PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 23 | 195--218
Tytuł artykułu

Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie

Warianty tytułu
Tourism and the Small Island Economies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki małych gospodarek wyspiarskich i szczególnej roli, jaką odgrywa dla nich turystyka recepcyjna. Duże rozproszenie „światowego rynku turystycznego państw (terytoriów) wyspiarskich", różny stopień rozwoju turystyki recepcyjnej i jej roli gospodarczej skłania do pytania, na jakim etapie rozwoju turystycznego znajdują się poszczególne obszary, państwa i terytoria wyspiarskie oraz jakie zagrożenia ekonomiczne niesie ze sobą oparcie rozwoju gospodarczego tylko na wpływach z zagranicznego przyjazdowego ruchu turystycznego. (fragment tekstu)
EN
The growing dependence of the developing countries on the revenue from the incoming foreign tourism resulted in many negative consequences, the effects of which are perceived even now. In the Caribbean, for instance, the outgoing income from tourism exports due to a significant share of foreign capital in the preparation process of a tourism product is estimated at about eighty per cent. The aim of the article is to present the specifics of small island economies as well as the essential role that the reception tourism plays in those countries or territories. A wide dispersion of the global island-countries (territories) tourism market, differentiated development level of the reception tourism as well as its economic role inclines to scrutinising, at which tourism development stage the particular regions, countries and island territories are. The author presents the economic dangers that arise if the economic development is based solely on proceeds from incoming foreign tourism. The article preludes further more extended research on the economic influence that the international tourism has on island economies. An effort was made to approach the theories claiming that the international tourism is still a form of economic expansion by highly developed countries in less developed countries and island territories. 'New' waves to mitigate the dysfunctions caused by the reception tourism promoted by international organisations, like for example the concept of sustainable development firstly mentioned in 1972, are only an attempt to redirect attention from the main issue, which is the maximal exploitation of the island countries (territories) economies by the highly developed countries. A scientific verification of those theories is very difficult. Although the negative socio-cultural effects have been confirmed by many studies, it is still difficult to provide evidence for the economic dysfunctions. The main reason is the incomplete, fragmented and underestimated or overestimated data on economic effects of the incoming foreign tourism and other unreliable economic data that describes the economies of island countries and territories. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
195--218
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baretje R., Przychód netto z turystyki międzynarodowej w bilansie płatniczym, "Problemy turystyki" 1987, nr 4 (38)
 • Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004
 • Briguglio L., Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities, "World Development" 1995, Vol. 23, No. 9.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, "Monografie i Opracowania" nr 442, Warszawa 1998
 • Giezgała J., Turystyka w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1977
 • Hałaciński P., Ekonomiczne problemy współczesnej turystyki międzynarodowej, SGPiS, "Ruch Turystyczny - Monografie" nr 11, Warszawa 1972
 • Hałaciński P., Turystyka a międzynarodowy obrót ekonomiczny, "Ekonomista" 1970, nr 5
 • Jędrusik M., Strategie i bariery rozwoju państw i terytoriów wyspiarskich na Oceanie Indyjskim, "Afryka, Azja, Ameryka Łacińska" 2002, t. 79
 • Jędrusik M., Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych, "Przegląd Geograficzny" 2003, nr 1(75)
 • Jędrusik M., Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, WUW, Warszawa 2005
 • Jutla R.S., From Boom to Bust: The Legacy of Oil and its Impact on Tourism in Trinidad and Tobago, "Tourism" 2003, Vol. 49, No. 3.
 • Tourism in the Caribbean: Trends, Development, Prospects, red. Duval D.T., Routledge London & New York 2004
 • ŁazarekR., Ekonomika i organizacja turystyki, PWE, Warszawa 1972
 • Łazarek R., Ekonomika turystyki, WSE, Warszawa 2004
 • Łazarek R., Przesłanki ekonomiczne kształtujące politykę państwa w dziedzinie turystyki, SGPiS, „Ruch Turystyczny - Monografie" nr 6, Warszawa 1968
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. Geografia turystyki, PWE, Warszawa 2003
 • McElroy J.L., Small island tourist economies across the life cycle, „Asia Pacific Viewpoint" 2006, Vol. 47, No. 1.
 • McElroy J.L., Tourism Development in Small Islands across the World, „Geografiska Annaler" 2003, 85(B)/4
 • McElroy J.L., de Albuquerque K., Tourism penetration index in small Caribbean islands, „Annals of Tourism Research" 1998, Vol. 25, No. 1
 • McElroy J.L., Sanborn K., The propensity for dependence in small Caribbean and Pacific islands, „Bank of Valetta" 2005, No. 31
 • Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, WAE, Poznań 2006 Padiila A., McElroy J.L., The Tourism Penetration Index in Large Islands: The Case of the Dominican Republic, „Journal of Sustainble Tourism" 2005, Vol. 13, No. 4.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998
 • Wodejko S., Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, SGPiS, „Monografie i Opracowania" nr 288, Warszawa 1989
 • Zacziniajew P.N., Falkowicz N.S., Geografia turystyki międzynarodowej, PWN, Warszawa 1975.
 • Materiały źródłowe:
 • Caribbean Tourism Statistics Report 2002-2003. Barbados, CTO 2003.
 • Compendium of Tourism Statistics. Madrid, WTO 2006.
 • http://unctad.org/Templates/Page.asp?int!temID=3620〈=l
 • http://unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3645〈=l
 • http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/economic.htm
 • Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD/LDC/2004/1. New York and Geneva, UN 2004.
 • The World Factbook 2006, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.htm
 • World Statstics Pocket Book. Small Island Developing States. New York, UN 2003, http://www.sidsnet.org/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152208027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.