PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 448
Tytuł artykułu

Marketingowa strategia produktu ponadnarodowego koncernu motoryzacyjnego

Warianty tytułu
Product Marketing Strategy of Supranational Automotive Corporation.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano istotę koncernu ponadnarodowego jako formy organizacji przedsiębiorstw motoryzacyjnych oraz miejsce i znaczenie marketingu w systemie zarządzania koncernem na przykładzie grupy Volkswagen. Ukazano różne interpretacje kategorii produktu marketingowego i jego modeli teoretycznych. Omówiono znaczenie poszczególnych modeli teoretycznych produktu dla określenia strategicznego profilu marketingowego przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawy i metody ustalania strategii i polityki produktu w strategicznym portfelu marketingowym przedsiębiorstwa. Zaprezentowano strategie rozwoju produktu koncernu Volkswagen na tle zachowań jego konkurentów. Przedstawiono kategorię rynkowego cyklu życia produktu, wskazując jej podobieństwa i różnice w stosunku do teorii ewolucji rynku. Omówiono zagadnienia rozwoju portfela produktowo-rynkowego koncernów motoryzacyjnych jako podstawy konkurencyjnej strategii marketingowej na rynku globalnym.
EN
In this paper essence of supranational corporation as form of organization automotive enterprises was presented together with place and role of marketing in system of corporation management on the example of Volkswagen group. Various interpretation of marketing product category and his theoretical models were presented. Development strategy of Volkswagen product was discussed together with issues of product and market portfolio of automotive corporations as base of competitve marketing strategy on global market. (KZ)
Rocznik
Strony
448
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte
 • Abell D.F.: Dualizm w zarządzaniu. Poltext, Warszawa 2000.
 • Albaum G., Strandskov J., Duerr E., Dowd L.: International Marketing and Export Management. Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 1999.
 • Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Praca zbiorowa pod red. L. Żabińskiego. Akademia Ekonomiczna. Katowice 1997.
 • Ansoff H.L: Implanting Strategic Management. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1984.
 • Ansoff H.I.: Strategies for Diversification. "Harvard Business Review" 1957, październik-listopad.
 • Antoszkiewicz J.: Metody skutecznego zarządzania. PWE, Warszawa 1996.
 • Anzai M.: Neue Entwicklungen im Produktmanagement der japanischen Automobilindustrie. W: F.W. Peren, H.H. Hergeth: Customizing in der Weltautomobilindustrie. Kundenorientiertes Produkt- und Dienstleistungsmanagement. Campus Verlag, Frankfurt a/M, New York 1996.
 • Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R.: Multivariante Analysemethoden. Springer Verlag, Berlin 1996.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej. Akademia Ekonomiczna. Wrocław 1996.
 • Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. M.K. Nowakowskiego. Wydawnictwo Key Text. Warszawa 1997.
 • Bartleu Ch.A., Ghoshal S.: Global Strategic Management: Impact on the New Frontiers of Strategy Research. "SMJ" 1991.
 • Baumgarten H., Hide G.B., Knippen B.: Raumsysteme der europäischen Automobilindustrie. Hussverlag, München 1993.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S.. Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Canadian Consortium of Management Schools. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 • Bea F., Dicht! F., Schweitzer F.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. G. Vischer Verlag, Stuttgart 1988.
 • Bernard Y., Colli J.-C.: Słownik ekonomiczny i finansowy. Książnica, Katowice 1998.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z. Olesińskiego. PWE, Warszawa 1998.
 • Bielert P.: Gewinnorientierte Planung der Produktqualität. Gabler Verlag, Wiesbaden 1997.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne Strategie. Centrum Informacji Menedżera C1M, Warszawa 1997.
 • Bloom H., Calori R., de Woot P.: Zarządzanie europejskie. Poltext, Warszawa 1996.
 • Boyd H.W., Walker O.C.: Marketing Management. Richard D. Irwin Home-wood 1990.
 • Braess H.H.: Zur Weiterentwicklung des Automobils - Vielfältige Zielkonflikte in Technik und ökonomischer Realisierbarkeit. W: F.W. Peren, H.M.A. Hergeth: Customizing in der Weltautomobilindustrie. Kundenorientiertes Produkt- und Dienstleistungsmanagement. Campus Verlag. Frankfurt a/M. New York 1996.
