illinois 1996.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1978.
 • Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. PWN, Warszawa 1981.
 • Pawłowski Z.: Modele ekonometryczne równań opisowych. PWN, Warszawa 1963.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokolowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. PWN, Warszawa 2000.
 • Produkt krajowy brutto według województw w 1999 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2001.
 • Produkt krajowy brutto według województw w 2000 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2002.
 • Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
 • Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002. Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP 30.06.1998 r. (program_rz_pr_an.html)
 • Rocznik Statystyczny Województw 1999, 2000, 2001. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000. Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2001. Urząd Statystyczny, Katowice.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2001.
 • Rodzewicz A.: Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych. W: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Rynek pracy w województwie śląskim. (Nowe metody koordynacji kształcenia i zatrudnienia wobec restrukturyzacji gospodarki). Projekt celowy nr PCZOll-18 (2001) wykonany pod kierunkiem A.S. Barczaka przez zespoły badawcze AE i GIG w Katowicach.
 • Sesselmeier W., Blauermel G.: Arbeitsmarkttheorien. Physica-Verlag, Heidelberg 1990.
 • Socha M, Sztanderska U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa. 1999.
 • Socha M., Sztanderska U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa 2000.
 • Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa 1987.
 • Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Statystyka powiatów województwa śląskiego. Urząd Statystyczny, Katowice 2000.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1990.
 • Studenmund A.H.: Using Econometrics. A Practical Guide. Addison Wesley 2001.
 • Surówka K.: Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe AE, nr 138. Kraków 1999.
 • Śląski rynek pracy. Red. A.S. Barczak, K. Tausz. GIG, PWE, Katowice-Warszawa 2003.
 • Śląskie w liczbach. Urząd Statystyczny, Katowice 2001.
 • Teorie rynku pracy. Red. I.M. Smandek: AE, Katowice 1993.
 • Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
 • Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna. Red. S. Golinowska, M. Walewski. Biblioteka Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2000.
 • Urbanek-Krzysztofiak D., Makać W.: Wskaźniki bezrobocia. "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 8.
 • Ustawa z 26.11.1998 r. O dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000. Dz.U. 1998, nr 150.
 • Ustawa z 26.11.1998 r. O finansach publicznych. Dz.U. 1998, nr 155.
 • Ustawa z 5.06.1998 r. O samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998, nr 91.
 • Warunki pracy i wypadki przy pracy w województwie śląskim. Urząd Statystyczny, Katowice 2000.
 • Welfe W., Welfe A.: Ekonometria stosowana. PWE, Warszawa 1996.
 • Województwa w latach 1995-1999. Wybrane dane. GUS, Warszawa 2001.
 • Zając K.: Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego. "Studia Demograficzne" 1981, nr 3.
 • Zając K.: Ekonometryczna analiza budżetów domowych. PWE, Warszawa 1966.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997.
 • Zienkowski L.: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny. PWE, Warszawa, 1979.
 • Ziomek A.: Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach regionu Górnego Śląska. Górnośląska Szkoła Handlowa, Katowice 2000.
 • Ziółkowska W.: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. WSB, Poznań 2002.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2000 r. GUS. Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151187885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.