PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 5 | 52--60
Tytuł artykułu

Kontrowersje w orzecznictwie sądowym i doktrynie na tle art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.

Warianty tytułu
Controversies in case law and the doctrine in the light of article 145 § 1.5 of the Administrative Procedures Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wznowienie postępowania administracyjnego jako jeden z nadzwyczajnych trybów stanowi wyjątek od przyjętej w art. 16 k.p.a. zasady trwałości decyzji administracyjnej. Przesłanka wznowienia postępowania ustanowiona w punkcie 5 art. 145 § 1 k.p.a. należy, obok braku udziału strony w postępowaniu bez własnej winy, do najczęstszych przyczyn uruchomienia tego trybu. Kontrowersje co do wzajemnego stosunku nowych okoliczności faktycznych i/lub nowych dowodów na gruncie wspomnianego przepisu nie są problemem czysto teoretycznym, ponieważ pojawiają się również w praktyce orzeczniczej organów administracyjnych, mimo że literalna interpretacja art. 145 § 1 pkt 5 może pozornie nie nasuwać wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
The renewal of administrative procedures, as one of the extraordinary procedures, is an exception from the principle of durability of an administrative decision accepted in article 16 of the Administrative Procedures Code. Apart from a party's lack of participation in proceedings through no fault of its own, the premise of renewing proceedings, as specif fed in point 5 of article 145§ 1 of the Administrative Procedures Code, is one of the most frequent reasons for initiating this procedure. The controversies regarding the mutual relationship between new actual circumstances and/or new evidence under this regulation are not a purely theoretical problem because they also appear in the judicial practice of administrative authorities, despite the fact that the literal interpretation of article 145 §1.5 could seemingly not raise doubts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--60
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 628.
 • J. Borkowski: Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznych, Warszawa 1967, s. 90.
 • W Broniewicz: Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa 1998, s. 212.
 • M. Czubalski: O pojęciu i klasyfikacji środków dowodowych, „Państwo i Prawo" 1968, z. 1. s. 115.
 • W Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa 1962, s. 153.
 • S. Glaser: Zarys polskiego procesu karnego, Warszawa 1929, ss. 110 i 115.
 • S. Kalinowski: Postępowanie karne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1963, s. 292.
 • S. Maliszewski: Nowe okoliczności jako przesłanka wznowienia postępowania, „Przegląd Podatkowy" 1997, nr 3, s. 28.
 • K. Marszał: Proces karny, Katowice 1998, s. 176.
 • K. Piasecki: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1989, s. 767.
 • W. Siedlecki: Zarys postępowania cywilnego, Warszawa 1966, s. 251.
 • S. Śliwiński: Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959, s. 291.
 • J. Świątkiewicz: Nowe okoliczności w sprawie jako przyczyna wznowienia postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1963, z. 4, s. 646.
 • J. Wróblewski: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1962, s. 174.
 • J. Zimmermann: Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 63.
 • J. Zimmermann: Polska jurysdykcja, Warszawa 1996, s. 91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151292923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.