 • Call G.: Entstehung und Markteinführung von Produktneuheiten. Verlag Gabler, Wiesbaden 1997.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Chandler A.: Strategy and Structure. MIT Press. Cambridge 1962.
 • Chee H.. Harris R.: Global Marketing Strategy. Financial Times. Pitman Publishing. London 1998.
 • Chwistecka-Dudek H.. Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Chwistecka-Dudek H.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993.
 • Claasen U., Hubert H.: Target Costing als bedeutsames Element der finanziellen Projektsteureung in der Frühphase des Produkt-Entstehungsprozesses (Volkswagen AG). W: E. Mayer, K. Liessmann: F + E - Controllerdienst. Schäfer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1994.
 • Competition in Global Industries. Praca zbiorowa pod red. M.E. Portera. Harvard Business School Press. Boston 1986.
 • Cooper R.: Why new Industrial Product Fail. W: Marketing Management and Administrative Action. Praca zbiorowa pod red. S. Britta, H. Boyda. Mc-Graw Hill, New York 1978.
 • Dichtl E.: Strategische Optionen im Marketing. Deutscher Taschenbuch Verlag DTV, München 1994.
 • Dicken P.: Global Shift, The Internationalization of Economic Activity. Guilford Press, New York-London 1992.
 • Dittmann P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship. New York 1986.
 • Drucker P.P.: Innowacje i przedsiębiorczość. PWE. Warszawa 1992.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Czytelnik, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 • Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.F.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Czytelnik, Akademia Ekonomiczna. Kraków 1995.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1994.
 • Duroe R., Sandstroem B.: Marketing-Kampfstrategien. Verlag Moderne Industrie. Landsberg 1986.
 • Ehrlenspiel K.: Integrierte Produktentwicklung. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1995.
 • Einführung und Relaunch des VW Golf. Fallstudien. Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.
 • Engel J.F., Kollat D.T., Blackwell R.D.: Consumer Behavior. Holt, Reinehart and Winston, New York 1968.
 • Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. PETEX Sp. z o.o.. Katowice 1994.
 • Fabiańska K., Rokita J: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej. PETEX Sp. z o.o., Katowice 1995.
 • Faulkner D., Bowman C: Strategie konkurencji. Gebethner & S-ka, Warszawa 1996.
 • Forowicz J.: Ewolucja przedsiębiorstw - od strategii międzynarodowej do strategii globalnej. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. M.K. Nowakowskiego. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 • Freeman Ch.: The Economist of Industrial Innovation. F. Piner, London 1982.
 • Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 • Garbarski L.. Rutkowski L. Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 • Geisbüsch G.H., Wesser-Krell L., Geml R.: Marketing. Landsberg am Lech 1987.
 • Ghamawat P.. Commitment: The Dynamic of Strategy. Harvard Business School Press. Boston 1991.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1995.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa 1997.
 • Głowacki R.. Kossut Z., Kramer T.: Marketing. PWN, Warszawa 1984.
 • Goldman A.. Muller E.: Measuring Shape Patterns of Product Life Cycles: Implications for Marketing Strategy. Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem School of Business Administration, Jerusalem 1982.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gwiazda A.: Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1999.
 • Haedrich G.: Kostenbewusstes Konstruieren. W. Kohlhammer, Stuttgart 1990.
 • Hahn D.: Planung und Kontrolle. Planungs- und Kontrollsysteme. Planungs- und Kontrollrechnung. Controllingkonzepte. Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 • Hales C.F.: Opakowanie jako instrument marketingu. PWE, Warszawa 1999.
 • Hamel C., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, maj-czerwiec.
 • Hanning U.: Die Entwicklung wettbewerbsorientierter Marketingstrategien auf Basis des Konzepts der strategischen Gruppen. Verlag P. Lang, Frankfurt a/M 1993.
 • Harrigan K.R.: Joint Ventures: Mechanism for Creating Strategic Change, The Management of Strategic Change. By A.M. Pettigrew. Basil Blackwell 1987.
 • Hauser J.R., Clausing D.: The House of Quality. W: The Product Development Challenge. A Harvard Business Review Book, Boston 1994.
 • Hax A.C., Majluf N.S.: The Strategy Concept and Process. Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs 1991.
 • Herrmann A.: Produktmanagement. Verlag Vahlen, München 1998.
 • Hill Ch., Joness G.: Strategic Management. Mifflin, Boston 1992.
