PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 208
Tytuł artykułu

Strategie dystrybucji w systemie marketingu przedsiębiorstw branży piwowarskiej

Warianty tytułu
Distribution Strategies in Marketing System of Brewing Industry Enterprises.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podstawy, istotę i elementy strategii dystrybucji przedsiębiorstwa. Określono uwarunkowania zewnętrzne producentów piwa oraz dynamikę zmian zachodzących w każdym z uwarunkowań. Zanalizowano czynniki określające strategie dystrybucji producentów. Zidentyfikowano i zanalizowano uwarunkowania rynkowe i sektorowe wyboru i opracowania strategii dystrybucji. Omówiono występujące na rynku piwowarskim rozwiązania dystrybucyjne wraz ze wskazaniem rozwiązań modelowych.
EN
In this article basis, essence and elements of distribution strategy of enterprise were presented. External conditions of beer manufacturer were defined together with factors which define distribution strategy. Also market and sectoral conditions of choice distribution strategy were analyzed. Distribution solutions appearing in brewing industry were discussed. (KZ)
Rocznik
Strony
208
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Abell D.F., Hammond J.S.: Strategic Market Planning. Problems and Analytical Approaches. Englewood Clifs 1979.
 • Altkorn J.: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994.
 • Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Red. S. Mynarski. AE, Kraków 1993.
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Badania marketingowe. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1996.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. BGW, Warszawa 1992.
 • Bänsch A.: Einführung in die Marketing - Lehre. Verlag Franz Vahlen Gmbh, München 1982.
 • Baranowska E.: Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Zielona Góra 1991.
 • Becker J.: Marketing - Konception, Grundlagen des strategischen Marketing-Managements, Vahlen. München 1998.
 • Beier A., Rutkowski K.: Logistyka. SGH, Warszawa 1993.
 • Bendell T., Boulter L., Kelly J.: Benchmarking for Competitive Advantage. Financial Times Pitman Publishing, London 1995.
 • Białecki K.: Marketing producenta i eksportera. Poltex, Warszawa 1992.
 • Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.M.: Marketing w handlu zagranicznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Blaik P: Logistyka. PWE, Warszawa 1996.
 • Borden N.H.: The Concept of the Marketing-mix. W: Science in Marketing. John Wiley and Sons Inc., New York 1965.
 • Brassnigton F., Pettitt S.: Principles of Marketing. Pitman Publishing, London 1995.
 • Bratnicki M.: Marketing w procesie integracji funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy, metody, dylematy. Red. L. Żabiński. PTE/AE, Katowice 1995.
 • Brown J.R., Timmins S.A.: Substructural Dimensions of Interorganizational Relations in Marketing Channels. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1981, Summer.
 • Brunken A.: Wettbewerbsstrategien in der mittelständischen Brauwirtschaft Verlag Hans Carl, Berlin 1990.
 • Buell V.R.: Marketing Management a Strategic Planning Approach. Me Graw-Hill, New York 1984.
 • Camp R.C.: Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Quality Press, Milwaukee 1987.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Chrisopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją -praktyka logistyki biznesu. Placet, Warszawa 1996.
 • Copacino J., Wiliam C.: Winning Strategies for Distributors. Traffic Management, 1996.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996.
 • Dawson J.A.: The marketing environment. Coroom Helm Ltd., London 1979.
 • Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1985.
 • Dietl J.: Handel we współczesnej gospodarce. PWE, Warszawa 1991.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1995.
 • Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody. Red. T. Sztucki. Placet, Warszawa 1998.
 • Evans J., Berman B.: Marketing. Mc Millan Publishing Company, New York-London 1990.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. PETEX, Katowice 1995.
 • Famielec J.: Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. AE, Kraków 1992.
 • Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing -punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Gąski J.F.: The Theory of Power and Conflict in Channels of Distribution. "Journal of Marketing" 1984.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1995.
 • Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa 1987.
 • Gordon R.: Strategic Marketing Management. Foxall Croom Helm London John Wiley & Sons, New York-Toronto 1983.
 • Habr J., Veperek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 • Höllhuber D., Kaul W.: Die Biere Deutschlands. Verlag Hans Carl, Nürnberg 1989.
 • Hyvonen S.: Coordination and Cooperation in Vertical Marketing Systems, A Model Verification. Helsinki 1983.
 • Jeannet J., Hennssey B.: Global marketing strategies. Houghton Miffin Company, 1992.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Johnson G., Scholes K.: Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, London 1998.
 • Join S.C.: International Marketing Management. PWS - Kent Publishing Co., Boston 1987.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe, metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
 • Karlof B., Ostblom S.: Benchmarking: a Signpost to Excellence in Quality and Productivity. Chichester, John Wiley 1993.
 • Karwowski J.: Zarządzanie marketingowe. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1993.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Kieżel E.: Determinanty rynkowych zachowań konsumentów. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Materiały konferencyjne. AE, CBiE, Katowice 1998.
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 2000.
 • Klęczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1996.
 • Kleine-DoepkeR.: Podstawy zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Kołodko G.: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Poltex, Warszawa 1999.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Sunders J., Wong V.: Principles of Marketing. Prentice Hall Europe, London 1996.
 • Kramer T.: Marketing - strategia, promocja, systemy informacyjne. Książnica, Katowice 1992.
 • Kramer J.: Metody przydatne do budowania podstaw strategii przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy, metody, dylematy. Red. L. Żabiński. AE, PTE, Katowice 1995.
