PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 228
Tytuł artykułu

Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną

Warianty tytułu
Impact of Coalmines Liquidation on Local and Regional Economy.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano przeglądu podejść i systematyki pojęciowej dotyczącej typologii sektorów gospodarczych i procesów likwidacji na tle różnych typów sektorów i odmian restrukturyzacji. Omówiono także zagadnienia dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego. W części empirycznej zaprezentowano wielostronną diagnozę ex post skutków zlikwidowanych kopalń w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i ekoprzestrzennej. Przedstawiono schematy metodyczne dotyczące diagnozy ex ante skutków likwidacji kopalń uwzględniające różne aspekty monitoringu i ewaluacji skutków w otoczeniu lokalnym i regionalnym. Praca zawiera także wskazania strategiczne odnoszące się do strategii rekonwersji gospodarki na obszarach likwidacji kopalń.
EN
In this paper approaches and systematic of concepts concerning typology of economic sectors and liquidation processes were presented. Issues of regional and local development were showed. In empirical part of this paper ex post diagnosis of effects of coalmines liquidation was described (in economic, social end ecological aspects). Methodological diagrams concerning ex ante diagnosis of effects of coalmines liquidation were presented. Also strategic recommendations to reconversion strategy of economy were discussed. (KZ)
Rocznik
Strony
228
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza lokalnego rynku pracy w aspekcie likwidacji kopalń. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., Gliwice 2000.
 • Barczyk Z.: Ekorozwój, pieniądz, dziwność istnienia. "Przegląd Powszechny" 1996, nr 2.
 • Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. AE, Poznań 1993.
 • Bendavid A.: Regional Economic Analysis for Practitioners. Praeger Publishers, New York-Washington-London 1972.
 • Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski Południowej. Referat na konferencję pt. "Konkurencyjność regionów Polski Południowej". AE, Katowice, Ustroń, 4-5.12.1997 r.
 • Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F.: Zróżnicowania regionalne Polski: analiza strategiczna. W: Regionalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski: zróżnicowania regionalne jako wyzwanie strategiczne polityki rozwoju regionalnego Polski. Fundacja im. Friedricha Eberta, Katowice 1996.
 • Boudeville J.: Amenagement du territoire et polarisation. Edition M.Th. Genin, Paris 1972.
 • Boulding K.: Ekonomika Ziemi-statku kosmicznego nadchodzącej przyszłości. W: Środowisko - społeczeństwo - gospodarka. Wybór przekładów z literatury anglosaskiej pod red. G. Peszki i T. Żylicza. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Oddział Polski, Kraków 1992.
 • Choosing a Sustainable Future. The Report of the National Commission on the Environment. Island Press, Washington D.C., Corelo, California 1993.
 • Derycke P.H.: L'economie urbaine. PUF, Paris 1970.
 • Domański R.: Systemy ekologiczno-ekonomiczne: modelowanie współzależności i rozwoju. Studia KPZK PAN, t. C. PWN, Warszawa 1992.
 • Dziewoński K.: Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. W: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne nr 87, Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa 1971.
 • Elander I.: Między centralizmem a lokalnością. O rozwoju samorządów lokalnych w postsocjalistycznej Europie. W: Demokratyzacja i decentralizacja w Europie Centralnej i Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej w Krakowie, 3-5.08.1995. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 9.
 • Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studia KPZK PAN, t. XIX. Red. A. Klasik. PWN, Warszawa 1979.
 • Fischer S., Dornbusch R.: Economics. McGraw-Hill Company, New York 1983.
 • Gendarme R.: L'analyse economique regionale. Cujas, Paris 1976.
 • Gorzelak G.: Kraj - region - miejscowość: zewnętrzne czynniki rozwoju lokalnego w warunkach szybkich przemian. W: Rozwój lokalny w Polsce. Konferencja w Warszawie, 30.09.-1.10. 1993 r. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1994.
 • Hilhorst J.G.M.: Territory vs. Function. A New Paradigm?, Institute of Social Studies, The Hague 1981.
 • Houghton G., Hunter C: Sustainable Cities. Jessica Kingsley Publishers Ltd, London 1994.
 • Isard W.: Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa 1965.
 • Janikowska M., Sroga, K., Balcarek A.: Sytuacja majątkowo-finansowa gmin górniczych w byłym województwie katowickim. "Finanse Komunalne"' 1999, nr 3.
 • Jantsch E.: The Self-Organizing Universe. Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution. Pergamon Press, Oxford--New York 1980.
 • Jerczyński M: Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru. W: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne nr 87. Instytut Geografii PAN. PWN, Warszawa 1971.
 • Karbownik A., Turek M.: Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001: decyzje i działania. "Wiadomości Górnicze" 2002, nr 2.