 • Holland H., Heeg S.: Erfolgreiche Strategien für die Kundenbindung. Von der Automobilbranche lernen. Verlag Gabler. Wiesbaden 1998.
 • Hooke J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 • Hutt M.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. PWN. Warszawa 1997.
 • Huxold S.: Marketingforschung und strategische Planung von Produktinnovationen. E. Schmidt Verlag, Berlin 1990.
 • lacocca L.: Autobiografia. Książka i Wiedza. Warszawa 1990.
 • Jasiński A.J.: Innowacje techniczne a działalność marketingowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Justis R.T.. Judd R.J., Stephens D.B.: Strategic Management and Policy. Concepts and Cases. Prentice Hall. Englewood Cliffs 1985.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe - metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
 • Kaleta A: Analiza strategiczna w przemyśle. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania. Praca zbiorowa pod red. Z. Sadowskiego. Seria: Kluczowe problemy gospodarki. Dom Wydawniczy Bellona, PTE, Warszawa 1999.
 • Karasiewicz G.: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997.
 • Karcz K.: Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Kleinschmidt E.J., Geschka G., Cooper R.G.: Erfolgsfaktor Markt. Kundenorientierte Produktinnovation. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 1996.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J.: Marketing. Jak to się robi. Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1996.
 • Koitan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner & S-ka. Warszawa 1994.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1992.
 • Kramer F.: Innovative Produktpolitik. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1987.
 • Kramer J.: Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające orientację na klienta. W: Marketing 2001. XI Konferencja Katedr Marketingu. Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych. T. 1. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Kreikenbaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN. Warszawa 1996.
 • Kreuzer R.: Global Marketing - Konzeption eines länderübergreifenden Marketing. DUV, Wiesbaden 1989.
 • Krupski R.: Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993.
 • Lambin J.: Le marketing strategique. McGraw Hill, Paris 1989.
 • Leksykon marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, T. Kramera. PWE, Warszawa 1998.
 • Leksykon prywatyzacji. PWE. Warszawa 1998.
 • Leksykon przedsiębiorcy. Praca zbiorowa pod red. A. Szplita. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1996.
 • Levitt Th.: Marketing Success through Differentiation - of Anything. "Harvard Business Review" 1980, styczeń-luty.
 • Levitt Th.: The Marketing Mode. McGraw-Hill, New York 1969.
 • Lorange P., Roos J.: Strategic Alliances. Formation, Implementation and Evolution. Basil Blackwell 1992.
 • Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa 1994.
 • Marketing międzynarodowy i handel zagraniczny. Seria: Zarządzanie Businessem. Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Szczecin 1993.
 • Marketingowe testowanie produktów. Praca zbiorowa pod red. S. Sudoła, J. Szymczak, M. Haffera. PWE, Warszawa 2000.
 • Maslow A.H.: Motivation and Personality. Harper and Row, New York 1954.
 • Mazur J., Sznajder A.: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. First Business College, Warszawa 1995.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Meffert H.: Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Gabler Verlag, Wiesbaden 1998.
 • Midier Ch.: Zarządzanie projektami. Poltext, Warszawa 1994.
 • Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 • Mruk H.: Marketing precyzyjny. Marketing 2001.XI Konferencja Katedr Marketingu. Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych. T. 1. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Mruk H., Rutkowski L: Strategia produktu. PWE. Warszawa 1994.
 • Muhlemann A.P.. Oakland J.S.. Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa 1995.
 • Müller W., Reuss H.: Veränderungen wettbewerblicher Erfolgsfaktoren im Automobilmarkt. W: H.Reuss, W. Müller: Wettbewerbsvorteile im Automobilhandel. Campus Verlag, Frankfurt / New York 1995.
 • Naisbitt J., Aburdene P.: Reinventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society. A Warner Books. New York 1985.
 • Nieschlag R.. Dichtl E., Hörschgen H.: Marketing. Duncker & Humblot, Berlin 1994.
 • Niestrój R.: Koncepcja marketingowa a profil strategiczny przedsiębiorstwa. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego, Akademia Ekonomiczna, PTE, Katowice 1995.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. PWN, Warszawa 1996.
 • Nowakowski M.: Japońskie przedsiębiorstwa na rynkach światowych. PAN, Warszawa 1987.
