PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 5--17
Tytuł artykułu

Demokracja lokalna i regionalna w państwach Europy Zachodniej

Autorzy
Warianty tytułu
Local and regional democracy in Western European countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich około 30 lat w Europie Zachodniej nastąpiły istotne zmiany na poziomie lokalnym i regionalnym. Między innymi wzmocniony został szczebel pośredni, zmianie uległa natura i intensywność kontroli decyzji komunalnych, następuje przejście od local government do local governance, wzmocniona została władza wykonawcza rządu regionalnego i lokalnego. W wielu państwach na reformy samorządu wpływ miała fala neoliberalna. Wszystkie samorządy stanęły wobec takich wyzwań, jak globalizacja, integracja europejska, zmiany społeczne i technologiczne. Mimo znaczących sił (np. globalizacja) utrzymywane są specyficzne właściwości państwowe, które zdają się być silnie zakorzenione w tradycji danego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Significant changes have taken place in Western Europe at local and regional level over approximately the past 30 years. Among these, the intermediate level was strengthened, the nature and intensity of control over municipal decisions has changed, local government is moving towards local governance and the executive authority of the regional and local government has been strengthened. A neoliberal wave affected the self-government reforms in many countries. All self-governments faced such challenges as globalisation, European integration, as welt as social and technological changes. Despite significant forces (such as globalisation) the unique properties of the state have remained, since they appear to be deeply rooted in the traditions of the given state. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • R. Balme and P Le Gales: Bright Stars and Black Holes: French Regions and Cities in the European Galaxy, (w:) M. Goldsmith and K. Klaussen (eds.): European Integration and Local Government, Cheltenham: Edward Elgar 1997, ss. 146-171.
 • G. Blakeley: Local Governance and Local Democracy: The Barcelona Model, „Local Government Studies" 2005, nr 2,s.l53.
 • T.N. Clark uważa, że zjawisko to występuje także w Europie Srodkowo-Wschodniej. T.N. Clark: Old and New Paradigms for Urban Research, „Urban Affairs Review" 2000,1. 36, nr l, ss. 3-45.
 • B. Denters and L.E. Rose: Towards Local Governance? (w:) B. Denters and L.E. Rose (eds.): Comparing Local Gover-nance. Trends and Developments, Palgrave Macmillan 2005, s. 261.
 • K. Dyson: The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution, Oxford 1980.
 • J. Elander: Między centralizmem a lokalnością. O rozwoju samorządów, "Samorząd Terytorialny" 1996, mr 9, s. 8.
 • C Forde: Participatory Democracy or Pseudo-Participation? Local Government in Ireland, „Local Government Studies" 2005, nr 2, s. 145.
 • E. Frazer: The Value of Locality, (w:) D. King, G. Stoker (eds.): Rethinking Local Democracy, Basingstoke: Mac-millan 1996, ss. 89-110.
 • E. Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, Poznań 2005, ss. 37 i 39.
 • P. Le Gales: European Cities: Social Conflicts and Governance, Oxford 2002, s. 262.
 • M. Goldsmith: Central Control over Local Government - A Western European Comparison, „Local Government Studies" 2002, nr 3, s. 107.
 • M. Goldsmith: Normative Theories of Local Government: a European Comparison, (w:) D. King, G. Stoker (eds.): Rethinking Local Democracy, Basingstoke: Macmillan 1996, ss. 174-192.
 • R. Hambleton: The New City Management, (w:) R. Ham-bleton, H.V Savitch and M. Stewart (eds): Globalism and Local Democracy, Palgrave Macmillan 2003, s. 150.
 • D.M. Hill: Democratic Theory and Local Government, Londyn 1974, s. 24.
