PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 150
Tytuł artykułu

Wdrażanie strategii rozwoju miasta

Warianty tytułu
Implementation of Development Strategy of the City.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę określenia warunków i czynników skutecznego wdrażania strategii rozwoju miasta. Zdefiniowano wdrażanie i jego procedury, wskazano bariery wdrożeniowe i metody oceny tego procesu, ustalono związek wdrażania strategii z rozwojem miasta. Praca powstała na podstawie projektu badawczego pt. "Wdrażanie koncepcji rozwoju w miastach powiatowych województwa śląskiego".
EN
In this paper conditions and factors of effective implementation development strategy of the city were presented. Definition of implementation, procedures, barriers of implementation and methods of evaluation this process were described. Also relation between implementation strategy and development of the city was described. (KZ)
Rocznik
Strony
150
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. PWN, Warszawa 1993.
 • Analiza procesu wdrażania i skutki reformy terytorialnej organizacji kraju. Raport końcowy. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa grudzień 2000-styczeń 2001, www.euroreg.uw.edn.pl
 • Ansoff H.L: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Archibald K.A.: Three Views of the Expert's Role in Policy Making: Systems Analysis, Incrementalism, and the Clinical Approach, Policy Sciences 1. W: Handbook of Systems Analysis. Volume One-Overview of Uses, Procedures, Applications, and Practice. Eds. HJ. Miser, E.S. Quade. John Wiley & Sons, New York 1985.
 • Bamberger I.: Values and Strategic Behaviour. "Management International Review" 1986, Vol. 26, No. 4.
 • Bardach E: The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes Law. The MIT Press, Cambridge Massachussets 1977.
 • Berman P.: The Study of Macro and Micro Implementation. "Public Policy" 1978, No. 26.
 • Biniecki J., Szczupak B.: Strategia rozwoju lokalnego. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. AE, Katowice 2001.
 • Biniecki J., Frenkiel W.: Pułapki wskaźnikowej analizy konkurencyjności miast (w przygotowaniu).
 • Biniecki J.: Wyznaczanie priorytetowych projektów regionalnych. Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Katowice 1996.
 • Bowman C.: The Essence of Strategic Management. Prentice Hall, New York 1990.
 • Brant R. J.: Applied Cost-Benefit Analysis. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1996.
 • Buttrick R.: The Interactive Project Workout. Prentice Hall, London 2000.
 • Caulfield I., Schultz J.: Planning for Change: Strategic Planning in Local Government. Longman, London 1989.
 • Cleland D.I., King W.R.: Systems Analysis and Project Management. McGraw-Hill, New York 1983.
 • Cuaresma M., Pecqueur B.: Mener un projet de developpement local. Les Editions d'Organisation, Paris 1997.
 • Czoraik M.: Promocja miasta. AE, Katowice 2000.
 • Desreumaux A.: Strategie. Dalloz, Paris 1993.
 • Dingle J.: Project Management: Orientation for Decision Makers. Arnold, London 1997.
 • Doing Evaluations. A Practical Guide. Australian Ministry of Finance, 1994.
 • Drobniak A., Frenkiel W.: Planowanie portfela projektów w skali lokalnej. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. AE, Katowice 2001.
 • Drobniak A.: Informatyczne narzędzia wsparcia procesu kontroli realizacji projektu. W: Nowoczesność przemysłu i usług - uwarunkowania regionalne i globalne. Red. J. Pyka. AE, Politechnika Śląska, TNOiK, Katowice 2001.
 • Drobniak A.: Ocena projektów publicznych z wykorzystaniem analizy kosztów-korzyści. "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12.
 • Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. AE, Katowice 2002.
 • Fleming Q. W., Koppelman J.M.: Earned Value Project Management. PMI, Newtown Square 2000.
 • Forman E., Selly M.A.: Decision by Objectives. World Scientific Pub. Co., London-New York 2002.
 • Godet M.: Manuel de prospective strategique: I'art et methode. Dunod, Paris 1997.
 • Gordon G.L.: Strategiczny plan dla gminy: jak osiągnąć sukces. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998.
 • Guidelines and Principles for Social Impact Assessment. Inter-organizational Committe. NO AA, NEPA. Washington 1994.
 • Hargrove P.: The Missing Link: The Study of Implementation of Social Policy. The Urban Institute, Washington D.C. 1975.
 • Hatch M.J.: Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hausner J.: Priorytetyzacja przedsięwzięć zawartych w planie działania. W: N. Berman: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego. Municipium, Warszawa 2000.
 • Healey P.: Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. Macmillan Pres Ltd, London 1997.
 • Jennings D., Wattam S.: Decision Making. An Integrated Approach. Pitman Publishing, London 1998.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kerzner H.: Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York 1998.
