PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 5 | 9--28
Tytuł artykułu

Skarga na bezczynność organu samorządu terytorialnego w wydaniu aktu prawa miejscowego

Warianty tytułu
Complaint about the Inactivity of a Territorial Self-Government Unit in Issuing an Act of Local Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stanowienie aktów prawa miejscowego jest jedną z istotniejszych kompetencji i obowiązków organów samorządu terytorialnego. Poprzez lokalne akty prawotwórcze, którym w art. 87 ust. 2 Konstytucji RP przyznano walor źródeł powszechnie obowiązującego prawa, można władczo wpływać i kształtować sferę praw i obowiązków jednostek. Wydaje się, że kompetencji organów samorządu terytorialnego w stanowieniu aktów prawa miejscowego nie można uznawać za w pełni dyskrecjonalne, i istnieją sytuacje, w których na organie ciąży nakaz podjęcia działań prawodawczych. Obowiązujące regulacje nie przewidują jednak mechanizmów umożliwiających skuteczne dochodzenie przez jednostki realizacji tego obowiązku. Przede wszystkim brakuje środków prawnych, umożliwiających wyegzekwowanie nakazu podjęcia działań prawodawczych. Istniejący model skargi na bezczynność organu samorządu terytorialnego nie znajduje zastosowania w sytuacji zaniechań prawodawczych, a uzyskany w toku postępowania wyrok sądu administracyjnego nie eliminuje stanu bezczynności. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption of acts of local law is one of the most important responsibilities and duties of local government authorities. It is possible to authoritatively affect and shape the area of law and the obligations of units through local legislative acts, to which article 87.Z of the Polish Constitution awards the attribute of sources of applicable law. It appears that the competencies of the local government authorities in adopting acts of local law cannot be considered fully discretional and situations exist in which the authority is compelled to take legislative action. However, the applicable regulations do not provide mechanisms which effectively enable units to claim for the fulfilment of this obligation. Primarily, legal measures enabling the enforcement of legislative actions to be taken are missing. The existing model of the complaint against the inactivity of a local government authority does not apply to situations of legislative omissions, while a ruling of the administrative court which is received in the proceedings does not eliminate the state of inactivity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 247.
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadmini-stracyjne, Warszawa 2001, s. 354.
 • T. Bąkowski: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004, s. 54.
 • M. Bogusz: Zaskarżanie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 1997, s. 65.
 • P. Chmielnicki (red.): Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, ss. 558-559.
 • P. Chmielnicki (red.): Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 506.
 • W Chróścielewski: Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo" 2004, z. 3, s. 63.
 • E Czechowski (red.): Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem, Warszawa 1997, s. 235.
 • D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 343.
 • B. Dolnicki (red.): Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, s. 500.
 • Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1995, s. 311.
 • G. Jyż: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2005, s. 617.
 • A. Kabat: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, s. 28.
 • A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002, s. 134.
 • K. Klonowski: Bezczynność organu w postępowaniu są-dowo-administracyjnym., „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 4, s. 28.
 • R. Kłyszcz: Ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Komentarz, Wrocław 1999, s. 221.
 • Z. Kmieciak: Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego. Warszawa 2000.
 • M. Kotulski: Źródła prawa w świetle Konstytucji RP a akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach ustrojowych, (w:) J. Filipek (red.): Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, Kraków 1999, s. 131.
 • W Maciejko, P Zaborniak: Prawo wniesienia skargi na uchwały organów samorządu województwa, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 5, s. 32.
 • M. Rzążewska: Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra 1997, s. 70.
 • M. Stahl: Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 6, s. 39.
 • T. Szewc: Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego , „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 2, s. 81.
 • P Szkudlarek: Wymiana korespondencji w nowej procedurze sądowoadministracyjnej, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr l, s. 271.
 • J..P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004, s. 279.
 • T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa 1996, s. 71.
 • T Woś (red.): Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 86.
 • K. Ziemski: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151263700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.