PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 103 | 123--145
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego

Warianty tytułu
State Subsidized Insurance Programs as an Instrument of Protecting Farmsteads Against Outcomes of Natural Risks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka dopłaty do ubezpieczeń rolniczych oraz ocena ich wpływu na ochronę gospodarstw rolnych przed skutkami realizacji zagrożeń o charakterze przyrodniczym. Podjęto rozważania zarówno z punktu widzenia gospodarstwa rolnego jak i w kontekście szerszym, tj. jako sposób ingerencji państwa w zakresie rolnictwa. Opracowanie oparte zostało na trzech głównych pytaniach. Jakie miejsce zajmują zagrożenia o charakterze przyrodniczym w ramach zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym? Jakie opcje dostępne są w zakresie ingerencji państwa w zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym i jak je dotychczas stosowano? Na czym polega nowe rozwiązanie w postaci ubezpieczeń z dopłatami, a w szczególności jak można je ocenić w kontekście zasad powszechności i pełności.
EN
The specificity of agriculture (strong dependence on natural phenomena, attachment to a definite location, significant fluctuation of prices of commodities and supplies for agricultural production) presents challenges for those managing farms as well as for the state. Insurance, as a method of financing outcomes of accidental events in farmsteads, because of the newest legal solutions, is viewed as the most favored option. The state subsidized insurance programs for protection of crops and livestock introduced in 2005 were not commonly appreciated by farmers. An issue that raises many doubts is also introduction of compulsory insurance of crops in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--145
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • „Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń” 2006, nr 4, KNF, Warszawa, tabl. D4.
 • A. Czyżewski, Interwencjonizm w polityce krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i integracji, w: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresieprzedakcesyjnym, A, Czyżewski (red.).Zeszyty Naukowe nr 30, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 83-87.
 • B. Czyżewski, M. Smiglak, Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, w: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, M. A. Jerzyk, A. Czyżewski (red.),Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 122.
 • S. Dmochowski, Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie, PWE, Warszawa 1978, s. 124-140.
 • K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo, wieś, państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s 127-132.
 • K. Forowicz, Cieplej i gorzej na świecie, „Rzeczpospolita" z 13.03.2001.
 • G. Hachfeld, K. Olson, Farmers' Evaluations and Behavioral Changes due to Attending Farm Transfer and Estate Planning Seminars, referat wygłoszony podczas konferencji American Agricultural Economics Association Annual Meeting, która odbyła się w Long Beach (California), 23-26 July 2006.
 • J. Handschke, Charakter ryzyk zagrażających produkcji rolnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1973, nr 3, s. 16-23.
 • J. Handschke, Charakter ryzyk zagrażających produkcji rolnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1973, nr 4, s. 7-13.
 • J. Idczak, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001, s. 138-143.
 • A. Janc, Rolnik risk menedżerem, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2005, nr l, s. 17-19.
 • A. Jane, Ubezpieczenie ryzyk katastroficznych w uprawach polowych w Europie, referat wygłoszony na konferencji Finansowe aspekty ryzyka we współczesnym świecie, która odbyła się 13.04.2007 roku w Poznaniu.
 • A. Jeziorska, Systemy ubezpieczeń produkcji roślinnej, „Wieś i rolnictwo" 2004, nr 4, s. 16-24.
 • W. Józwiak, Ekonomika gospodarstw rolniczych osób fizycznych a koszty ubezpieczeń, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2000, nr 4.
 • C. Klimowski, Ryzyka katastroficzne w rolnictwie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2002,1-2, s. 22-25.
 • Koncepcja wspierania rozwoju ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie, MRiRW Warszawa 2001.
 • B. Kryńska, Światowe klęski żywiołowe, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 11-12, s. 72 i nast.
 • M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 68-73.
 • J. Kulawik, Makro- i mikroekonomiczne przesłanki oraz skutki interwencjonizmu państwowego w sferze kredytowania rolnictwa - synteza, IERiGŻ, Warszawa 2000, s. 54-74.
 • P. Łuczak, Co i na jak długo zostało ze wsparcia krajowego?, ”Top Agrar Polska” 2006, nr 3, s. 20-21.
 • D. Mamaj, Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze we Francji, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia" 2000, nr 2, s. 110-124.
 • J. Michalak, Refleksje nad pojęciem ryzyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 1.
 • R. Nowak, Ubezpieczenie jako metoda manipulowania ryzykiem w rolnictwie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 1-2, s. 10-22.
 • Z. Obstawski, Rynek ubezpieczeń w rolnictwie w Hiszpanii, „Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4, s. 50-57.
 • M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 132-145.
 • J. Rodak, Wybrane ubezpieczenia majątkowe i osobowe, PWE, Warszawa 1997, s. 94-101.
 • K. Rojewski, Ubezpieczenia rolnictwa w Polsce i na świecie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 11-12, s. 34-37.
 • T. Saganowski, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych na ziemiach polskich w latach 1803-1945, w: 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, Warszawa 1988, s. 9 i nast.
 • E. Stroiński, Ubezpieczenia rolne wymagają naprawy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2005, nr 7-8.
 • Swiss Re, Versicherung in Emerging Markets: gesunde Entwicklung, Neuland für die Agrarversicherung, „Sigma" 2007, nr l, s. 30.
 • K. Trawiński, Ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych - dobrodziejstwo czy obowiązek, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2001, nr l, s. 57.
 • Ubezpieczenia w rolnictwie, II Forum Rolnicze, Polagra Farm, Poznań 2000.
 • Ustawa z 23 czerwca 1921 roku o przymusie ubezpieczania od ognia i Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (DzU nr 64, poz. 395).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 49, poz. 328).
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), T. Sangowski (red.), Saga Printing, Poznań 1998, s. 56-57.
 • E.J. Vaughan, T.M. Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons. New York. 1996, s. 35.
 • Z. Widlecki, Cz. Dreger, Z. Raglan, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1976, s. 12-40.
 • C. Williams, M. Smith, P. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002, s. 57-63.
 • www.sejm.gov.pl.
 • J. Wyzińska-Ludian, Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, Lublin 1996, s. 10-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151970680

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.