PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 79
Tytuł artykułu

Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce

Warianty tytułu
Adjusting Processes of Supply on Postal Services Market in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono teoretyczne rozważania na temat istoty kształtowania podaży usług. Scharakteryzowano potencjał usługowy państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska. Zaprezentowano analizę popytu na poszczególne rodzaje usług pocztowych w ujęciu regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych wpływających na zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.
EN
In this paper theoretical considerations about essence of forming supply of services were presented. Analysis of postal services supply in regional interpretation was showed together with social and economic factors which impact on requirements for that kind of services. (KZ)
Rocznik
Strony
79
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Babis H, Czaplewski R., Panasiuk A.: Techniczno-technologiczne uwarunkowania kształtowania jakości usług pocztowych. "Technika i Eksploatacja Poczty" 1997, nr 1.
 • Bagniewski W.: Agencje pocztowe jako jeden ze sposobów obniżania kosztów funkcjonowania Poczty Polskiej, zwiększania dostępności do usług pocztowych, zwiększania konkurencyjności Poczty Polskiej. W: Materiały na VII Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Strategiczne aspekty zarządzania Pocztą Polską. 22-24.09.2000 r. Szczecin 2000.
 • Bott A., Panasiuk A.: Usługi pocztowe w sezonie turystycznym. "Technika i Eksploatacja Poczty" 2000, nr 3.
 • Buko J., Dembska-Cyran L, Wolska G.: Internetowe wyzwanie dla Poczty Polskiej. W: Materiały na VII Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Strategiczne aspekty zarządzania Pocztą Polską. T. II. 22-24.09.2000 r. Szczecin 2000.
 • Ciesielski M., Długosz J., Gołembiowska E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. AE, Poznań 1996.
 • Consignia presents the annual report of The Post Office for 2000/2001. Consignia, London 2001.
 • Czaplewski R.: Ekonomika poczty. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
 • Czaplewski R.: Polityka gospodarcza w obszarze tynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Darmetko E.: Trzeba uczyć, nie trenować. "Poczta Polska" 2001, nr 30.
 • Daszkowska M.: Ekonomika i organizacja usług. PWN, Warszawa 1982.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Diett J.: Marketing. FWE, Warszawa 1997.
 • Drab-Kurowska A.: Działalność Poczty Polskiej na rynku teleinformatycznym. W: Sektor turystyczny v społeczeństwie informacyjnym. Turystyka -- Poczta - Telekomunikacja. Red. A. Panasiuk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Geschäftsbericht 2000. Deutsche Post World Net. Bonn 2001.
 • Gole R., Jaroszyński W.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa usługowego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1977.^ Gospodarek J.: Prawo pocztowe i telekomunikacyjne. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zielona Góra 1996.
 • Górska W., Dominiczak Z., Gospodarek J.: Prawo przewozów pocztowych. WKiŁ, Warszawa 1982.
 • Grzywacz W., Burnewicz J.: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989.
 • Hirsz K.: Normowanie pracy służb eksploatacyjnych Poczty Polskiej. "Informacja Pocztowa" 1998, seria A, nr 8.
 • Janowski Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2002.
 • Jasiński A.H.: Ekonomiczne problemy rozwoju usług pocztowych. WKiŁ, Warszawa 1981.^ Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1993.
 • Kłosowska A.: Rozwój zawodowy kadry kierowniczej średniego szczebla jako element strategicznego zarządzania personelem. W: Materiały na VIII Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Operacyjne aspekty wdrażania strategii Poczty Polskiej. 14-16.09.2001r. Szczecin 2001.
 • Kodeks cywilny. Ustawa z 23.04.1964 r. Stan prawny na 16.08.2002 r. Dz.U. 2002, nr 130, poz. 1450.
 • Kotler Ph.: Marketing, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Król R.: Restrukturyzacja sieci urzędów pocztowych jako sposób na racjonalizację kosztów. W: Materiały na IV Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Samofinansowanie Poczty Polskiej, 20-22.09.1996 r. Szczecin 1996.