 • Nowakowski M.: Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości. W: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. M.K. Nowakowskiego. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 • Oblój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno--metodyczne. Kierunki badań. Praca zbiorowa pod red. L. Żabińskiego. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Pajestka J.: Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa 1975.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Peters M.P.: Marketing a New Product. If s Planning, Development and Control. California 1978.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 1995.
 • Planowanie strategiczne. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. PWE, Warszawa 1993.
 • Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Podręcznik marketingu. Praca zbiorowa pod red. M.J. Thomasa. PWN, Warszawa 1998.
 • Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu. Kraków 1995.
 • Porter M.E.: Clusters and the New Economics of Competition. "Harvard Business Review" 1998, November-December.
 • Porter M.E.: Der Wettbewerb auf globalen Märkten. Ein Rahmenkonzept. Globalen Wettbewerb: Strategien der neuen Internationalisierung. Praca zbiorowa pod red. M.E. Portera. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Prymon M.: Marketing w kierowaniu firmą. AG Master, Wrocław 1991.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC Sp. z O.O.. Kraków 1998.
 • Rad der Zeit - eine Unternehmensdokumentation der AUDI AG. Ingolstadt 1990.
 • Reeder R., Briedty E., Reeder B.: Industrial Marketing. Prentice Hall. Engle-wood Cliffs 1991.
 • Rogers E.M., Schoemaker F.F.S.: Communication in Innovations. Free Press Macmillian Publishing Co., New York 1971.
 • Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. Free Press, New York 1983.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 • Romanowska M.: Zarządzanie strategiczne firmą. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 • Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 • Rue R.W., Holland P.G.: Strattegic Management. Concepts and Cases. Irwin, Home wood 1992.
 • Rutkowski I.: Koncepcja marketingu strategicznego. Przedsiębiorstwo - Marketing - Strategie. CBiE, AE, Katowice 1995.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 • Säbel H., Weiser C.: Dynamik im Marketing: Umfeld - Strategie - Struktur -Kultur. Gabler Verlag, Wiesbaden 1995.
 • Sabisch H.: Produktinnowationen. Verlag Poeschel, Stuttgart 1991.
 • Schmidt J.: Wettbewerbspolitik und Kartelrecht. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1990.
 • Schroeder J.: Wybór rynków zagranicznych: strategie i metody selekcji. Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997, z. 24.
 • Schröder H.: Marketing erfolgreich praktizieren. Verlag Vahlen, München 1988.
 • Seidenfuß K.U.: Globalisierung und der Zwang zur Dynamisierung von Strategien, Global Management. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1996.
 • Sharplin A.: Strategie Management. McGraw Hill Inc., New York 1985.
 • Sloan A.P., Jr.: Moje lata z General Motors. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 • Spies S., Fisseler W.: Produkte mit Profil. DUV, Wiesbaden 1993.
 • Stabryła A.: Podstawy zarządzania firmą. PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 • Stanton W.J., Buskirk R.H.: Management of the Sales Force. Richard D. Irwin Homewood 1987.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. Mc Graw-Hill Book Company, New York 1981.
 • Stecki L.: Franchising. TNOiK, Toruń 1994.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG-Press. Warszawa 1998.
 • Sznajder A.: Euromarketing. PWN, Warszawa 1999.
 • Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. PWN, Warszawa 1997.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1995.
 • Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1996.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986.
 • Trommsdorf V.: Innovationsmarketing. Verlag Vahlen, München 1995.
 • Utz Weitzel G.: Unternehmensdynamik und globaler Innovationswettbewerb. Gabler Verlag. Wiesbaden 1996.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Walesiak M., Bąk A.: Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Wasilewski L.: Japońska droga do jakości -japoński styl zarządzania. OBJWP "Zetom", Warszawa 1991.
 • Wasilewski L.: Tajemnica sukcesu Japonii. OBJWP "Zetom", Warszawa 1991.
 • Wasson Ch.R.: Dynamic Competitive Strategy and Product Life Cycles. TX: Austin Press, Austin 1978.
 • Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Weihrich H.: The TOWS-Matrix. A Tool for Situational Analysis. "Long Range Planning" 1982, nr 2.
 • Weiss Ch.A.: Die Wahl internationaler Markteintrittsstrategien. Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 • Weiss H., Steinmetz P.: Marktforschung. Verlag Ludwigshafen, Kiehl 1991.
