PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 38 | nr 94 | 233--248
Tytuł artykułu

Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny

Warianty tytułu
Directions of changes in the reporting of business combinations and associated entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łączenie się rynków kapitałowych wywołało potrzebę informacji, która w każdym obszarze geograficznym pozwoli na porozumiewanie się między ich uczestnikami. Informacje te są zawarte w sprawozdaniu jednostek połączonych lub sprawozdaniu skonsolidowanym. Aby sprostać tym wymaganiom, wprowadzono zmiany w nowym MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych" oraz w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe". Oba standardy w wielu kwestiach są ze sobą spójne. MSR 27 zawiera wiele odwołań do regulacji zawartych w MSSF 3. Bardzo istotny wpływ na sprawozdawczość jednostek powiązanych i połączonych miał nowy podział wartości niematerialnych i prawnych zawarty w MSR 38 oraz regulacje MSR 36. Obecne regulacje w tym zakresie nie objęły wszystkich propozycji teoretyków i praktyków rachunkowości, dlatego jest oczekiwany drugi etap połączenia jednostek gospodarczych. Nowe propozycje dotyczą m.in. zmian w ujmowaniu wartości firmy i transakcji z udziałowcami mniejszościowymi. W związku z tym wartość godziwa przejętej jednostki ma nie obejmować kosztów jej przejęcia. Wszystkie koszty transakcji, w miarę ich ponoszenia, byłyby zaliczane w ciężar bieżącego rachunku zysków i strat. (abstrakt oryginalny)
EN
Joining of capital markets evoked need of the information which in every geographical area will allow the intercommunication between their participants. This information is contained in the business combination statements or consolidated statements. In order to meet these requirements changes were introduced in new IFRS 3 ,,Business Combinations" and in IAS 27 ,,Consolidated and Separate Financial Statements". Both standards are consistent on many issues. IAS 27 contains numerous references to the regulations contained in MSSF 3. What had a strong influence on the statements of business combinations and associated entities was the new division of intangible assets contained in IAS 38 and IAS 36 regulations. Present regulations in this area did not include all suggestions put forward by theoreticians and practitioners of accounting. Therefore the next stage of business combinations is expected. New suggestions concern changes among others in recognition of goodwill and transactions with minority interests. Thus, the fair value of the entity taken over is not to include costs of the transaction, so all costs of the transaction would be charged to the current profit and loss account. (original abstract)
Rocznik
Tom
38
Numer
Strony
233--248
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Aktualności MSSF 34 i MSSF 49, 2004, 2005, 2007.
 • [2] Deloitte, (2006), Połączenia jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3, Biblioteka prawna „Rzeczypospolitej".
 • [3] Fijałkowska J., (2006) Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujacych się rynków kapitałowych - motywy , techniki i sposoby identyfikowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, nr 35 (91) Warszawa.
 • [4] Gaull M, (2005), Nowe propozycje w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, Aktualności MSSF 32, 2005.
 • [5] Hendriksen E., Breda M.,( 2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • [6] Ignatowski R., (2003), Niektóre problemy sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, „Rachunkowość", nr 8 72003.
 • [7] Ignatowski R., Jarugowa A., (1995), Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych, „Ekspert", Skierniewice, nr 1-2.
 • [8] Jaruga A., Frendzel M, Ignatowski R., Kabalski P., Marcinkowska M., Śnieżek E., Świderska.G., Więclaw W., (2005), Międzynarodowe Standardy sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 • [9] Maners T.S., (1988), Introduction to Corporate Finance, Baylon University, McGraw-Hill.
 • [10] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. l i 2; IASB, SKwP, Warszawa 2004.
 • [11] Moonitz M., (1951), The Entity Theory of Consolidated Statements, The Foundation Press, New York.
 • [12] Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu sprawozdawczości finansowej, Aktualności MSSF 34, PricewaterhouseCoopers, październik 2005.
 • [13] Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., (1993), Fundamentals of Corporate Finance; IRWIN.
 • [14] Surdykowska St.T., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • [15] Tosell A., (2004), MSSF - Połączenia jednostek gospodarczych - standard o różnych obliczach?, Aktualności MSSF 18, kwiecień 2004, PricewaterhouseCoopers.
 • [16] Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z póz. zm.).
 • [17] Zastosowanie MSSF w latach 2005-2006, Aktualności MSSF 47, grudzień 2006.
 • [18] Zdaniem ekspertów - postęp nad poszczególnymi projektami, Aktualności MSSF 49, luty 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151405814

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.