PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1200 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 28--38
Tytuł artykułu

Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano przyczyny niepowodzeń w przeprowadzaniu fuzji przedsiębiorstwa. Opisano czynniki decydujące o powodzeniu transakcji, występujące w poszczególnych fazach procesu (przedakwizycyjnej, negocjacyjnej oraz ponegocjacyjnej). Zostały zawarte informacje o wpływie podobieństwa tożsamości organizacji oraz strategicznych celów przedsiębiorstwa na powodzenie procesu przejęcia przedsiębiorstwa. Opisano także wpływ branży, do której przynależy organizacja, na powodzenie fuzji.
EN
Mergers and acquisitions are one of the most important factors influencing dynamics of the world economy growth. At the same time large number of acquisitions turns out to be unsuccessful. That fact prompts to examine reasons for failures and factors having influence on success of M&A. In the article, an attempt to systematize researchers' and specialists-practitioners' opinions on factors that play a key role in acquisition success was made, as complexity of M&A processes causes that only actions resulting from reliable analysis, that are afterwards well planned and carried out may bring results expected by the entities.(original abstact)
Twórcy
Bibliografia
 • Bąk R., Kadra menedżerska wobec fuzji i przejęć Zmiany przedsiębiorstw, [w:] M. Sierpińska (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 • Bijlsma-Frankema K., On Managing Cultural Integrationand Cultural Change Processes in Mergers and Acquisitions, "Journal of European Industrial Training" 2001 no 25 (2/3/4).
 • Carey D. (prowadzący dyskusję), Dyskusja - mistrzowie fuzji i przejęć, [w:] Fuzje i przejęcia, "Harvard Business Review", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Campbell A., Goold M., Synergy: Why Links between Business Units Often Fail and How to Make them Work, Capstone Publishing Limited, Oxford 1998.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Co robić, by kupiona firma przysparzała zysków, a nie problemów, "Zarządzanie na Świecie" 2005 nr 2.
 • Eccles R.G., Lane K.L., Wilson T.C., Are You Paying to Much for that Acquisition?, "Harvard Business Review", July-August 1999.
 • Fuzje i przejęcia, "Harvard Business Review", Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Galpin T.J., Herndon M., The Complete Guide to Mergers and Acquisitions - Process Tools to Support M&A Integration at Every Level, Jossey-Bass Inc., San Francisco 1999. Haspeslagh P.C., Jemison D.B., Managing Acquisitions - Creating Value through Corporate Renewal, The Free Press, New York 1991.
 • Haunschild P.R., How Much is that Company Worth? Inter-organisational Relationships, Uncertainty, and Acquisition Premiums, "Administrative Science Quarterly" 1994 no 39.
 • Horwitz P.M., Anderssen K., Bezuidenhout A., Cohen S., Kirsten F., Mosoeunyane К., Smith N., Thole К., Van Heerden A., Due Diligence Neglected: Managing Human Resources and Organisational Culture in Mergers and Acquisitions, "SA Journal of Business Management" 2002 no 33 (1).
 • Howell R.A., Plan to Integrate Your Acquisitions, "Harvard Business Review" November-December 1970.
 • Jemison D.B., Sitkin S.B., Acquisitions: The Process Can be a Problem, "Harvard Business Review" March-April 1986.
 • Kay ].,Podstawy sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1996
 • . Key S.L. (ed.), The Ernst & Young Management Guide to Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, New York 1989.
 • Kode G.V.M., Ford J.C., Sutherland M.M., A Conceptual Model for Evaluation of Synergies in Mergers and Acquisitions: A Critical Review of Literature, "SA Journal of Business Management" 2003 no 34 (1).
 • Kolejna fala przejęć i fuzji, "Zarządzanie na Świecie" 2005 nr 11.
 • Kowalski R., Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 632, AE, Kraków 2004.
 • Kulturowy wymiar procesów akwizycji i fuzji, [w:] W. Sitko (red.), Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym, Lublin 2006.
 • Lajoux A.R., The Art of M&A Integration - A Guide to Merging Resources, Processes and Responsibilities, McGraw-Hill, Washington D.C. 1997.
 • Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001
 • . Marks M.L., Mirvis P.H., Joining Forces- Making One Plus Equal Three in Mergers, Acquisitions and Alliances, Jossey-Bass Inc., San Francisco 1997.
 • Od czego zależy udane przejęcie firmy?, "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 5.
 • Obłój K., Tajemnice nieudanych przejęć, "Rzeczpospolita" 21.03.2006.
 • Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Przyczyny i skutki fuzjomanii, "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 3.
 • Rankine D., Post-Acquisition Rates of Success, [w:] A. Jolly, J. Reuvid (ed.), European Business Handbook, Kogan Page, London 1995.
 • Rappaport A., Sirower M.L., W akcjach czy w gotówce-formy zapłaty za fuzje i przejęcia, [w:] "Harvard Business Review", Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999. Rosnące wymagania wskutek globalizacj i i fuzjomanii, "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 1.
 • Rosnące zainteresowanie łączeniem firm, "Zarządzanie na Świecie" 2006 nr 3.
 • Sierpińska M., Bogacz T., Motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym (na przykładzie hutnictwa żelaza i stali), "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999 nr 1.
 • Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Seyhun N., Do Bidder Managers Knowingly Pay too Much for Target Firms?, "Journal of Business" 1990 no 63.
 • Sirower M., The Synergy Trap - How Companies Lose the Acquisition Game, The Free Press, New York 1997.
 • Zweig P. L., The Case Against Mergers, "Business Week Special Report" October 1995.
 • Sirower M., The Synergy Trap - How Companies Lose the Acquisition Game, The Free Press, New York 1997.
 • Zweig P. L., The Case Against Mergers, "Business Week Special Report" October 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000152487196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.