 • Wheelen T.L.. Hunger J.D.: Strategic Management and Business Policy. Addison-Wesley, Reading 1986.
 • Wiechoczek J.: Analiza niektórych aspektów rynkowych marketingowej strategii rozwoju produktu w sektorze motoryzacyjnym (na przykładzie samochodu osobowego VW Golf). Metody badań marketingowych. X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996.
 • Wiechoczek J.: Polski sektor samochodów osobowych (podstawy i kierunki rozwoju). W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1996.
 • Wiechoczek J.: Zasoby i kompetencje przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy wewnętrznej firmy. W: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Praca zbiorowa pod red. L. Żabińskiego. Seria: Podstawy zarządzania marketingowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997, nr 1.
 • Wirth U.: Kundenorientierte Produktgestaltung mittels Conjoint - Measurement: Neuproduktplanung von Mercedes Benz. Materiały koncernu Mercedes-Benz, 1996.
 • Wiśniewski A.: Marketing. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 • Witt J.: Produktinnovation. Verlag Vahlen, München 1996.
 • Wöhe Q.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Verlag Franz Vahlen, München 1990.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1994.
 • Yip G.S.: Global Strategy...In a World of Nations? "Sloan Management Review" 1989, Fall.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Z praktyki badań operacyjnych. Praca zbiorowa pod red. B.T. Houldena. PWE, Warszawa 1964.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego. W. Piotrowskiego. PWN, Warszawa 1996.
 • Zawiślak A.M.: Pułapy i pułapki zarządzania. Iskry. Warszawa 1982.
 • Zorska A: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN. Warszawa 1998.
 • Żabińska T.: Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota - koncepcje - problematyka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
 • Artykuły
 • 12-cylindrowa wizja. "Auto, Motor i Sport" 1998, nr 1.
 • Ackoff R.L.: O Systemie pojęć systemowych. "Prakseologia" 1997, nr 2.
 • Ań i szewska G.: Nowa ekonomia konkurencji. ..Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 • "Auto Bild" 1996, nr 10.
 • "Auto Katalog - Modele Roku" 1996.
 • "Auto Katalog - Modele Roku" 1997.
 • "Auto Katalog 1996", 1997.
 • "Auto Moto Puls" 1999, nr 3.
 • "AutoMoto" 1998. nr 3.
 • "Auto Motor i Sport" 1999, nr 7.
 • "Auto Świat" 1999, nr 13.
 • "Auto Świat" 1998, nr 16.
 • "Auto Świat" 1998, nr 18.
 • "Auto Świat" 1999, nr 21.
 • "Auto Świat" 1998, nr 32.
 • "Auto Świat" 1998, nr 42.
 • "Auto Świat" 2000, nr 6.
 • "Auto Świat" 2000, nr 31.
 • "Auto. Motor i Sport" 1998, nr 2.
 • "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 5.
 • "Auto, Motor i Sport" 1998. nr 8.
 • "Automobil Industrie" 1997, nr 4.
 • Balicki A., Szreder M.: Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce w latach 1999-2002. "Marketing i Rynek" 2000. nr 1.
 • Barnett F.: So werden Prognosen besser. "Harvard Manager" 1989. nr 2.
 • Bass P.M.: A New Product Growth Model for Consumer Durables. "Management Science" 1969, January.
 • Bilans sprzedaży'99. "Auto Świat" 2000, nr 6.
 • Bonfante J., Branegan J., Crumley B., Penner M.: German's New Drive. "Time" z 6.10.1997.
 • Bratislava putzt sich zur Brautschau. "Autogramm VW" 1998, nr 5.
 • Bussey J., Sease D.R.: Speeding Up: Manufacturers Strive to Slice Time Needed To Develop New Products. "The Wall Street Journal" z 23.02.1998.
 • Coke's Kudos. "The Economist" z 15.09.1990.
 • Danko W.D., MacLachlan J.M.: Research to Accelerate the Diffusion of New Invention. "Journal of Advertising Research" 1983. nr 23.
 • Die Karten werden neu gemischt. "Automobilindustrie" 1997, nr 4.
 • Długa droga do Europy. "Motor Rynek, Motor" 1999, nr 11.
 • Dobry rok. "Auto Moto Puls" 1999, nr 3.
