PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 69--93
Tytuł artykułu

Definiowanie w badaniach politologicznych z zakresu integracji europejskiej - na przykładzie praw politycznych obywateli UE

Warianty tytułu
European Integration Matters: Definition-making in Political Science as Exemplified by EU Citizens' Political Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie głównych dylematów metodologicznych, na które można napotkać przy okazji formułowania definicji na potrzeby badań politologicznych nad Unią Europejską. Choć ma on w założeniu charakter dosyć wąskiego case-study problemów definicyjnych pojęcia "prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej", to prawdopodobnie część zaproponowanych w artykule rozwiązań i procedur będzie mogła mieć także odpowiednie zastosowanie przy okazji badań politologicznych o innej tematyce. (fragment tekstu)
EN
The main procedures and methods of defining concepts in the area of European integration constitute the main goal of this paper. The political rights of EU citizens serve as an example for this exercise. The paper discusses the following issues: the need for defining, types of definitions, the construction of definitions and the criteria for verifying the correctness of definitions. Finally, it explores the impact of potential EU citizens' political rights reform on the definition of the concept of political rights. This paper is based on the author's experience related to the writing of her PhD thesis finished in 2006: Polity determinants and consequences of European Union citizens' political rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--93
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abromait H., Democracy in Europe. Legitimising Politics in a Non-State Polity, New York-Oxford 1998.
 • Ajdukiewicz T., Logika pragmatyczna, Warszawa 1962.
 • Apap J., Extending Citizenship Rights to Third County Nationals. The Correlation between Migration and Integration: A Sample from South Europe, CEPS Policy Brief nr 175/2001, http://www.ciaonet.org/wps/apj01/apj01.pdf.
 • Apap J., The Development of European Citizenship and its Relevance to the Integration of Refugees, CEPS Working Document nr 180/2002, http://aei.pitt.edu/ archive/00001827/01/WD180.PDF.
 • Apap J., The Development of European Citizenship and its Relevance to the Integration of Refugees, CEPS Working Document nr 180/2002, http://aei.pitt.edu/archive/00001827/01/WD180.PDF.
 • Arnauda J.-L., The European debate in France at the French presidency, 2000, http://www.notre-europe.asso. fr/article.php3?id_article=168.
 • Balcerzak M., Prawo do wolnych wyborów, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005.
 • Benhabib S., Citizens, Residents and Aliens in a Changing World: Political Membership in Global Era, "Social Research" 1999, nr 3, s. 709-744.
 • Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, Warszawa 1958.
 • Bojanowski E., Prawo do dobrejadministracji (kilka refleksji), w: Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII/2005, s. 164.
 • Castro Oliver A., The position of resident third country nationals: is it too early to grant them Union Citizenship, w: M. La Torre, European citizenship: an institutional challenge, The Hague 1998.
 • Chryssochoou D.N., Lavdas K.A., Public Spheres and Civic Competence in the European Polity: A Case of Liberal Republicanism?, 2003, http://www.essex.ac.uk/ ecpr/events/jointsessions/ paperarchive/edinburgh/ws24/ LavdasChryssochoou.pdf.
 • Cieleń A., Szymański A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Ciosa C., The Concept of Citizenship in the Treaty on European Union, "Common Market Law Review" 1992, nr 29, s. 1137-1169.
 • Co myślą o sobie Europejczycy? W świetle badań opinii publicznej, Gliwice 2000, http://www.europa.delpol.pl/download/bro-szury/europejczycy.pdf.
 • Craig P. i Burca de G., EC Law. Text, Cases, Materials, Oxford 2003.
 • Deckmyn V. (ed.), Increasing transparency in the European Union?, Maastricht 2002.
 • Delgado-Moreira J.M., Multicultural citizenship of the European Union, Adelshot 2000.
 • Deth van, J.W. Studying political particpation: Towards a theory of nothing?, 2001, http://www.verwaltung.uni-mannheim.de/ i3v/00068900 /17342691.htm.
 • Drugie Sprawozdanie Komisji w sprawie obywatelstwa Unii, COM/97/0230 finał.
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Warszawa 2002.
 • Feld L.P., Kirchgassner G., The role of direct democracy in the European Union, "CESIFO Working Paper" 2003, nr 1083.
 • Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego: zarys wykładu, Warszawa 1996.
 • Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 1996.
 • Garlicki J., Demokracja i integracja europejska, Toruń 2005.
 • Grabitz E., Schmuck O., Steppart S., Wessels W., Direktwahl und Demokratisierung. Einen Funktionsbilanz des Europäischen Parlaments nach der ersten Wahlperiode, Bonn 1988.
 • Granat M., Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, w: Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r., Rzeszów 2004.
 • Groblera A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
 • Hartmann J., Das politische System der Europäischen Union. Eine Einführung, Frankfurt-New York 2001.
 • Hennig E., Bürgerliche und politische Rechte: Vorbereitungen für Demokratie Einige Bemerkungen zu Hobbes, Locke und Rousseau, 2003, http://www.uni-kassel.de/ib5/politikwissenschaft/rheorie/politischeRechte2.pdf.
