PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 749 | 41--55
Tytuł artykułu

Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999

Autorzy
Warianty tytułu
The Place of the Polish Social Democratic Party (SdRP) in Poland's Political System in the Years 1990-1999
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeanalizowano genezę postkomunistycznego nurtu socjaldemokratycznego oraz przedstawiono skład społeczny i strukturę SdRP. Omówiono dylematy legitymizacji i rosnącą rolę SdRP/SLD na polskiej scenie politycznej.
EN
The main aim of this article is to analyze the process by which a former communist party transformed into a modern social democratic party operating within a democratic system. The basic hypothesis of this analysis is the assumption that this process occurred very quickly despite the barriers erected by the political beneficiaries of the new system. The attempts to marginalize the SdRP in the parliamentary and political system were unsuccessful mainly due to the parallel development of democratization, to which the post-communist social democratic party adjusted itself to a degree that enabled it to achieve the position of a relevant party in Poland's parliamentary system. This was reflected externally in the party's growing electoral support, its period in office during 1993-97, the election of the post-communist left's candidate as President of Poland, and the enactment of the new Polish Constitution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--55
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antoszewski A., Ewolucja polskiego systemu partyjnego [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Cimoszewicz W, Czas odwetu. Salon Książki, Białystok 1993.
 • Deklaracja, zasady działania Socjaldemokratycznej Frakcji Młodych, bm.r.w.
 • Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995, Arcana, Kraków 1997.
 • Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Scholar, Warszawa 2004.
 • Janicki M., Trzeci początek, „Polityka” 1999, nr 51.
 • Kubiak H., Reformatorzy w PZPR [w:] Polska pod rządami PZPR. red. M.F. Rakowski, Profi, Warszawa 2000.
 • Machelski Z., Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu instytucjonalizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej [w:] Polska lewica w XX wieku. Historia - ludzie - idee, red. T. Ślązak i M. Śliwa, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Majchrowski J., Winczorek P., Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tekstem Konstytucji z 2 IV 1997 roku, Hortpress Sp. z o.o.. Warszawa 1998.
 • Materska-Sosnowska A., Zarys genezy Socjaldemokracji RP [w:] Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. Górowska, ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 • Michnik A., Im gorzej, tym gorzej, „Gazeta Wyborcza” z 25-26.09.1993.
 • Oświadczenie rzecznika prasowego КС PZPR, „Trybuna Ludu” 1990, nr 11.
 • Partie i koalicje partyjne III Rzeczypospolitej, red. K.A. Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Piasecki K.A., Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teoria i praktyka kadencji 1990-2002, Tęcza, Zielona Góra 2002.
 • Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Raciborski J., Polityka polska, Żak, Warszawa 2003.
 • Rakowski F.M., Nurt liberalny w PZPR i jego rola na drodze do socjaldemokracji [w:] Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku, Materiały z konferencji naukowej poświeconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, red. J. Kornaś, Trans-Krak, Kraków 2001.
 • Rakowski F.M., Ostatni Zjazd PZPR [w:] Polska pod rządami PZPR. red. M.F. Rakowski, Profi, Warszawa 2000.
 • Rogowska B., SdRP we wczesnym okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-1990. Ciągłość czy zmiana? [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku, red. S. Dąbrowski i B. Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Sokół W, Kształtowanie się partii socjaldemokratycznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2000, nr 1.
 • Sokół W, Legitymizacja Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Puławska Szkoła Wyższa, Puławy 2001.
 • Sondaż w sprawie nazwy nowej partii, „Trybuna Ludu” 1990, nr 7.
 • Tomczyk Ł., Tworzenie nowych partii lewicowych w wyniku rozwiązania PZPR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Politica, Szczecin 2000, nr 13.
 • Tymoszek Z., Ludowcy wobec socjaldemokracji w okresie współpracy koalicyjnej (1993-1997) [w:] Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, red. E. Olszewski, Puławska Szkoła Wyższa, Puławy 2001.
 • Uchwała nr l Tymczasowej Rady Krajowej SLD z l lipca 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania członków do partii [w:] Zbiór podstawowych dokumentów z działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1999-2003, Warszawa 2003.
 • Uchwała IV kongresu SdRP: 10 lat dla Polski i demokracji: Apel do ludzi lewicy z 16 czerwca 1999, Warszawa 1999.
 • Wesołowski W., Partie: nieustanne kłopoty. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2000.
 • Wiatr J.J., „Krótki” Sejm, BGW, Warszawa 1993.
 • Wiatr J.J., Co nam zostało z tych lat. Szkice i polemiki. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 • Wiatr J.J., Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku. Scholar, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153421274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.