 • Dudenhöffer F.: Produktstrategien, die Industrien umkrempeln: Befunde aus der Autoindustrie. "Thexis" 1997, nr 3.
 • Dwanaście cylindrów dla Volkswagena. "Auto Świat" 1999, nr 32.
 • Dynamiczne rynki. "Auto Świat" 1999, nr 25.
 • Eisenstein P., Melfi T: Żądza pieniądza. "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 1.
 • Ewing J., Kerwin K.. Anhalt K.N.: VW: Ciągle naprzód? "Business Week Polska" 2000, nr 1.
 • Firmy samochodowe: kto, gdzie, z kim? "Auto Świat" 1998, nr 51/52.
 • Fuzje i przejęcia (część I). "Global Business" 2000. nr 1.
 • Gajewski Z.: Auto na huśtawce. "Businessman Magazine" 1994. nr 8.
 • Galas K.: Integracja i rozwój produktu - przykład Toyoty. "Marketing i Rynek" 1998, nr 12.
 • Gatignon H., Robertson T.S.: A Prepositional Inventory for New Diffusion Research. "Journal of Consumer Research" 1985, March.
 • Getting The Bugs Out At. "Fortune" 1999, nr 6.
 • Gilbert X., Strebel P.J.: Strategies to Outpace the Competition. "The Journal of Business Strategy" 1985. nr 5.
 • Golata K., Zieleniewski M.: Polski boom samochodowy. "Wprost" 1999, nr 21.
 • Golata K.: Fuzja gwiazd. "Wprost" 1998, nr 20.
 • Golata K.: Koło zamachowe. "Wprost" 1999. nr 21.
 • Golawska M.: Masowa indywidualizacja. "Marketing i Rynek'' 1999, nr 3.
 • Gosen J.: 7 neue VW. "Auto Bild" 1998, nr 39.
 • Grunt to rodzinka. "Auto Świat" 2000, nr 5.
 • Guttman P.: Gra w klasy. "Moje Auto" 1999, nr 10.
 • Gwiazda A.: Globalna strategia produktu. "Marketing i Rynek" 1998. nr 1.
 • Hagedoorn J., Schakenraad J.: Leading Companies and Networks of Strategic Alliances in Information Technologies. "Research Policy" 1992, nr 21.
 • Häuf M.: Nowa jakość. "Autointernational" 1991, nr 6.
 • Hausman M.: Globalne wyzwanie. "Wprost" 1998, nr 40.
 • Henzler H.: Die Globalisierung von Unternehmen im internationalen Vergleich. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft" 1992, nr 2.
 • Horodecki J.: Powody do radości. "Motor Rynek, Motor" 2000, nr 6.
 • Houston F.S.: The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not. "Journal of Marketing" 1986, nr 4.
 • Imhof T.: Oszczędniej. "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 4.
 • Jaźwiński T.: Digitalny świat. "Auto, Motor i Sport" 1998, nr 1.
 • Jaźwiński T.: Do poprawki. "Auto, Motor i Sport" 1999, nr 12.
 • Kanter R.M.: Getting a Grip on Globalism. "Sales and Marketing Management" 1997. August.
 • Karnitschnig M., Kerwin K., Carlisle K., Armstrong L.: Cyfrowe cztery kółka. "Business Week/Polska" 2000, nr 5.
 • Kerwin K.: GM zmusza dealerów do szybszej jazdy. "Business Week/Polska" 1998, nr 5.
 • Kochler W.: Die MaiK-Conjoint-Analyse. "Marketing. ZFP" 1997, nr 3.
 • Koniec montowni. "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 1.
 • Kozierkiewicz J.: Do trzech razy sztuka. "Wprost" 1993. nr 52.
 • Krzywa rośnie. "Samochód'" 1999.
 • Lach W.: Życie i śmierć produktu. "Businessman Magazine" 1995, nr 3.
 • Leichtes Wachstum erwartet. "Volkswagen Autogramm" 1996, nr 7.
 • Levitt T.: The Globalization of Markets. "Harvard Business Review" 1983, maj-czerwiec.
 • Linden F.A.: Volles Rohr voraus. "Managermagazin'" 1998, nr4.
 • Łuczak J.: Wielka Trójka nadaje ton. "Businessman Magazine" 1997, nr 3.
 • Magazyn. "Rzeczpospolita" z 20.02.1997.