 • Kuta W.: Technologie informatyczne wspierające wprowadzenie nowych usług jako niezbędny instrument strategii konkurencyjności na rynku usług pocztowych. W: Materiały na VII Sympozjum poczty Polskiej na temat: Strategiczne aspekty zarządzania Pocztą Polską. T. II. 22-24.09.2000 r. Szczecin 2000.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. I. PWN, Warszawa 1959.
 • Łączność - wynik działalności w 1999 r. GUS, Warszawa 2000.
 • Łączność - wynik działalności w 2000 r. GUS, Warszawa 2001.
 • Makro- i mikroekonomia. Red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 2001.
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Difin, Warszawa 2001.
 • Mynarski S.: Analiza rynku. Makromechanizmy. AE, Kraków 2000.
 • Nasiłowski M.: Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1998.
 • Olczak L.: Permanentne kształcenie i doskonalenie zasobów ludzkich jako jeden z niezbędnych elementów realizacji strategii Poczty Polskiej. W: Materiały na VII Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Strategiczne aspekty zarządzania Pocztą Polską. 22-24.09.2000 r. Szczecin 2000.
 • Olearnik J., Sty ś A.: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym. PWE, Warszawa 1989.
 • Panasiuk A.: Doskonalenie jakości usług jako instrument przystosowania Poczty Polskiej do potrzeb rynku. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Panasiuk A.: Elementy marketingu usług pocztowych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Panasiuk A.: Jakość jako instrument rynku usług pocztowych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Panasiuk A., Buko J.: Ekonomika i organizacja poczty. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996.
 • Panasiuk A., Szostak D., Tokarz A.: Potencjał ludzki przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług pocztowych. "Informacja Pocztowa" 2001. Seria A, nr 1.
 • Penc J. Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków 1998.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2000.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtański. AE, Wrocław 1997.
 • Postal Statistics 1999. Universal Postal Union, Berno 2000.
 • Rawłuszko J.: Uwarunkowania efektywnego wdrażania teleinformatyki w sektorze pocztowym. W: Materiały na VI Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Logistyka teleinformatyczna nowym obliczem poczty, 10-12.12.1999 r. Szczecin 2000.
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. AE, Poznań 2000.
 • Roś E.: Ocena celowości i korzyści wdrażania okienek wysuniętych jako forma dystrybucji usług pocztowych. W.: Materiały na IV Sympozjum Poczty Polskiej na temat: Samofinansowanie Poczty Polskiej. 20-22.09.1996 r. Szczecin 1996.
 • Róziewicz G.: Analiza obecnej struktury sieci placówek Poczty Polskiej i postulowane kierunki zmian. "Informacja Pocztowa" 2002, nr 4.
 • Rucińska D.: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001.
 • Siwek J.: Wynagrodzenie: Moje - Nasze - Ich. "Poczta Polska" 2001 nr 19.
 • Słownik terminologii pocztowej. PPTT Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Warszawa 1990.
 • Sondej T.: Wpływ popytu na gęstość sieci dystrybucji Poczty Polskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 257. Seria: Ekonomiczne Problemy Łączności, nr 1. Szczecin 1999.
 • Strzała-Pańczyk K., Panasiuk A.: Ocena systemu obsługi klientów Poczty Polskiej. "Technika i Eksploatacja Poczty" 1999, nr 1-2.
 • Styś A., Olearnik J.: Ekonomika i organizacja usług. PWE, Warszawa 1985.
 • Ustawa z 26.09.1994 r. o rachunkowości Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694.
 • Ustawa z 30.07.1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska Dz.U. 1997 r., nr 106, poz. 675; 2000, nr 120, poz. 1268, art. 1.
 • Wojewnik J.: Ekonomika przemysłu. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1973.
 • Wolska G.: Obsługa transportowa poczty. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Zachowanie podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Załącznik do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z 14.04.1998 r.
 • Zarządzanie kadrami. Red. T. Listwan. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Strony internetowe
 • www.poczta-polska.pl
 • www.postdata.pl7s_p_2000.htm
 • www.stat.gov.pl
 • www.swedenpost.se
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152176392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.