PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4 | 59--80
Tytuł artykułu

Przekazywanie skazanych w Unii Europejskiej: model sui generis czy twórcze rozwinięcie tradycyjnego systemu?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transfer of Prisoners in the European Union: Sui Generis Model or a Creative Development of Traditional System?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy projektu nowej decyzji ramowej UE w świetle i przez pryzmat fundamentalnych zasad i założeń leżących u podłoża przekazywania skazanych między państwami. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy zaproponowane rozwiązanie można traktować jako dalszy rozwój współpracy międzynarodowej opartej na instrumentach Rady Europy, czy też należy je postrzegać jako znaczące odejście od dotychczasowego tradycyjnego modelu.
EN
The Council of the European Union is about to adopt a new Framework Decision on application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the EU. The author examines its provisions and solutions in the light of fundamental principles, ideas and goals underlying prisoner transfer between States. The analysis starts with a premise that transfer of prisoners is a form (modality) of international cooperation in criminal matters. The existing network of international instruments establishing this form of cooperation has predominantly regional nature. The author concludes that reliance on purely formal aspect, such as prisoner's nationality and/or passport, runs counter the growing trend towards developing and promoting a different idea, that of "European nationality", founded upon the freedom of movement of people across EU. Such a strong emphasis on nationality in the proposed Framework Decision seems inconsistent with the rationale behind the European Arrest Warrant where this concept was diminished and treated as old-fashioned and no longer relevant. Traditionally, it has been commonly assumed that prisoner transfer instruments are predominantly humanitarian in nature. Therefore, if a prisoner transfer scheme is not meant to serve the convenience of administrative authorities only, the offender's consent must be required. A sentenced person should be the ultimate judge as to whether to transfer or not. Undoubtedly, his/her consent is of paramount importance. By rejecting the consent, the humanitarian and rehabilitation considerations have been lost in the process.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Brusa E., Report presented at the Third International Penal and Penitentiary Congress in Rome, Actes du Congres penitentiaire international, Rzym 1887, t. I, s.320.
 • Council of the European Union, Press Release, 2768th meeting, 4 - 5.12.2006, 15801/06, http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/search/ /metaDoSearch.asp.
 • Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z 13.06.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, O.J., L 2002/190, 18.07.2002, s.l.
 • Decyzja ramowa Rady z 15.03.2001 r. w sprawie pozycji ofiary w postępowaniu karnym (2001/220 WSiSW), O.J, L 82/1 z 22.03.2001.
 • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i przebywania w obrębie terytorium państw członkowskich zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 oraz uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, O.J., L 158, 30.04.2004, s.77.
 • Dz. U. nr 43/2000, poz. 490.
 • Dz. U. nr 51/1995, poz. 279.
 • Dz. U. nr 8/1980, poz. 21 i 22.
 • Dz. Urz. UE, C 150 z 21.06.2005.
 • Komisja Europejska, Green Paper on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal sanctions in the European Union, 30.04.2004, COM (2004) 334 final.
 • Nazarevich A.J., The Transfer of Offenders Act and Related Treaties: An Analysis, "Criminal Reports" no. 4/1978, s.221.
 • O.J., L 239/19, 22.09.2000.
 • Płachta M., Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective, "Louisiana Law Review", 1993, t. 53, s.1043-1089.
 • Płachta M., Konwencja państw członkowskich Wspólnot Europejskich o wykonywaniu zagranicznych wyroków karnych. Komentarz w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, red. E.Zielińska, Warszawa 2000, t. III, s. 126-151.
 • Płachta M., Przekazywanie skazanych pomiędzy państwami, Zakamycze, Kraków 2003, s.203 i nast.
 • Rada Europejska, Program Haski: Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej (2005/C 53/01), Dz.Urz. UE, C 53/1, 3.03.2005.
 • Rada Unii Europejskiej, Program przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach karnych (200l/C 12/02), O.J., C 12/10, 15.01.2001.
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji dotyczącej decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu wykonania i przekazywania osób skazanych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (7307/2005 - C6-0139/2005 -2005/0805(CNS)), 14.06.2006, P6_TA(2006)0256.
 • Schutte J., Enforcement Measures in International Criminal Law, "RIDP" no. 3-4/1981, s.442.
 • Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji dotyczącej decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu wykonania i przekazywania osób skazanych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (7307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)), 17.05.2006, A6-0187/2006.
 • UK House of Commons European Scrutiny Committee, European enforcement order and the transfer of sentenced persons (26317), 5597/05: Fifteenth Report of Session 2004 - 05, ust. 6; Thirty-Ninth Report of Session 2005 - 06, ust. 6, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmeuleg/34-xxxix/3408.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153680178

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.