PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 101 | 100--118
Tytuł artykułu

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące podatku akcyzowego i ich transpozycja w Polsce

Warianty tytułu
The European Union Directives On Excise Duty And Their Implementation In Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu zagwarantowania swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie Europejskiej konieczna jest harmonizacja przepisów prawnych państw członkowskich, dotycząca podatków pośrednich, w tym podatku akcyzowego. Polskie przepisy prawne dotyczące podatku akcyzowego w wysokim stopniu zostały dostosowane do przepisów prawa wspólnotowego. Ustawa o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 roku oraz rozporządzenia do tej ustawy wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej, dotyczących opodatkowania wyrobów akcyzowych.
EN
The purpose of this article is to present the regulations included in the European Union directives on excise duty and to determine if the Polish law is adapted to these directives. Among the directives on excise duty, Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on storings, movement and monitoring of such products is of the greatest importance. It includes requirements for all excise duties that are subject to harmonization. It regulates the range of products assessable for excise duty, subject of taxation, tax duty, place of payment, production, processing and storing the products subject to excise duty, movement of these goods, reimbursement of excise duty and exemptions from this tax. Legal rules in member states of the European Union should also be adapted to directives on rates and structures of the tax for each group of products subject to excise duty. Generally, the Polish tax law is adapted to regulations included in the directives on excise duty. Act of 23 January 2004 on excise duty and executive regulations implemented these directives in Poland. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
100--118
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Mączyński D., Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim - komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, ABC, Warszawa 2006.
 • Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, red. B. Brzeziński i M. Kalinowski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 • Akty prawne
 • Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów akcyzowych, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.Urz. WE 1992 nr L 76.
 • Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie zbliżenia podatków od papierosów, Dz.Urz. WE 1992 nr L 316.
 • Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy, Dz.Urz. WE 1992 nr L 316.
 • Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, Dz.Urz. WE 1992 nr L 316.
 • Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych, Dz.Urz. WE 1992 nr L 316.
 • Dyrektywa Rady 92/108/EWG z dnia 14 grudnia 1992 roku zmieniająca dyrektywą 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.Urz. WE 1992 nr L 390.
 • Dyrektywa Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 roku zmieniająca dyrektywę nr 92/12/EWG w sprawie ogólnych ustaleń dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.Urz. WE 1994 nr L 365.
 • Dyrektywa Rady 95/5 9/WE z dnia 27 listopada 1995 roku w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych, Dz.Urz. WE 1995 nr L 291.
 • Dyrektywa Rady 2002/1 O/WE z dnia 12 lutego 2002 roku zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w związku ze strukturą oraz stawkami akcyzy stosowanymi od wyrobów tytoniowych, Dz.Urz. 2002 nr L 046.
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz.Urz. WE 2003 nr L 283.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, DzU nr 29, poz. 257, ze zm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, DzU nr 279, poz. 2763.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, DzU nr 266, poz. 2237.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy, DzU nr 38, poz. 263.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, DzU nr 246, poz. 1805.
 • Traktat, dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku, DzU nr 90, poz. 864.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151970331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.