PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 76--100
Tytuł artykułu

Zasada przejrzystości w zamówieniach publicznych, do których nie stosuje się lub stosuje jedynie częściowo przepisy wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
The Principle of Transparency in Public Procurement to which the Provisions of the Community Directives on Public Procurement are not Applied or are only Partially Applied
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród ogółu udzielanych przez instytucje zamawiające zamówień publicznych (na dostawy, usługi lub roboty budowlane) dużą część stanowią te, do których nie stosuje się lub stosuje jedynie częściowo przepisy wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach publicznych (np. zamówienia o wartości poniżej progów wspólnotowych, koncesje na usługi), co często występuje w szeroko rozumianym sektorze komunalnym. Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, jakimi przepisami i regułami powinny się wówczas kierować instytucje zamawiające. Proponowane tu pozytywne rozwiązanie tego problemu nie opiera się tylko na określonych (często zdawkowych) tezach zaczerpniętych z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale ich pogłębieniu i dalszej konkretyzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Of all the orders granted by the contracting institutions (for supplies, services or construction works), a large proportion are those to which the provisions of the Community directives on public procurement (e.g. procurement of a value of below the Community thresholds and licences f or services) are not applicable or only partially applicable, which frequently appears in the widely-understood municipal sector. This article tries to answer the question of which rules and regulations the contracting institutions should then follow. The positive solution to this problem proposed here is not only based on specific (frequently trite) arguments drawn from the line of judgements of the European Court of Justice, but their extension and further specification. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--100
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • P.A. Baistrocchi: Can the Award of a Public Contract Be Deemed to Constitute State Aid, „European Competition Law Review" 2003, vol. 24, s. 510 i nast.
 • A. Bartosch: The Relationship Between Public Procurement and State Aid Surveillance - The Toughest Standard Applies?, „Com mon Market Law Review" 2002, vol. 39, s. 551 i nast.
 • A. Brown: Seeing Through Transparency: The Requirement To Advertise Public Contracts and Concessions Under the EC Treaty, „Public Procurement Law Review" 2007, nr 1, ss. 18-20.
 • A. Brown: Transparency Obligations Under the EC Treaty In Relation To Public Contracts That Fall Outside the Procurement Directives: A Note On C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia De' Botti, „Public Procurement Law Review" 2005, nr 6, s. NA158.
 • D. Ehlers: Die Grundfreiheiten der Europaischen Gemeinschaften. Allgemeine Lehren, (w:) Europaische Grundrechte und Grundfreiheiten, red. D. Ehlers, Berlin 2005, s. 195 i nast.
 • W Frenz: Handbuch Europarecht. Band 1. Euro-paische Grundfreiheiten, Berlin-Heidelberg 2004, s. 91 i nast.
 • K. Hailbronner, G. Jochum: Europarecht II. Bin-nenmarkt und Grundfreiheiten, Stuttgart 2006, s. 46 i nast.
 • J. Hillger: The Award of a Public Contract As State Aid Within the Meaning of Article 87(1) EC, „Public Procurement Law Review" 2003, nr 3, s. 109 i nast.
 • H.D. Jarass; Elemente einer Dogma-tik der Grundfreiheiten, Europarecht 1995, nr 3, s. 204 i nast.
 • H. Karsten: In-house-Geschafte und europaisches Vergaberecht, Berlin 2006 passim.
 • T Kotsonis: The Extent of the Transparency Obligation Imposed On a Contracting Authority Awarding a Contract Whose Value Falls Below the Relevant Value Threshold, „Public Procurement Law Review" 2007, nr 3, pkt 3.3.
 • D. McGowan: Clarity at Last? Low Value Contracts and Transparency Obligations, „Public Procurement Law Review" 2007, nr 4, s. 281.
 • U. Neergaard: Public Service Concessions And Related Concepts - The Increased Pressure From Community Law On Member States' Use of Concessions, „Public Procurement Law Review" 2007, nr 6, s. 393.
 • E. Pijnacker Hordijk, M. Meulenbelt: A Bridge Too Far: Why the European Commission s Attempts To Construct An Obligation To Tender Outside The Scope of the Public Procurement Directives Should Be Dismissed, „Public Procurement Law Review" 2005, nr 3, s. 127.
 • A. Sołtysińska: Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2006, s. 191.
 • M. Stempkowski, M. Dischendorfer: The Interplay Between the E.C. Rules on Public Procurement and State Aid, „Public Procurement Law Review" 2002, nr 3, s. 47 i nast.
 • M. Szydło: Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości. Warszawa 2007, s. 145 i nast.
 • M. Szydło: Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Finanse Komunalne" 2006, nr 5, s. 40 i nast.
 • K. Weltzien: Avoiding the Procurement Rules by Awarding Contracts to an In-House Entity - Scope of the Procurement Directives in the Classical Sector. „Public Procurement Law Review" 2005, nr 5, s. 237 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153665177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.