 • Kramer J.: Orientacja na klienta a jej ograniczenia. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. (Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań). Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. AE, PTE, Katowice 1999.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Liebfried K.H., Nair C.J.: Benchmarking: a Tool for Continuous Improvement, The Coopers & Lybrand Performance Solutions Series). HarperCollins, London 1994.
 • Lilien G.L., Kotler Ph., Moorthy K.S.: Marketing models. Prentice Hall Inc. A Simon & Schuster Company, London 1992.
 • Łopacińska-Mazurek K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. AE, Wrocław 1997.
 • Mazur J., Sznajder A.: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. First Business College, Warszawa 1995.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE sp. z o.o., Key Text, Warszawa 1993.
 • Nieschlag R., Dichtl E., Hörschgen H.: Marketing. Duncker & Humblot, Berlin 1988.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993.
 • O'Shaughnessy J.: Competitive marketing a strategic approach. University Hyman Inc., Allen & Unwin Ltd., New Zealand 1990.
 • Parker N., Harrison P.: Management Directions Benchmarking. The Institute of Management, Management House, Coltingham Road, Corty 1995.
 • Payne A.: Marketing uslug. PWE, Warszawa 1996.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J.: Strategia zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Placet, Warszawa, 1995.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju. PWN, Warszawa 1996.
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszawa 1993.
 • Podstawy i kierunki strategii rynkowej Górnośląskich Zakładów Piwowarskich S.A. w Zabrzu (w świetle analizy strategicznej przedsiębiorstwa). Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1995.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 1999.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994.
 • Problemy współczesnego marketingu. Red. T. Kramer. Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, Katowice 1998.
 • Prymon M.: Marketingowe zarządzanie firmą. AG Master, Wrocław 1991.
 • Pysz P.: Die Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft in Polen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-Jena 1994.
 • Ringle G.: Marketing. Intensywny kurs menedżerski, Bad-Harzburg-Katowice 1992.
 • Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Badania sektorowe. W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy, metody, dylematy. Red. L. Żabiński. AE, PTE, Katowice 1995.
 • Rosati D.K.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 1999.
 • Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
 • Skowronek Cz., Wolski Z.S.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1995.
 • Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. AE, Katowice 2000.
 • Spendolini M.J.: The Benchmarking Book. Amacorm, New York 1992.
 • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T.: Marketing Channels. Prentice Hall, Saddle River 1996.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Szczepankiewicz W.: Logistyka w marketingu. AE, Kraków 1994.
 • Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. PWN, Warszawa 1997.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1992.
 • Sztucki T.: Marketing - sposób myślenia, system działania. Placet, Warszawa 1994.
 • Szulce H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 • Udell J.G., Laczniak G.R.: Marketing in an Age of Change. John Willey, New York 1981.
 • West A.: Managening Distribution and Channel. John Willey, New York 1989.
 • Wilson J.: Marketing Interfaces. Exploring the Marketing and Business Relationship. Pitman Publishing, London 1994.
 • Wilson R.M.S., Gillian C., Pearson D.: Strategic Marketing Management (The Marketing Series). Butterworth-Heinemann; Linacre House, Jordan Hill, A division of Reed Educational and Profesional Publishing Ltd., Oxford 1996.
 • Wiśniewski P.: Piwa historie niezwykłe. Print Shops Prego, Warszawa 1993.
 • Wuensche H.F.: Soziale Marktwirtschaft als Politik von Marktwirtschaft, Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Band 3. Marktwirtschaft als Aufgabe. Ludwig Erhard-Stiftung, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-Jena 1994.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Żabiński L.: Kategoria ogólna strategii marketingowej przedsiębiorstwa i jej ewolucja. W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne. Red. T. Kramer. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Marketing a system zarządzania przedsiębiorstwem i biznesem. W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy, metody, dylematy. Red. L. Żabiński. AE, PTE, Katowice 1995.
 • Żabiński L.: Metafory organizacji jako podstawa identyfikacji i analizy orientacji marketingowej (na wybranych przykładach). Materiały konferencyjne: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. (Podstawy teoretyczne i metodyczne, kierunki badań). AE, PTE, Katowice 1999.
 • Żabiński L.: Strategie współdziałania zagranicznych sieci handlowych i krajowych producentów-dostawców w sferze dystrybucji. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle-procesów integracji Polski z Unia Europejską. Red. K. Jędralska, K. Znaniecka i L. Żabiński. PTE, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Transformacja gospodarki polskiej a zachowania przedsiębiorstw (wybrane problemy). W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Zarys metodyki projektowania kanałów dystrybucji przedsiębiorstwa produkcyjnego. W: Badania marketingowe. Teoria i praktyka. AE, Katowice 1994.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota - Koncepcje - Problematyka. AE, Katowice 1998.
 • Żabiński L., Koćwin P., Wywiał M.: Organizacja rynku węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarki polskiej. Podstawy projektowania kanałów dystrybucji węgla. GIG, Katowice 1998.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Zakrzewski Z.: Rola i funkcje handlu wewnętrznego. PWE, Warszawa 1977.
 • Zarys ekonometrii. Red. Z. Hellwig. PWE, Warszawa 1967.
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków. Red. J. Altkorn. PWE, Warszawa-Kraków 1997.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Red. J. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A. Koźmiński, W. Piotrowski. PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152088364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.