PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 23 | 148--172
Tytuł artykułu

Problemy komunikowania w euromarketingu

Warianty tytułu
Communication Problems in Euromarketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie listy barier o charakterze komunikacyjnym, jakie mają do pokonania przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze integrującej się Europy. Na podstawie studiów literaturowych obejmujących prace z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii, lingwistyki, glottodydaktyki, filozofii, historii, prawa europejskiego, a także wyników badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych krajach eurorynku ukazano naturę i zakres występowania barier komunikowania w euromarketingu. (fragment tekstu)
EN
The authors of the article list communication barriers that are to be overpowered by entrepreneurs, who run business activities in the integrating Europe. Upon readings covering many disciplines, as well as results of empirical research conducted in selected Euromarket countries, the authors present the nature and the range of communication barriers in euromarketing. To conclude, the authors emphasise that the social integration is becoming the most significant stimulus for corporate development in the Euromarket, in particular for the small and medium-sized companies. The social integration cannot be achieved by means of discussions or political declarations, but through creation of conditions facilitating its development. At present however, the main focus is on the integration in the economic dimension and on the legal regulations referring to this area. The European integration in the cultural dimension is only at its beginnings and is limited to fulfillment of assistance programs in the fields of education, science, and arts. An assumption is made, that before they make out a relatively coherent total, the components of the social system must be stimulated by focused decision centres. Creation of conditions for social and cultural integration and cohesion in the European Union, and hence for the widely understood communication within the framework of euromarketing is without doubts one of the most important investments into future.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--172
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berndt R., Global versus Non-Global Communikations, [w:] Global Management, red. R. Berndt, Springer, Berlin, Heidelberg 1996
 • Berndt R., Fantapie C., Sander M., Internationale Kommunikationspolitik, [w:] Internationales Marketing-Management: Grundlagen, Instrumente, Kontrolle und Orgenisations, red. A. Hermanns, U.K. Wissmeier, Vahlen, Muenchen 1995
 • Cartwright D., Achieving Change in People. Some Applications of Group Dynamics Theory, „Human Relations" 1951, Vol. IV.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004
 • Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
 • Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999
 • Greń Z., Komunikacja językowa w kontaktach interetnicznych na masową skalę, [w:] Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, red. G. Szwat-Gyłybowa, A.Z. Makowiecki, Wydział Polonistyki UW - Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2001
 • Hofstede G., Die Bedeutung von Kultur Und Iren Dimensionen im Internationalen Management, [w:] Handbuch der Internationalen Unternaehmenstaetigkeit: Erfolgs- und Risikofaktoren, Maerkte, Export, Kooperations- und Niederlassungs-Management, red. B.N. Kumar, H. Hausmann, Beck, Muenchen 1992
 • Hovland C.I., Janis J.L., Kelly H.H., Psychological Studies of Option Change, New Heaven 1953
 • Jachimiak K., Poczucie tożsamości europejskiej jako czynnik rozwoju procesów integracyjnych, [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004
 • Jamroziak G., Ruchy narodowościowe w Europie Zachodniej - próba systematyzacji, [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004
 • Kavanagh M., Marketing services - Gateway to Europe, „Marketing" 1990, No. 4. Kielar B., Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego, [w:] Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996
 • Kluckhohn C., The Study of Culture, [w:] The Policy Sciences, red. V.D. Lerner, H.D. Larswell, Stanford, California 1951
 • Kłosowska A., Homogenizacja, [w:] Wiedza o kulturze. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995
 • Komór M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, WN PWN, Warszawa 2000
 • Komór M., Rozwój Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, [w:] Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków, red. K. Jędralska, L. Żabiński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Katowice 1998
 • Komunikowanie w marketingu, red. H. Murek, PWE, Warszawa 2004
 • Kroeber-Riel W., Esch F.R., Strategie und Technik der Werbung, Kohlhammer, Stuttgart 2004
 • Kowalewski A.T., Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006
 • Kundera J., Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • Kühn F., Komor M., Borakiewicz J., Unterschiede produktiv machen - Interkulturelle Managementberatung, Verlag Schaeffer Poeschel, „Zeitschrift Führung + Organisation" 2006, Heft 06
 • Kurzynowski A., Czynniki społecznej integracji Unii Europejskiej, [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004
 • Meissner H.G., Euromarketing, [w:] Handwörterbuch des Marketing, red. B. Tietz, R. Kuehler, J. Zentes, Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1995
 • Mikułowski-Pomorski J., Badanie masowego komunikowania, PWN, Warszawa 1980
 • Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wyd. Universitas, Kraków 2006
 • Manek M., Sobriété allemande et des Citroën qui dansent: différences culturelles sur le marché de la publicité en France et en Allemagne, Rencontres, „Économie - Coopération" 2006, No. 1.
 • Partycki S., Społeczne funkcje rynku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
 • Pollock D.C., Van Reken R.E., Third Culture Kids. The Experience of Growing Up Among Worlds, Nicolas Brealey Publishing, International Press, 2001
 • Schuenemann W.B., EG-Binnenmarkt, [w:] Handwörterbuch des Marketing, red. B. Tietz, R. Kuehler, J. Zentes, Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1995
 • Schramm W., Roberts D.F. The Process and Effects of Mass Communication, Urbana 1972
 • Shannon C., Weaver W, The Mathematical Theory of Mass Communication, Urbana 1949
 • Siewierski J., Źródła tożsamości europejskiej, [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Miedzy dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004
 • Stephenson W., The Play Theory of Mass Communication, Chicago-London 1967
 • Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, WN PWN, Warszawa 2000
 • Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005
 • The Internal Market - Ten Years without Frontiers. European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2003
 • Walter N., Euro-Marketing: Wie europaeisch ist es wirklich?, „Markenartikel" 2004, nr 5
 • Weinhold-Stuenzi H., Euromarketing. Thexis 1/1996. Forschungsinstitut fuer Absatz und Handel an der Universität St. Gallen
 • Wilkes M.W., Farbe kann verkaufen helfen, „Marketing Journal" 1977, nr 2.
 • Wiktor J.W., Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Zagórski Z., Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996
 • Zekić M., Komunikacja międzywyznaniowa na przykładzie stosunku islamu do kościoła katolickiego w Bośni i Hercegowinie - dawniej i dziś, [w:] Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, red. G. Szwat-Gyłybowa, A.Z. Makowiecki, Wydział Polonistyki UW - Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152208015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.