 • Manner E.: Grupa VW porządkuje swoją ofertę. "Auto International" 1994, nr 11.
 • Materialbeschaffung optimiert. "Handellsblatt" 1996, nr 62.
 • Mazurek-Lopacińska K.: Ewolucja orientacji na klienta w działaniach marketingowych firm. "Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 • Mehrmarkenstrategie für die Pole-Position, Absatzwirtschaft. "Zeitschrift für Marketing" 1999, październik.
 • Mercedes klasy A. Od pomysłu do produktu. "Auto, Motor i Sport" 1999, nr 10.
 • Metzger D.: Kon-fuzje. "Auto, Motor i Sport" 1999, nr 3.
 • Metzger D.: Strzał z fuzji. "Auto, Motor i Sport" 1999, nr 7.
 • Modele studyjne General Motors. "Auto Świat" 1999, nr 47.
 • Morris D., Hergert M.: Trends in Collaborative Agreements. "Columbia Journal of World Business" 1987. Summer.
 • Motor Rynek. "Motor" 1999, nr 11.
 • Motor Rynek. "Motor" 1999, nr 15.
 • Motor Rynek. "Motor" 1999. nr 3.
 • Motor Rynek. "Motor" 2000. nr 6.
 • Mruk H.: Tworzenie strategii przedsiębiorstwa. "Marketing w Praktyce'" 1998, nr 6.
 • Müller W.: Strategisches Marketing in der Automobilindustrie. "Die Betriebswirtschaft" 1991, z. 6.
 • Nagroda dla Toledo. "Auto Świat" 1999. nr 19.
 • Najwięcej wydają niemieccy pracodawcy. "Rynki Zagraniczne" 1999. nr 3.
 • Naughton K.. Miller K.L.. Thorton E.: Światowa szóstka. "Business Week/Polska" 1999, nr 5.
 • Nowakowski M.: Istota innowacyjności japońskiego zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1987, nr 9.
 • Odważna stylistyka, nowoczesna technika. "Auto Świat" 1999, nr 30.
 • Pajdowski P.: Tipo - wyzwanie dla Volkswagena Golfa. "Przegląd Techniczny'' 1988, nr 17.
 • Penc J.: Sukces rynkowy nowego produktu. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 3.
 • Penc J.: Przedsiębiorcza strategia rynkowa. "Marketing i Rynek" 1998, nr 10.
 • Penc-Pietrzak I: Zastosowanie koncepcji cyklu życia w optymalizacji portfolio firmy. "Marketing i Rynek" 1998, nr 1.
 • Pieśniewski J.: Dlaczego razem? "Motor Rynek, Motor" 1999, nr 18.
 • Podbój świata. "Auto Świat" 1999, nr 21.
 • Podstawka K: Marketing strategiczny. "Businessman Magazine" 1992, nr 3.
 • Poprzeczka wyżej. "Auto, Motor i Sport" 1998. nr 6.
 • Prymon M.: Umiejętność lokowania produktu na rynku. "Marketing w Praktyce" 1996, nr 5.
 • Rawski M.: Analiza portfolio BCG - aspekt metodologiczny. "Przegląd Organizacji" 1996, nr 2.
 • Reed R.. Luffman G.: Diversification. The Growing Confusion. "Strategic Management Journal" 1986. nr 7.
 • Reiner M.. Wessner K., Wimmer F.: Strategische Prognose von Markt- und Absatzentwicklungen durch kombinierten Einsatz quantitativer und qualitativer Verfahren. "Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchforschung" 1991, nr 1.
 • Romanowska M.: Diagnoza do scenariusza przyszłości. "Businessman Magazine" 1994, nr 4.
 • Rother F.W.: Prinzip Schrempp. "Wirtschaftswoche" 1999, nr 19.
 • Rover dla Volkswagena? "Auto-moto Gazeta". "Gazeta Wyborcza" z 17.02.2000.
 • Rover rozparcelowany. "Auto Motor i Sport" 2000. nr 5.
 • Rybiński M.: Volkswagen w Sodomie. Gospodarka i rynek. "Rzeczpospolita" 1996, nr 116.
 • Rynkowy raport'98. "Auto Świat" 1999. nr 6.
 • Schimer A.: Planung und Einführung eines neuen Produkts am Beispiel der Automobilindustrie. "Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre" 1990, nr 10.