 • Klasik. A.: Region a skala lokalna (podsumowanie dyskusji). W: Rozwój lokalny w Polsce. Konferencja w Warszawie, 30.09.-1.10.1993 r. Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1994.
 • Klasik A.: Zróżnicowania regionalne w polityce rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Fundacja im. Friedricha Eberta. Warszawa 1996.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Restructuration de la zone industrielle de Haute Silesie, W: Impact des mutations structurelles sur le developpement territorial en Europe. Red. A. Potrykowska, J. Grzeszczak, M. Rościszewski. Actes du VHIe Colloque Franco-Polonais de Geographic, Szymbark (Pologne), 4-9.08.1989 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 1991.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Restrukturyzacja gospodarki Aglomeracji Górnośląskiej. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 12.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Wyzwania strategiczne województwa śląskiego w perspektywie integracji europejskiej. Referat na konferencję polsko-francuską pt. "Nowoczesne instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego". Katowice 1998.
 • Koncepcja średniookresowa rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku (projekt). Ministerstwo Gospodarki - Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 1998.
 • Kozłowski S.: Strategia ekologii w świadomości społecznej. W: Polityka społeczna. Stan i perspektywy. Red. J. Auleytner. Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1995.
 • Kuźnik F.: Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej). W: "Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji., Biuletyn KPZK PAN, z. 182. PWN, Warszawa 1998.
 • Kuźnik F.: Regionalna struktura, skala i specyfika procesów restrukturyzacji przemysłu z określeniem obszarów problemowych z punktu widzenia strategii rozwoju regionalnego w latach 2000-2006. r., Biuletyn KPZK PAN, z. 191. PWN, Warszawa 2000.
 • Kuźnik F.: Wpływ restrukturyzowanych sektorów na konkurencyjność regionu (na przykładzie sektora węglowego)". W: Województwo śląskie, integracja, konkurencja, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Katowice-Chorzów 2001.
 • Kwiatkowska E., Rosa G., Stelmach A.: Sytuacja finansowa gmin górniczych w Polsce w latach 1997-1999. "Finanse Komunalne" 2000, nr 6.
 • Markowski T.: Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1996.
 • Meadows D., i inni: Granice wzrostu. PWE, Warszawa 1973.
 • Monitorowanie reformy górnictwa węgla kamiennego. PARG S.A., Katowice 2000.
 • Nijkamp P. (ed.): Sustainability of Urban Systems. Across - National Evolutionary Analysis of Urban Innovation. Avebury, Brookfield 1990.
 • Nijkamp P., Perrels A.: Sustainable Cities in Europe. A Comparative Analysis of Urban Energy - Environmental Policies. Earthscan Publications Ltd, London 1994.
 • Pearce D.W., Turner R.K.: Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, New York-London 1990.
 • Pietrzyk I.: Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji. W: Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich. Red. Z. Niewiadomski. Biuletyn KPZK PAN, z. 160. PWN, Warszawa 1992.
 • Piontek F.: Eco-development in the Course of Integrated Restructuring of the Upper Silesia. Working Paper in III International Conference: "Mental Changes and Social Integration. Perspectives in Europe". Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences, Lublin, 15-18.10. 1995.
 • Planque B.: Milieux locaux et politique technologique locale. Etudes de cas. "Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences regionales" 1992, Vol. XV, No 2.
 • Planque B.: Note sur la notion de reseau d'innovation. Reseaux contractuels et reseaux "conventionnels". Revue d'Economie Regionale et Urbaine, 1991, No 3-4.
 • Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Ratti R.: Innovation technologique et developpement regional. Meta-Editions S.A., Bellinzona-Lausanne 1992.
 • Raven J.: The New Wealth of Nations. A New Enquiry Into the Nature and Origins of the Wealth of Nations and The Societal Learning Arrangements Needed for a Sustainable Society. Royal Fireworks Press, New York, USA, Bloomfield Books, Sudbury, England 1995.
 • Regulska J., M. Grochowski: Wstęp. W: Demokratyzacja i decentralizacja w Europie Centralnej i Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej w Krakowie, 3-5.08.1995. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 9.
 • Restrukturyzacja starych regionów przemysłowych. Analiza porównawcza procesów dostosowawczych w regionach: Nord-Pas de Calais, Północna Nadrenia - Westfalia, Górny Śląsk. Red. J. Biniecki, A. Klasik, F. Kuź-nik. AE, Katowice 1995.
 • Schmidheiny S.: Changing Course. A Global Business Perspective on Development and Environment. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London 1992.
 • Statystyka powiatów województwa śląskiego. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000.
 • Strzeszewski Cz.: Integralny rozwój gospodarczy. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1976.
 • Załączniki do strategii współdziałania PARG S.A. z gminami górniczymi. PARG S.A., Katowice, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151668688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.