PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 184
Tytuł artykułu

Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej

Warianty tytułu
Illiberal Directions of Contemporary Economic Thought.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano dokonania myśli ekonomicznej pierwszej połowy XX w.: instytucjonalizm T.B. Veblena, ekonomię J.A. Schumpetera, teorię niedoskonałej konkurencji, teorię J.M. Keynesa, teorię koniunktury i zatrudnienia M. Kaleckiego, postkeynesowskie modele wzrostu gospodarczego, neokeynesism, szwedzką szkołę w historii ekonomii.
EN
In this paper achievements of economic thought of the first half of the twentieth century: Veblen's institutionalism, Schumpeter's economy, Keynes theory, theory of the business cycle of Kalecki, economic growth models, neokeynesian theory and Swedish school in history of economy. (KZ)
Rocznik
Strony
184
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Alter A.: Burżuazyjna ekonomia polityczna USA XX wieku. Warszawa 1963.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Makroekonomia. Warszawa 1996.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Warszawa 1995.
 • B laug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 1994.
 • Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 1996.
 • Domańska E.: Z zagadnień wzrostu gospodarczego. Warszawa 1968.
 • Domar E.: Szkice z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa 1962.
 • Encyklopedia powszechna PWN. T. I, Warszawa 1983.
 • Fiedor B.: Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. Warszawa 1978.
 • Gadomski W.: Od Adama Smitha do J.M. Buchanana. "Gazeta wyborcza" 2000, nr 20 (376).
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa 1991.
 • Gazda Z.: Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XVIII wieku do polowy XX wieku. Kielce 1998.
 • Goryszewski R.: Thorstein Veblen a Karol Marks. Próba analizy porównawczej teorii rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa 1989.
 • Gowin A.: Czy kapitalizm może przetrwać? "Zdanie" 1986, nr VI.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. Warszawa 1984.
 • Heilbroner R.L.: Wielcy ekonomiści. Czasy-Życie-Idee. Warszawa 1993.
 • Hicks J.. R.: Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami - teorii ekonomii. Warszawa 1975.
 • Historia myśli ekonomicznej. Red. S. Żurawicki. Warszawa 1979.
 • Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa 1987.
 • Internet http:/cepa newschool. edu/ het/ essays/ hickshansen.htm
 • Isaksson L.: Stosunki zagraniczne. W: Szwecja. Sztokholm 1994.
 • Kalecki M.: Czy możliwe jest "kapitalistyczne" wyjście z kryzysu. "Przegląd Socjalistyczny" 1932, nr 10.
 • Kalecki M.: Dzieła. T. I. Koniunktura i zatrudnienie. Warszawa 1979.
 • Kalecki M.: Dzieła T. II. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Warszawa 1980.
 • Kalecki M.: Dzieła. T. III. Socjalizm. Warszawa 1982.
 • Kalecki M.: Dzieła. T. V. Kraje rozwijające się. Warszawa 1985.
 • Kalecki M.: Na marginesie planu Papena. "Polska Gospodarcza" 1932, nr 39.
 • Kalecki M.: "Nowe" przemysły a wyjście z kryzysu. "Polska Gospodarcza" 1932, nr 31.
 • Kalecki M.: Obniżka płac w czasie kryzysu. "Przegląd Socjalistyczny" 1932, nr 2.
 • Kalecki M.: Place z teorii koniunktury. Warszawa 1962.
 • Kalecki M.: Przewidywania p. Keynesa. "Przegląd Socjalistyczny" 1932, nr 6.
 • Kalecki M.: Światowy kryzys finansowy. "Przegląd Socjalistyczny" 1931, nr 1.
 • Kalecki M.: Wpływ zniżki cen artykułów przemysłowych do konsumpcji na przebieg koniunktury. "Polska Gospodarcza" 1930, nr 43.
 • Kalecki M.: W sprawie aktywizacji bilansu handlowego. "Przemysł i Handel" 1929, nr 30.
 • Kamiński W.: Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa 1980.
 • Kazimierczak A.: Zarys bankowości we współczesnym kapitalizmie. Warszawa 1990.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza. Warszawa 1956.
 • Kozielecki J.: Szczęście po szwedzku. Warszawa 1974.
 • Krawczewski A.: Wykłady z historii współczesnej myśli ekonomicznej. Warszawa 1976.
 • Lamentowicz W.: Reformizm szwedzki. Warszawa 1974.
 • Landreth D., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1998.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. L i II. Warszawa 1973.
 • Lange O.: Dzieła. T. III. Warszawa 1975.
 • Marshall A.: Zasady ekonomiki. T. I. Warszawa 1925.
 • Mieszczankowski M.: Monopol. Warszawa 1982.
 • Mikosik S.: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Warszawa 1993.
 • Morawski W.: Nowe społeczeństwo przemysłowe. Analiza i krytyka koncepcji. Warszawa 1975.
 • Myrdal G.: Przeciw nędzy na świecie. Zarys światowego programu walki z nędzą. Warszawa 1975.
 • Myrdal G.: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte. Warszawa 1958.
 • Nasilowski M.: Z teorii wzrostu kapitalizmu rozwiniętego. Warszawa 1967.
 • Nowicki J.: Szwedzka .szkolą w ekonomii politycznej. Warszawa 1984.
 • Osadczaju J.: Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Warszawa 1977.
 • Polszakiewicz B.: Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Warszawa 1989.
 • Probucka D.: Użyteczność jako wartość w utylitarystycznej teorii moralnej. "Prakseologia" 1995. nr 1-2.
 • RudolfS.: Szwedzka "polityka dobrobytu". Warszawa 1978.
 • Robinson J.: Akumulacja kapitału. Warszawa 1958.
 • Robinson J.: Herezje ekonomiczne. Warszawa 1973.
 • Robinson J.: Kalecki a Keynes. "Ekonomista" 1964, nr 6.
 • Robinson J.: O drugim kryzysie ekonomii. "Życie Gospodarcze" 1973, nr 27.
 • Samuelson P.A.: Zasady ekonomii politycznej. Warszawa 1978.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. Warszawa 1996.
 • Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa 1995.
 • Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960.
 • Semkow J.: Siadami wielkich ekonomistów. Warszawa 1988.
 • Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. Warszawa 1980.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. I i II. Warszawa 1954.
 • Snowdon H., Vane H., Wynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa 1998.
 • Sobolewska B., Sobolewski M.: Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm. Warszawa 1978.
 • Sołdaczuk J.: Teoria ekonomiczna J.M. Keynesa. Warszawa 1959.
 • Spiegel H., W.: The growth of economic. New Jersey 1971.
 • Spychalski G.B.: Zarys historii myśli ekonomicznej. Warszawa 1999.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1998.
 • Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. T.I. Warszawa 1981.
 • Szeworski A.: Mechanizm cyklu koniunkturalnego w teorii M. Kaleckiego. "Ekonomista" 1989, nr 3.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. III. Warszawa 1968.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. Lublin 1991.
 • Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 1998.
 • Veblen T.: Teoria klasy próżniaczej. Warszawa 1971.
 • Zubok I., Ł.: Historia powszechna. T. IX. Warszawa 1974.
 • Żurawicki S.: Współczesna burżuazyjna myśl ekonomiczna. Warszawa 1961.
 • Żurawicki S.: Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153285818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.