PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 32--42
Tytuł artykułu

Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warianty tytułu
Social Participation in Setting the Law Using the Example of the Local Land Use Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym o szczególnym charakterze, jedną z jego cech jest uwzględnienie w procedurze jego sporządzania partycypacji społecznej. W rezultacie plan miejscowy, predestynowany ze względu na swój charakter do funkcjonowania jako modelowe narzędzie interwencjonizmu, uwzględnia jednocześnie w swojej genezie elementy dyskursywnego modelu tworzenia prawa. Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania miejscowego planu zagospodarowania na tle owych zjawisk w aspekcie problematyki partycypacji społecznej w jego tworzeniu. Zagadnienie to jest szczególnie aktualne w kontekście trwających prac nad zmianą przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dyskusji nad kształtem systemu planowania przestrzennego w Polsce. Dlatego też w artykule oprócz rozważań teoretycznych wskazano również praktykę funkcjonowania oraz przyszłość idei partycypacji w procedurze planistycznej w polskim systemie prawnym na tle doświadczeń państw zachodnich. (abstrakt oryginalny)
EN
The land use plan is an act of law of a specific nature. One of its features is social participation in the procedure of its preparation. As a result, the local land use plan, which is predestined by its nature to operate as a model tool of interventionism, simultaneously takes into account elements of discourse of the model of setting laws in its genesis. This study constitutes an attempt to portray the local land use plan in the tight of these phenomena in terms of the issue of social participation in its creation. This issue is particularly current in the context of the pending work on the amendment to the regulations of the Act on planning and land development and the discussion on the shape of land planning in Poland. Therefore, in addition to the theoretical considerations, this article also presents the practice of the functioning and the future of the idea of participation in the planning procedure in the Polish legal system in the light of the experience from western countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--42
Opis fizyczny
Bibliografia
 • N. Alfasi: Is Public Participation Making Urban Planning MorcDemocratic?ThEIsraeliExperience,PlanningTheory & Practice, Vol. 4, No. 2, 185-202, Ju. 2003, s. 186.
 • H. Baum: How Bad Structures Drive Communities – and Planners - Crazy, Planning Theory & Practice, Vol. 6, No. 4, ss. 536-541.
 • S.D. Brody, D.R. Godschalk, RJ. Burby: Mandating Citizen Participation in Plan Making. Six Strategic Planning Choices, APA Journal, Summer 2003, Vol. 69, No. 3, s. 246.
 • A. Bukowski: Nowe formy demokratycznego zarządzania miastem europejskim, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 1-2, s. 15.
 • R.J. Burby: Making Plans that Matter. Citizen Involvement and Goverment Action, APA Journal, Vol. 69, No. 1/2003, ss. 33-49.
 • K. Burley: Probity and Professional Conduct in Planing: A Personal Perspective, Planning Theory & Practice, Vol. 6, No. 4, ss. 526-537.
 • Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy jej działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej prof. E. Ochendowskiego, Toruń, 15-16.XI.2005 r., ss. 141-175.
 • J. Goździewicz-Biechońska: Skutki nie-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Państwo i Prawo" 2008, z. 2.
 • M. Gunder: Passionate planning for the others' desire: an agonistic response to the dark side of planning, Progress in Planning 60 (2003), ss. 235-319, s. 272.
 • J. Habermas: Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005, s. 138.
 • J.E. Innes i D.E. Booher: Reframing Public Participation: Strategies for the 21* Century, Planning Theory & Practice, Vol. 5, No. 4, 419-436, Dec. 2004, ss. 422-423.
 • J. Jabłoński: Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 2002, ss. 51-57.
 • K. Jaroszyński, M. Sawicki: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2004, s. 124.
 • A. Jędraszko: Dywergencja czy powrót do Europy? Polska formuła zagospodarowania przestrzennego, „Urbanista" 2005, nr 11.
 • J. Kalita: O stanowieniu przepisów gminnych, „Casus" 1997, nr 3.
 • L. Kieres: Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 2.
 • Z. Kmieciak: Rozstrzyganie konfliktów w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo" 1999, z. 12.
 • M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 195 i nast.
 • Z. Leoński, M. Szewczyk: Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, s. 50.
 • J. Łętowski: Prawodawstwo w czasach konfliktu, „Państwo i Prawo" 1990, z. 5, s. 26.
 • T. Markowski: Sens ekonomiczny planowania przestrzennego, „Urbanista" 2005, nr 11.
 • M. Micińska: Partycypacja publiczna w procesie inwestycyjnym w świetle zasady demokracji uczestniczącej, „Przegląd Legislacyjny" 2005, nr 3-4, s. 68.
 • L. Morawski: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa 1999, s. 41 i nast.
 • Z. Niewiadomski: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 108.
 • Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, pod red. Z. Niewia-domskiego, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 30.
 • E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999, s. 127.
 • A.R. Oquendo: Deliberative Democracy In Habermas and Nino, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 22, No. 2 (2002), s. 190.
 • J. Starościak, (w:) System prawa administracyjnego. Tom I, Wrocław 1977, ss. 125—131.
 • W. Szwajdler: Zagospodarowanie przestrzenne. Regulacja prawna, Toruń 1995, ss. 42-48.
 • N. Wilson: The Dark Side of Community Development, Planning Theory & Practice, Vol. 6, No. 4 ss. 519-526.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153620964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.