PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 38 | nr 94 | 53--65
Tytuł artykułu

Integracja systemu rachunkowości i systemu zarządzania ryzykiem - wybrane aspekty

Warianty tytułu
The integration of the accounting system and risk management system - selected areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wybrane aspekty dotyczące integracji systemu rachunkowości z systemem zarządzania ryzykiem. Autor podkreśla znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego determinującego podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Na podstawie wybranych modeli zarządzania ryzykiem zostały wyróżnione etapy procesu zarządzania ryzykiem, w których szczególnie ważna jest rola rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Do etapów procesu zarządzania ryzykiem, w których rola rachunkowości jest szczególnie istotna, zaliczono: identyfikacje ryzyka, jego pomiar i wartościowanie, wybór opcji oddziaływania na ryzyko oraz monitorowanie i komunikowanie procesu zarządzania ryzykiem. W artykule wskazano również, że integracja systemu rachunkowości z systemem zarządzania ryzykiem umożliwia obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, związanych zarówno ze skutkami ryzyka, jak i kosztami oddziaływania na ryzyko, oraz usprawnia proces podejmowania decyzji operacyjnych i decyzji strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about selected areas of the integration of the accounting system and risk management system. The role of accounting as an information system that determines decision making process under risk and uncertainty has been highlighted. The role of the accounting system is essential at the following stages of risk management process: risk identification, risk measurement, risk evaluation, choosing of risk treatment options and communication of the process. The article also demonstrates that the integration of the accounting system and risk management system allows the costs of risk to be reduced and facilitates decision-making processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
38
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Literatura [1] AS / NZS 4360: 2004 Risk Management, Standards Australia / Standards New Zealand, 2004.
 • [2] Bizon-Górecka J. (2001), Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO Bydgoszcz.
 • [3] Bulą P. (2003), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Monografie: Prace Doktorskie, AE, Kraków.
 • [4] Burzym E. (1993), Przestanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 23, Warszawa.
 • [5] IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, IASB, 2006.
 • [6] IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure, IASB, 2006.
 • [7] Jarugowa A., Skowroński J. (1975), Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • [8] Kierzkowski Z. (1976), Elementy informatyki, PWN, Warszawa.
 • [9] Learning About Risk: Choices, Connections and Competencies, The Canadian Institute of Chartered Accountants, Canada, 1998.
 • [10] Management Accounting Concepts, IFAC, 1989.
 • [11] Risk Management Standard, The Institute of Risk Management, 2002.
 • [12] Sawicki K., (2005), Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających w warunkach ryzyka a rachunkowość, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowość, t. 27 (83), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • [13] Sobańska L, Rachunkowość zarządcza, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. Sobańska L, (2003), C.H. Beck, Warszawa.
 • [14] Stoner J.A.F., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • [15] Wierzbicki T. (red.) (1986), Informatyka w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [l6] White L., Management Accountants and Enterprise Risk Management, „Strategic Finance", November 2004.
 • [17] Założenia Koncepcyjne Sporządzania i Prezentacji Sprawozdań Finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, International Accounting Standards Committee Foundation, 2004.
 • [18] Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa - Poznań, 1984.
 • Streszczenie Artykuł prezentuje wybrane aspekty dotyczące integracji systemu rachunkowości z systemem zarządzania ryzykiem. Autor podkreśla znaczenie rachunkowości jako sys- temu informacyjnego determinującego podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewnos'ci. Na podstawie wybranych modeli zarządzania ryzykiem zostały wyróż- nione etapy procesu zarządzania ryzykiem, w których szczególnie ważna jest rola ra- chunkowosCł finansowej oraz rachunkowośCi zarządczej. Do etapów procesu zarządza- nia ryzykiem, w których rola rachunkowośCi jest szczególnie istotna, zaliczono: identy- fikacje ryzyka, jego pomiar i wartościowanie, wybór opcji oddziaływania na ryzyko oraz monitorowanie i komunikowanie procesu zarządzania ryzykiem. W artykule wska- zano również, że integracja systemu rachunkowośCi z systemem zarządzania ryzykiem umożliwia obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, związanych zarów- no ze skutkami ryzyka, jak i kosztami oddziaływania na ryzyko, oraz usprawnia proces podejmowania decyzji operacyjnych i decyzji strategicznych. Summary The integration of the accounting system and risk management system - selected areas The article is about selected areas of the integration of the accounting system and risk management system. The role of accounting as an information system that deter- mines decision making process under risk and uncertainty has been highlighted. The role of the accounting system is essential at the following stages of risk management process: risk identification, risk measurement, risk evaluation, choosing of risk treatment options and communication of the process. The article also demonstrates that the integration of the accounting system and risk management system allows the costs of risk to be re- duced and facilitates decision-making processes.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151351129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.