 • O. Hintze: Staat und Verfassung: Gessamelte Abhandlung żur allgemeinen Vesfassingsgeschichl, ed. G. Oestreich (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht) 1962.
 • L. Hooghe, G. Marks: Europe with the Regions. Channels of Interest Representation in the European Union, „Pub-lius", 1996, nr 26/1, ss. 73-91.
 • P. John: Local Governance in Western Europe, London: Sage 2001.
 • M. Keating: The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change, Cheltenham: Edward Elgar 1998.
 • M. Keating, J. Loughlin (eds.): The Political Economy of Regionalism, London: Frank Cass 1997.
 • W.T. Kulesza, P Winczorek: Demokracje u schyłku XX wieku, wyd. pierwsze, Warszawa 1992, s. 28.
 • W. Linder: Swiss Democracy, London: Macmillan 1994.
 • J. Loughlin: Introduction: The Transformation of the Democratic State in Western Europe, (w:) J. Loughlin et al., Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, Oxford 2004, ss. 4-5.
 • J. Loughlin: Preface to the Paperback Edition, (w:) J. Loughlin et al.: Subnational Democracy in..., ss. VII-VIII.
 • J. Loughlin, B.G. Peters: The State Traditions, Administrative Reform and Regionalization, (w:) M. Keating, J. Loughlin (eds.): The Political Economy of Regionalism, Londyn 1997.
 • V. Lowndes: Between Rhetoric and Reality: does the 2001 White Paper reverse the centralising trend in Britain?, „Local Government Studies" 2002, nr 3, ss. 135 i 146.
 • M. Morass: Austria: The Case of a Federal Newcomer in European Union Politics, „Regional and Federal Studies" 1996, nr 6/2, ss. 76-95.
 • E. Morin, (w:) De la fin de l'histoire, praca zbiorowa, Editions du Felin, Paryż 1992, s. 76.
 • S. Montin, E. Amna: The Local Government Act and Municipal Renewal in Sweden, (w:) E. Amna, S. Montin (eds.): Towards a New Concept of Local Self-Government?, Oslo: Fagbokvorlaget 2000, ss. 157-185.
 • E. Page: Localism and Centralism in Europe, Oxford 1991.
 • E.G. Page, M. Goldsmith: Central and Local Relations: A Comparative Analysis of West European States, London: Sage 1987.
 • C. Pateman: Participation and Democratic Theory, Cambridge 1970, i C. B. Macpherson: Democratic Theory Essays in Retrieval, Oxford 1973.
 • N. Petro: Creating Social Capital in Russia. The Novgorod Model, .World Development" 2001, nr 2 (29), ss. 229-245.
 • P. Pierson: Dismantling the Welfare State: Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment, Cambridge 1994.
 • R. Rhodes: Understanding Governance, Buckingham: Open University Press 1997.
 • S. Rokkan, D. Urwin: Economy, Territory, Identity: Politics in West European Peripheries, Londyn 1983.
 • P. Sarnecki:, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. II, Zakamycze, Kraków 2005, s. 82.
 • G. Sartori: Teoria demokracji, przeł. E Amsterdamski i D. Grinberg, Warszawa 1994, s. 250.
 • J.A. Schumpeter: Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995.
 • H. Stolzlechner: Bezpośrednie wybory burmistrzów według austriackiego prawa gminnego, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 7-8, ss. 141-147.
 • H. Sullivan, A. Knops, M. Barnes, J. Newman: Central-Local Relations in an Era of Multi-Level Governance: The Case of Public Participation Policy in England, 1997-2001, „Local Government Studies", 2004, nr 2, s. 248.
 • P. Swaniewicz: Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Tertorialny" 2004, nr 10, s. 5.
 • D. Wilson, Ch. Game: Local Government in the United Kingdom, 3rd edn., Basingstoke: Palgrave 2002, s. 337.
 • H. Wollmann: Local Government Modernization in Germany: Between Incrementalism and Reform Waves, „Public Administration" 2002, nr 28/4, ss. 915-936.
 • H. Wollmann: Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between Multi-Function and Single-Purpose Organisations, „Local Government Studies" 2004, nr 4, s. 643.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151968522

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.