 • King W.R.: Implementing Strategic Plans Through Strategic Program Evaluation. "OMEGA: The International Journal of Management Science" 1980, Vol. 8, No. 2.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Red. R Kuźnik. AE, PTE, Katowice 1996.
 • Klasik A., Kuźnik R: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: S. Dolata: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Materiały konferencyjne. Opole 1998.
 • Kotarbiński T.: Ogólne pojęcie planu. W: Sprawność i błąd. PZWS, Warszawa 1960.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
 • Kuźnik F. [i inni]: Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. AE, Katowice 2003.
 • Lockyer K., Gordon J.: Project Management and Project Network Techniques. Pitman Publishing, London 1996.
 • Look D.: Project Management. Gower, Vermont, 1992.
 • Maylor H.: Project Management. Pitman Publishing, London 1996.
 • Mayne J.: Utilising Evaluation in Organisations: The Balancing Act. W: Can Government Learn? Comparative Perspectives on Evaluation and Organisational Learning. Eds. L. Frans, L. Rist, C. Ray, C. Richard. Transaction Publisher, New Brunswick, London. 1994.
 • Mintzberg H.: Beyond Implementation: An Analysis of the Resistence to Policy Analysis. W: Operational Research. Ed. K.B. Haley. North Holland Publ., Amsterdam 1979.
 • Noble C.H.: The Eclectic Roots of Strategy Implementation Research. "Journal of Business Research" 1999, No. 45.
 • Ogólna Strategia Rozwoju Miasta Częstochowa 2010. UM, Częstochowa 2000.
 • Ogólna Strategia Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2006. UM, Dąbrowa Górnicza 1999.
 • Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Media rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 • Ossowska M.: Normy moralne: próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1985.
 • Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej. UAM, Poznań 1997.
 • Pearson G J.: Strategic Thinking. Prentice Hall, New York 1990.
 • Pressman J.L., Wildavsky A.: Implementation. University of California Press, Berkeley 1973.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Simon H.A.: Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. Warszawa 1976.
 • Strategia Rozwoju Miasta Będzin. UM, Będzin 1999.
 • Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2010 roku. UM, Bielsko-Biała 1996.
 • Strategia Rozwoju Miasta Bieruń. UM, Bieruń 2000.
 • Strategia Rozwoju Bytomia. UM, Bytom 2001.
 • Strategia Rozwoju Miasta Chorzowa do 2020 roku. UM, Chorzów 1999.
 • Strategia Rozwoju miasta Cieszyna do 2015. UM, Cieszyn 1998.
 • Strategia Rozwoju Miasta Gliwice 2002-2020. UM, Gliwice 2002.
 • Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. UM, Jastrzębie Zdrój 1998.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2015. UM, Jaworzno 2001.
 • Strategia Rozwoju Miasta Lublińca do 2015 roku. UM, Lubliniec 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Myszkowa 2000-2010. UM, Myszków 2000.
 • Strategiczny Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pszczyna do 2010 roku. UM, Pszczyna 1998.
 • Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2000-2006. UM, Racibórz 2000.
 • Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku. UM, Ruda Śląska 1997.
 • Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika 2000-2006. UM, Rybnik 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do 2015 roku. UM, Piekary Śląskie 1997.
 • Strategia Rozwoju Miasta Sosnowiec do roku 2015. UM, Sosnowiec 2002.
 • Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015. UM, Świętochłowice 2002.
 • Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2010. UM, Tychy 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Zabrze. UM, Zabrze 1999.
 • Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2000-2015. UM, Zawiercie 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Żory. UM, Żory 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Żywiec do 2006 roku. Rada i Zarząd Miasta Żywiec, Żywiec 2000.
 • Strategia Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2000.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic. UM, Katowice 1997.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Tarnowskich Gór. UM, Tarnowskie Góry 1996.
 • Thiriom S., Farell G: From Strategy to Action: Project Selection. LEADER European Observatory, Bruxelles 1998.
 • Tillamook County 2020 Strategic Vision, Tillamook County Futures Council. Tillamook, Oregon 1998.
 • Tregoe B.B., Zimmerman J.W., Smith R.A., Tobia P.M.: La vision strategique en action. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Uchwała nr 99/X/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.05.1999.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku i zmiany.
 • Voogd H.: Multicriterial Evaluation for Urban and Regional Planning. Page Bros, London 1983.
 • Social Program Implementation. Eds. W. Williams, R.F Elmore. North Holland Publ., New York 1979.
 • Wizja i cele strategiczne powiatu żywieckiego. Załącznik do uchwały Nr XIV/100/99 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 1999 r.
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. AE, Katowice 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151311681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.