 • Scholtys F., Wilhelm W.: Ich fühle mich frei. "Managermagazin" 2000, nr 8.
 • Schonefeld F.: The Customized, Digitized, Have It Your Way Economy. "Fortune" 1998, nr 28.
 • Sem G.: Car Wars. "Business India" z 20.06.-03.07.1994.
 • Sewastianowicz S.: Tęsknota i debiuty jutra. "Auto Świat" 1999, nr 5.
 • Sierpowski W.: Auto z laboratorium. "Moje Auto" 1998, nr 4.
 • Stefański R.: Coraz trudniej na tym rynku. "Autointernational" 1994, nr 10.
 • Stefański R.: Rynek wielkiej szansy. "Auto, Motor i Sport" 1998, nr 3.
 • Stefański R.: Sojusznicy. "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 5.
 • Stefański R.: Wzrost na skalę europejską. "Auto, Motor i Sport" 2000, nr 3.
 • Strategiczne akcje. "Auto Świat" 2000, nr 13.
 • Suszyński C.: Fuzje przedsiębiorstw w rozwiniętej gospodarce rynkowej, cz. 1. "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 3.
 • Szewczyk J.: Totalna koncentracja. "Auto Świat" 1999, nr 3.
 • Śliżewski J.: Pod garbatym dachem. Specjalny Dodatek. "Gazeta Wyborcza" z 14.07.1998.
 • The Car Industry. "The Economist" z 17.10.1992.
 • Thornton E.. Kerwin K., Naughton K.: Honda. Czy może jechać sama? "Business Week Polska" 1999, nr 10.
 • "Volkswagen Autogramm" 1998, nr 5.
 • VW: Ciągle naprzód? "Business Week/Polska" 2000, nr 1.
 • Weber J., Yang C.: Global 1000. "Business Week/Polska" 1999, nr 10.
 • Wiechoczek J.: Globalizacja europejskiego rynku samochodowego. "Marketing i Rynek" 1998. nr 5.
 • Wiechoczek J.: Planowanie auta metodą conjoint. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 5.
 • Wielka ucieczka. "Auto Świat" 2000, nr 23.
 • "Wirtschaftswoche" 1997, nr 26.
 • "Wirtschaftswoche" 1995, nr 37.
 • Woodruff D., Naughton K.: Ambitny szef. "BusinessWeek/Polska" 1999, nr 2.
 • Wszystko inaczej. "Auto Świat" 1999, nr 40.
 • Zarzycka A.M.: Przyszłościowa forma kooperacji. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 • Inne
 • Autogramm. "Volkswagen AG" 1993, nr 6.
 • Autogramm. "Volkswagen AG" 1998, nr 5.
 • Automobile. Märkte und Medien. Eine Branchenanalyse der GWP media-marketing. VDI Nachrichten, Hamburg 1999.
 • Eine Idee macht Geschichte. Die Volkswagen Chronik. Volkswagen. AG, Wolfsburg 1988.
 • "Geschäftsbericht VW" 1991, 1995, 1998.
 • Goldberg W.: Life Cycle Concepts. Descriptive of Predictive Instruments? University of Göteborg. Göteborg 1997 (working paper).
 • http://finanzen.de.yahoo.com/schlagzeilen/19990630/fmance/31-930760765.html
 • http://vw-ir.de/deutsch/01/indexr01-4.html)
 • http://www.seat.de/wir_ueber_uns/geschichte.asp
 • http://www.volkswagen-ir.de/deutsch/index.html
 • "Katalog Samochody Świata 2000" 2000, nr 1.
 • Materiały źródłowe koncernu Daimler-Benz. Newsletter "Head line" 1998, nr 19.
 • Materiały źródłowe koncernu Daimler-Benz. Newsletter "Head line" 1998, nr 20.
 • Rajzer M.: Strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw zdywersyfikowanych i ich finansowe aspekty. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996 (rozprawa doktorska).
 • Raport: Park prywatnych samochodów w Polsce. Instytut Badania Opinii i Rynku "Pentor", Warszawa 1998.
 • Rynek motoryzacyjny w Polsce. Raport specjalny. "Businessman Magazine" 1994, nr 1.
 • Statistische Mitteilungen über Zulassungen von fabrikneuen Personenkraftwagen in Deutschland. Kraftfaht Bundesamt. Flensburg 1997, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152158613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.