 • Hilf M., Cieśla G., Pachę E., Rights vis-a-vis the administration at the Community level, w: A. Casesse, A. Clapham, J.H. Weiler (ed.), Human rights and European Community. Methods of Protection, Baden-Baden 1991.
 • Hix S., The Political System of the European Union, Houndmills 2005.
 • http://europa.eu.int/abc/121essons/index9_en.htm.
 • http://europa.eu.int/comm/justice_home/ glossary/wai/glossary_p_en.htm.
 • http://www.CESifo.de.
 • http://www.SSRN.com.
 • International Constitutional Law Project Information http:// www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html.
 • Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, "Państwo i Prawo" 2003, z. 7, s. 67.
 • Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Kadelbach S., Union Citizenship, "Jean Monet Working Paper" 2003, nr 9, s. 39.
 • Kadelbach S., Unionsbürgerschaft, w: A. von Bogdandy (Hrsg.), Europäische Verfassungsrecht. Theoretische und dogmatische Grundzuge, Berlin 2003.
 • Kańska K., Prawo do dobrej administracji jako prawo o randze konstytucyjnej, w: Wspólczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005.
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1934.
 • Komisja Europejska, Raport Generalny na temat działalności Unii 2001, http://europa.eu/generalreport/en/2001/index.htm, punkt 829.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław i in. 1961.
 • Laffan B., The European Union: a distinctive model of internationalization, "Journal of European Public Policy" 1998, nr 5, s. 235.
 • Łazowski A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, w: M.M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Lord Ch.,Democratic Audit of the European Union, Basingstoke 2004.
 • Luhman N., Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1992.
 • Magnetic P., La citoyenneté européenne: Droits, politiques, institutions, Bruxelles 1999.
 • Magnette P., Le regime politique de l'Union européenne, Paris 2003.
 • Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.
 • Marshall T.H., Citizenship and Social Class, w: idem, Citizenship and Social Development, Chicago 1977.
 • Meehan E., Citizenship and the European Union, "ZEI Discussion Paper" 2000, nr C 63, s. 7.
 • Meehan E.M., Citizenship and the European Community, London 1993.
 • Mielnik B., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. l, Warszawa 2000.
 • Mik C., Obywatelstwo europejskie w świetle prawa wspólnotowego i międzynarodowego, "Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju" 1993, nr 2, s. 63-94.
 • Nentwich M., Citizen's Involvement in European Union Politics, Towards more Participatory Democracy?, 1995, http://eiop.or.at/mn/ecsapap.
 • Nentwich M., Opportunity structures for Citizen's Practice - the case of European Union, "EioP" 1996, nr l.
 • Neumann M., Democracy, Sovereignty and the European Union, New York 1996.
 • Obywatele UE mogą gloso-wać w każdym państwie czlonkowskim, w którym mieszkają http://europa.eu.int/comm/ justice_home/fsj/citizenship/political/wai/fsj_citizenship_vote_en.htm.
 • Obywatelstwo UE w świetle orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, praca magisterska napisana w 2004 r. pod kierunkiem prof. Eugeniusza Piontka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • O'Leary S., The evolving concept of community citizenship: from the free movement of persons to union citizenship, The Hague 1996.
 • Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • Oparta S., Pojęcie polityki, w: S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.
 • Painter J., European Citizenship and the Regions, "Queen's Paper on Europeanisation" 2003, nr 7.
 • Pawlicki J., Biurokracja brukselska walczy z przejrzystością, "Gazeta Wyborcza" z 25 października 2005 r., s. 12.
 • Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.
 • Prawa polityczne w Unii Europejskiej, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Preuss U.K, Problems of a Concept of European citizenship, "European Law Journal" 1995, nr 3, s. 267-281.
 • Principles of Good Administration In the Member States of the European Union, 2005, http://www. statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/20050.
 • Quermonne J.L., Le Systeme politique de l'Union européenne, Paris 2001.
 • Scharpf F.W., Regieren in Europa. Effektiv und Demokratisch?, Berlin 1999.
 • Shaw J., The many Pasts and Futures of Citizenship in the European Union, "European Law Review" 1997, nr 22, s. 554-572.
 • Sozański J., Prawa człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2005.
 • Sprawozdanie w sprawie obrad Komisji Petycji podczas roku parlamentarnego 2002-2003, A5-0239/2003, http://www. europarl.eu.int/com-mittees/peti_home_en.htm, s. 8.
 • Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2006.
 • Szydło M., Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe w unijnym porządku prawnym, "Studia Europejskie" 2004, nr l, s. 87.
 • Tömmel I., Das politische System der EU, München--Wien 2003.
 • Weiler J.H., Citizenship and Human Rights, w: J. Winter i in. (ed.), Reforming the TEU: The legal debate, Deventer 1996, s. 57-86.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, Warszawa 2004.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996.
 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152296175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.