PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 5--14
Tytuł artykułu

Glokalizacja - oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?

Warianty tytułu
Glocalisation - Oxymoron or a Challenge for Territorial Self-Governments?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja to proces pełen paradoksów, który obecnie ma silne sprzężenie zwrotne z lokalizmem i rozwojem regionalnym. Odzwierciedla to coraz częściej używane pojęcie: „glokalizacja". W artykule przedstawiono ekonomiczno-społeczne konotacje globalizacji i lokalizmu oraz podstawowe modele dostosowań do globalizacji. Wskazano na podstawowe wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym, takie jak: kształtowanie konkurencyjności gospodarki lokalnej, wykorzystanie lokalnych, oryginalnych czynników warunkujących konkurencyjność, optymalizację wydatków społecznych. W rozważaniach zasygnalizowano również inicjatywy związane z glokalizacja: tworzenie technopolii, ekowiosek, Glocal Forum. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalisation is a process which is full of paradoxes, which currently strongly feeds back to localism and regional development. It reflects the increasingly frequently used notion of "glocalisation". The article presents the socio-economic connotations of globalisation and localism, as well as the main models of adjustment to globalisation. It specifies the fundamental challenges faced by territorial self-government, such as the shaping of the competitiveness of the local economy, the use of local, original factors conditioning competitiveness and the optimisation of social spending. The considerations also indicate initiatives related to glocalisation: the creation oftechnopolitan areas, eco-villages and a Glocal Forum (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • S. Amin: The Challenges of Globalization, „Review of In ternational Political Economy" 1996, No. 2, s. 217.
 • S. Amin: Wirus liberalizmu, Książka i Prasa, seria Le Monde Diplomatique, Warszawa 2007.
 • W. Anioł: Paradoksy globalizacji. Oficyna Wydawnicza ASPRA-TR, Warszawa 2002, s. 9.
 • W.J. Burszta, W Kuligowski: Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Muza, Warszawa 2005, s. 260.
 • J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globa-lizacji, CeDeWu, Warszawam 2007.
 • R. Florida: Toward the Learning Region, (w:) Futures, 1995, Vol. 27, No. 5, s. 527.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Praca zbiorowa pod red. naukową B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 22.
 • The Glocalization Manifesto", Edited in cooperation with CERFE, September 2004, (www.glocalforum.org).
 • B. Guziejewska: Wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego, (w:) J. Ostaszewski (red.): O nowy ład podatkowy w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 203 i nast.
 • E. Haliżak: Ideowe problemy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej - rola i znaczenie Washington Consensus, (w:) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides (red.): Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, ss. 23 i 27.
 • B. Jałowiecki: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1988.
 • A. Jewtuchowicz: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 38-39.
 • G.W Kołodko (wprowadzenie): Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój, praca zbiorowa pod red. G.W Kołodki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Kożmińskiego, Warszawa 2003, s. 9.
 • G. Kołodko: Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń 2007, s. 167.
 • Komunitarianie, Wybór tekstów i wstęp P. Śpiewak, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2004, ss. 14-15.
 • M. Kulesza: Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia, (w:) „Samorząd Terytorialny 2006, nr 7-8, s. 16.
 • E. Major: Four challanges for a new Word, „The UNESCO Courier", October 1999, editorial note.
 • A. Matuchniak-Krasuska: Terytorium jako korelat kultury, (w:) A. Jewtuchowicz (red.): Region w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 29.
 • M.L. Maynard: From Global to Glocal: How Gillette's SensorExcel Accommodates to Japan, Keio Communication Review No. 25, 2003.
 • W Misiak: Globalizacja więcej niż podręcznik - społeczeństwa - kultura - polityka, Difin, Warszawa 2007, s. 88 i nast.
 • R. Robertson: Comments on the „Global Triad" and „Glocalization", (w:) Globalization and Indigenous Culture, Inoue Nobutaka (red.), Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1997 (www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/global/15robertson.html).
 • J.A. Scholte: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Sosnowiec 2006, s. 284.
 • K. Sowa: Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XXI stuleciu. Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1989.
 • E Starosta: Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, ss. 30-31.
 • J. E. Stigliz: Globalizacja, PWN, Warszawa 2005.
 • P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004, ss. 19-20.
 • M.S. Szczepański: Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, 2007 (wwwjezyk-polski.pl/pts/ mszczepanski).
 • M. Szpunar: Globalizacja - zniszczenie wizji McLuhana, (w:) G. Woźniak (red.): Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, ss. 171-181.
 • P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 180 i nast.
 • W. Szymański: Czy globalizacja musi być irracjonalna? Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 200 i nast.
 • O. Torres: Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji, (w:) A. Jewtuchowicz (red): Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 23.
 • www.eco.montpellier-agglo.com
 • www.zielona.org/Czym_ jest_ekowioska oraz www.gen.ecovillage.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153604771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.