PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 6 | 43--59
Tytuł artykułu

Dochody i wydatki powiatów w latach 2004-2007

Autorzy
Warianty tytułu
Income and Expenditures of Counties in the Years 2004-2007
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ogólnie przedstawiono zadania powiatu oraz dokonano analizy ich dochodów w ujęciu ich źródeł pochodzenia, tj. na dochody własne, subwencje i dotacje. Wydatki przeanalizowano w podziale na majątkowe i bieżące. Wykazano, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wprowadziła nowych źródeł dochodów dla powiatów i tworzy bardzo skomplikowany system redystrybucji, miejscami wręcz nieczytelny. Z uwagi na realizowane zadania przez powiat, ustawodawca powinien zwiększyć i ujednolicić kompetencje starosty. Można bezsprzecznie stwierdzić, że dla zapewnienia rozwoju powiatów konieczna jest zmiana sposobu ich finansowania poprzez zwiększenie źródeł dochodów, co powinno skutkować zwiększonymi realnymi dochodami, a wskutek tego zwiększonymi wydatkami majątkowymi, które są podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój. Struktura dochodów i wydatków budżetów powiatu chrzanowskiego jest na ogół zgodna ze strukturą budżetową wszystkich powiatów ogółem. Wykazano, że powiatowe urzędy pracy powinny prowadzić intensywne działania zmierzające do aktywizacji lokalnych rynków pracy, co skutkuje spadkiem stopy bezrobocia i jednoczesnym wzrostem w udziale podatków od osób fizycznych, czego przykładem jest powiat chrzanowski. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the tasks of counties and an analysis of their incomes by source of origin, i.e. own income, subsidies and grants. The analysis of expenditures was broken down into capital expenditure and operating expenditure. It was demonstrated that the Act on the incomes of territorial self-government units did not introduce any new sources of income for counties and creates a very complicated redistribution system, which is even incomprehensible in places. The legislator should increase and standardise the competencies of the starost as a result of the tasks performed by the county. It can be indisputably claimed that, in order to assure the development of counties, the method of their financing must change by increasing the sources of income, which should result in an increase in real income and hence increased capital expenditure, which is the main factor affecting development. The structure of budget income and expenditures of the County of Chrzanów is generally consistent with the structure of the budget of all counties together. It was demonstrated that the county labour off ices should work intensively to activate local labour markets in order to reduce the rate of unemployment and simultaneously increase the share of taxes from natural persons, the example of which is the County of Chrzanów. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • E. Chojna-Duch: Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po roku obowiązywania, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 9, s. 13.
  • M. Kossek-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 193.
  • L. Lipiec: Komentarz do art. 35 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Lex/el. 2007.
  • Praca zbiorowa pod redakcją H. Sochackiej-Krysiak: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 210.
  • E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 178.
  • E. Ruśkowski: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski i J.M. Salachna, Gdańsk 2007, ss. 167-168.
  • J. Szołno-Koguc: Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklo-dowska, Lublin-Polonia Sectio II, Zakład Finansów, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Ekonomiczny UMCS, ss. 143-144.
  • M. Szymczak (red. naukowy): Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
  • www.stat.gov.pl - Strona główna => Praca, Dochody ludności => „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (...)".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151983808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.