PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 15--31
Tytuł artykułu

Wynik referendum lokalnego i jego skutki

Warianty tytułu
Result of the Local Referendum and its Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem warunków ważności referendum lokalnego i jego skutków od dawna jest przedmiotem dyskusji, której rezultatem są zmiany legislacyjne. W następstwie nowelizacji ustawy referendalnej z 2005 roku powiązano przesłanki ważności referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich z frekwencją wyborczą notowaną przy wyborze tego organu. Rozwiązanie to należy uznać za racjonalne. Analiza skutków rozstrzygnięcia referendalnego jest prowadzona w niniejszym artykule dwutorowo: odrębnie w odniesieniu do referendum w sprawie odwołania organu i odrębnie dla referendum w pozostałych sprawach. Istotne kontrowersje wywołuje m.in. regulacja wprowadzająca swoistą sankcję dla rady gminy, która podjęła nieudaną próbę odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium. Wówczas rada kończy działalność z mocy prawa. Takie rozwiązanie prowadzi do nieusprawiedliwionego osłabienia pozycji organu stanowiącego i kontrolnego wobec wójta. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the conditions of validity of a local referendum and its consequences has been under discussion for a long time, the result of which is legislative changes. As a consequence of the amendment of the Referendum Act of 2005, the premises for the validity of a referendum to recall a territorial self-government authority arising from direct elections has been related to the turnout for the elections recorded at the time of the election of this authority. This solution should be considered rational. The article analyses the consequences of the result of a referendum in two ways: separately for a referendum to recall an authority and separately fora referendum in other matters. The regulation introducing a unique type of sanction for the municipal council which made an unsuccessful attempt to recall a rural municipality mayor for a reason other than the failure to grant him a vote of approval incites significant controversies. The council then ends its activities by law. Such a solution leads to the unjustifiable weakening of the position of the constituting and control authority over the rural municipality mayor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--31
Opis fizyczny
Bibliografia
 • E. Chmielnicki, (w:) K. Bandarzewski, P Chmielnicki (red.) P Dobosz, W Kisiel, P Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, ss. 582-586.
 • B. Dauter, (w:) K. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, E Rymarz: Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2007, s. 234. D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 213 i nast.
 • B. Dolnicki: Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2; R. Budzisz: Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2.
 • Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.): Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2004, rozdz. X.
 • H. Izdebski: Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, wyd. 4, Warszawa 2006, s. 286 i nast.
 • G. Iyż, (w:) A. Szewc, G. Iyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, s. 476.
 • M. Kasiński: Ciągłość funkcji wykonawczej a zakończenie działalności zarządu gminy, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8.
 • Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006, s. 46.
 • M. Mączyński, (w:) K. Bandarzewski, P Chmielnicki (red.), P Dobosz, W Kisiel, P Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 241.
 • E. Olejniczak-Szałowska: Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • K. Podgórski: Nowy kształt organów wykonawczych gmin, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10, s. 5.
 • P Rączka: Referendum lokalne w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), (w:) Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004, s. 424.
 • M. Rzążewska: Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra 1997.
 • A. Szewc, (w:) A. Szewc, T. Szewc: Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Warszawa 2006, s. 53.
 • J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska: Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006, s. 312 i nast.
 • B. Węglarz: Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego czwartej kadencji (lata 2002-2006), „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8, s. 48.
 • S. Wronkowska, (w:) S. Wronkowska, M. Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 302.
 • http://wybory 2006.pkw.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153605235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.