PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 8 | 25--31
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w świetle opinii pracodawców

Warianty tytułu
The determinants of development of occupational pension schemes In Poland from the employers' point of view
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań opinii pracodawców na temat pracowniczych programów emerytalnych (PPE) przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2007 r. W wyniku badań stwierdzono, że na decyzje pracodawców oddziałują zarówno czynniki wewnętrzne, związane z zakładem pracy (endogeniczne), jak i zewnętrzne (egzogeniczne), przy czym rola tych pierwszych jest bardziej istotna. Nadal bardzo istotny jest tradycyjny motyw tworzenia zakładowych systemów emerytalnych: chęć związania pracownika z zakładem pracy. Współcześnie PPE postrzegane są także jako istotny element polityki kadrowej i kultury organizacyjnej. Nawet ta nieliczna grupa przedsiębiorców (zaledwie ok. 1% działających w Polsce firm), która zdecydowała się uruchomić w swoim zakładzie pracy program emerytalny, wyraża przekonanie, że w obecnej formie PPE nie mają szans rozwoju. Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby stworzenia silniejszych zachęt ekonomicznych ze strony państwa do tworzenia PPE adresowanych zarówno do pracowników, jak i pracodawców oraz poprawy polityki informacyjnej i doradztwa w tworzeniu dobrowolnych zakładowych systemów emerytalnych i wyborze ich formy. Niewykorzystaną szansą rozwoju pozostają międzyzakładowe pracownicze fundusze emerytalne (zarządzane wewnętrznie), które mogłyby znacznie obniżyć koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego, a zarazem umożliwić pracodawcom wpływ na zarządzanie aktywami zgromadzonymi w PPE.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of survey in chosen 100 companies in Poland which offer occupational pension schemes (so called Employees’ Pension Programs - EPP) for their employees. The purpose of the survey was to identify the determinants of creation and shaping (choice of form) of the EPP. The additional purpose was to find out the opinions of respondents about institutional, legal and economical construction of the occupational pension schemes. The results of the opinion poll show that the most important determinants of foundation of EPP are: providing the employees a supplementary pension insurance and keeping the employees in company (strengthening of loyalty). The most important determinants of shaping EPP are: a possibility of insurance of employees and of influence of the company on management of EPP assets. The respondents see advantages for their companies resulting from EPP. But at the same time they stress the need of introduction of stronger economical (especially fiscal) incentives for employers and employees who participate in occupational pension schemes in Poland. Occupational pension schemes in form of employees’ pension fund, offered for the employees of more than one enterprises, could reduce operating costs of the EPP. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bagiński L. (2000), Międzyzakładowe pracownicze programy emerytalne. Pracownicze fundusze emerytalne w III filarze. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego (1997), Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości (2001), Warszawa: Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
 • Chrościcki A. (2000), Pracownicze programy emerytalne, przywileje czy konieczność? Komentarz do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Warszawa: Difin.
 • Czepulis-Rutkowska Z. (2002), Instytucje nowego systemu emerytalnego a realizacja reformy emerytalnej, „Polityka Społeczna" nr 10.
 • Fultz E. (2004), Pension Privtisation in Hungary and Poand: A Compartative Overwiew, w: G.Hughes, J. Steward (red.), Reformng Pensions in Europe. Evolution of Pension Financing and Sources of Retirement Income, Cheltentham, UK, Norhhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 • Golinowska S. (1994), Dodatkowe systemy emerytalne na świecie, Warszawa: IPiSS.
 • Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa: PWE.
 • Góra M. (2005), Wypowiedź podczas konferencji naukowej pn. „Reforma systemu emerytalnego - ucieczka do przodu", 18.01.2005 r, dostępny w Internecie: <http//www.igte.com.pl/matinf/2005/001.html>, [do-stęp:10.03.2008j.
 • Hughes G., Stewart J., red. (2004), Reforming Pensions in Europe, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2007), Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2006 r. dostępny w Internecie: <www.knf.gov.pl>, [dostęp: 15.02.2008].
 • Kopeć A., Wojewódka M. (2005), Pracownicze programy emerytalne. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
 • Mrozowska M. (2000), Pracownicze programy emerytalne, „Prawo Pracy" nr 11.
 • Plany emerytalne 2006 (2006), Warszawa: Mercer Human Resource Consulting Sp. z o.o., listopad.
 • Sobczyk M. (2007), Statystyka, Warszawa: PWN.
 • Stańko D. (2004), Podstawowe narzędzia w ocenie efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych, „Forum Dyskusyjne" nr 3 pod red. T. Sangowskiego i T. Szumlicza, Warszawa: KNUiFE, dostępne w Internecie: <http://www.knuife.gov.pl/publJkacje/forum/forum O304.pdf>.
 • Szumlicz T. (2004), Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych - zagadnienia podstawowe, Warszawa: Wydawnictwo Lexis-Nexis.
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Branta".
 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (2002), Stopy zastąpienia. Projekcje stóp zastąpienia w nowym systemie emerytalnym, Warszawa.
 • Wiśniewski Z., Pocztowski A., red. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Żukowski M. (2006), Reformy emerytalne w Europie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152280885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.