PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 9 | 1--5
Tytuł artykułu

Wyzwania spójnej polityki społecznej

Warianty tytułu
Challenge sof coherent social policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst stanowi ogólną ocenę wdrażania polityki aktywizacji w Polsce. Wskazano podstawowe kierunki działania, idee przewodnie, które w ostatnich latach organizują polską politykę społeczną. Zasygnalizowano podstawowe wyzwania spójnej polityki społecznej.
EN
The text constitutes a general assessment of the implementation of the policy of activation in Poland. It is therefore an attempt to indicate the basic directions, the key ideas which has organized the Polish social policies in the last few years. The analysis of the effectiveness of the created actions confronts us with a necessity to change the emphasis of the employed policy, in which "activation" as the motto, the key subject should give way to "coherence", and the active social policy to the coherent social policy with a broader, than so far, definition of the challenges of coherence both in the macro- sphere (as we are used to act) and in the micro- sphere (particular institutions, programs, instruments). As regards this context, the text signals the main challenges of the coherent social policy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--5
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andresen K. (2007), Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit, Warszawa: MT Biznes.
 • Drucker R (1998), Praktyka zarządzania, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Frieske K.W. (2004), Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność "sukcesu" programów społecznej inkluzji, w: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Red. K.W. Frieske, Warszawa: IPiSS.
 • Informacja o regulacjach prawnych oraz standardach usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (2005), Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej.
 • Johnston D.J. (2005), Extending Opportunities: How Active Social Policy Can Benefit Us All, Paryż: OECD.
 • Karwacki A. (2007), Wyzwania i dylematy polityki aktywizacji i inkluzji w Polsce (na przykładzie zatrudnienia socjalnego, w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Red. K. Głąbicka, Radom: Politechnika Radomska.
 • Karwacki A. (2008), Aktywizacja kobiet mieszkających na wsi w świetle dokumentów urzędowych instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, w: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Red. J. Krzyszkowski, Warszawa: MPiPS.
 • Krzyszkowski J., red. (2008), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Warszawa: MPiPS.
 • Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (2007), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej (2004), Luksemburg: Komisja Europejska.
 • Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce w: W stronę aktywnej polityki społecznej, Red. M. Rymsza, T. Kaźmierczak, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2007), Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej, w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, Red. M. Grewiński, J. Tyrowicz, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Rymsza M. (2008), Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji, w: Ku aktywności?! Możliwości i konteksty wdrażania polityki aktywizacji w Polsce, Red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Toruń: Wydawnictwo UMK (w druku).
 • Szarfenberg R. (2005), Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, w: Wykluczenie społeczne, Red. L. Frąckiewicz, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 • Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa: IFiS PAN.
 • Szomburg J. (2004), Bariery realizacji strategii lizbońskiej, w: Biała Księga 2004, Gdańsk-Warszawa: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
 • Van Berkel R., Hornemann Moller I., red. (2002), Active Social Policies in the EU, Bristol: Policy Press.
 • Van Berkel R., Hornemann Moller I. (2002), The concept of activation, w: R. Van Berkel, I. Hornemann Moller (red.), Active Social Policies in the EU, Bristol: Policy Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153554026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.