PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 5 | 11--27
Tytuł artykułu

Rozwój elastycznych form pracy

Warianty tytułu
The Development of Flexible Forms of Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój elastycznych form pracy jest jednym z najbardziej dyskusyjnych problemów współczesnego rynku pracy. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ewolucji pojęcia elastyczności oraz jej rodzajów. Podkreślono występowanie negatywnych i pozytywnych aspektów elastycznych rozwiązań z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Przedstawiono możliwości wykorzystania elastycznych form pracy dla poprawy relacji między pracą zawodową a życiem osobistym pracowników. Ostatnią część poświęcono czynnikom utrudniającym wprowadzanie i wykorzystywanie elastycznych rozwiązań w Polsce (regulacje prawne, nieznajomość rozwiązań organizacyjnych i czasowych oraz sposobów ich implementacji). (abstrakt oryginalny)
EN
The development of flexible forms of work is one of the most discussed problems concerning the contemporary labor market. This article presents thoughts on the evolution of the concept of flexibility and its types to date. The presence of both negative and positive aspects of flexible solutions from the point of view of employers and employees is stressed. Potential applications of flexible forms of work improving relations between the professional and personal lives of workers are presented. The last section is devoted to factors impeding the introduction and use of flexible forms of work in Poland-legal regulations and a lack of awareness of organizational and time-based solutions and their methods of implementation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--27
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • (2008), Badame czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP), Warszawa.
 • Burke R.J. (1998), Sources of managerial and professional stress in large organizations [w: ] Cooper C.L., Payne R., Causes, coping and consequences of stress at work, Chichester, Wiley.
 • Carnoy M. (2000), Sustaining the New Economy: Work, Family and Community in the Information Age, Harvard University Press, Cambridge.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci. PWN Warszawa.
 • Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Conley H., Modernization or Casualisation? Numerical Flexibility in Public Services, „Capital & Class", No. 84.
 • Dryll I. (2008) Dobry rynek pracy to rynek elastyczny, „Nowe Życie Gospodarcze", 12.02. „European Working Conditions Surveys (EWCS)" [http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/].
 • „Fourth European Working Conditions Survey" (2007), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • GUS (2005), Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 r., Warszawa.
 • (2003), jobs, Jobs, Jobs, Creating more employment in Europe (Praca, praca, praca: tworzenie miejsc pracy w Europie), Sprawozdanie grupy specjalnej do spraw zatrudnienia, listopad.
 • Komisja Europejska; Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans 2atrudnienie w Europie - raport z roku 2006. Komisja Wspólnot Europejskich (2007 ), Kluczowe wnioski ze sprawozdania na temat zatrudnienia w Europiez2007 r., Bruksela, 23.10.
 • Koradecka D. (2007), Środowisko pracy; czynniki ryzyka zawodowego a bezpieczeństwo [w:] Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE, Dodatek Informacyjno-Promocyjny do GW, 17.12.
 • Kotarbiński T. ( 1956), Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa.
 • Lundy O., Cowling A. (2006), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 • Miial M., Tchorek G. (2005), Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania", nr 3.
 • Not Uarried to the Job. Annual Report on the American Workplace. Alliance for Marriage 2006, [www.afmusa.org].
 • Rada Unii Europejskiej (2008), Konkluzje prezydencji, Bruksela, 20 maja.
 • Reich R. - wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie; czerwiec 1994 r. cyt. za Kabaj M. „Czy rynek pracy w Polsce jest mało elastyczny?" [www.mg.gov.pl].
 • Rycak M. (2008), Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce - propozycje zmian, „Monitor Prawa Pracy", nr 1.
 • Sanetra W. (2004), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa.
 • Stennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Muza S.A., Warszawa.
 • The European Commission. Green Paper (1998), Partnership for a new organization ofwork, „Case Studies".
 • Wratny J. (2007), Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7.
 • Zintegrowane wytyczne 2005-2008 (przyjęte 12.07.2005 r.) [Dz.U. L 205 z 6.08. 2005 r.]. Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2008-2010, Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela COM (2007) XXX - CZĘŚĆ V.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153680329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.