PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 113--125
Tytuł artykułu

Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego

Warianty tytułu
Legal Status of a Head of the Public Registry Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie powstało wiele wątpliwości dotyczących powoływania i zatrudniania kierowników urzędu stanu cywilnego. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie źródeł rodzących się kontrowersji. Zawarte w nim zostały bowiem rozważania dotyczące podstaw zatrudnienia kierownika USC, charakteru prawnego uchwały rady gminy o jego powołaniu oraz skutków jego zatrudnienia z pominięciem otwartego i konkurencyjnego naboru. Podjęta w nim została także próba zupełnie odmiennego - od przyjętego - sposobu interpretacji obecnie obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, w związku z czym artykuł ten może się wydawać kontrowersyjny. Jednak zaproponowane w nim rozumienie stosownych przepisów rozwiązuje wiele pojawiających się w tym zakresie praktycznych problemów. (abstrakt oryginalny)
EN
Many doubts have arisen recently regarding the appointment and employment of registry office managers. This article has the objective of presenting the sources of the controversies which arise. It considers the grounds for employing a registry office manager, the legal nature of the resolution of the municipal council to appoint him and the consequences of his employment when bypassing an open and competitive selection. It also attempts to take a completely different approach to the interpretation-than that which is accepted - of the currently applicable legal regulation on this, and therefore this article can seem controversial. However, the method of understanding the respective regulations proposed in it solves many of the practical problems appearing in this respect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--125
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • D. Dąbek: Zasady powoływania komisji rewizyjnej rady gminy w kontekście klubów radnych, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 6.
 • J. Góra: Skarbnik i sekretarz będą wyłaniani w drodze naboru, „Gazeta Prawna" z 25 marca 2008 r, nr 59, s. 13.
 • E. Grączewska-Ivanova: Można wystąpić o unieważnienie zawartego małżeństwa, Prawo i wymiar sprawiedliwości, „Gazeta Prawna" z 12 listopada 2007 r. nr 219 (2089).
 • M. Gurdek: Dekoncentracja uprawnień orzeczniczych wójta, starosty i marszałka województwa, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2007, nr 3 (9), ss. 31-63.
 • I. Krześnicki: Smutne refleksje po aferze z kierownikami USC, „Rzeczpospolita" 2007, nr 11, s. 19.
 • E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000, s. 215; na ten temat szerzej: J. Starościak: Organy administracji państwowej, (w:) Prawo administracyjne, (red.) J, Starościak, Warszawa 1966, ss. 54—55.
 • K. Pawlak: Niewłaściwy podpis może unieważnić małżeństwo, „Rzeczpospolita" z 12 października 2007 r.
 • S. Piątek: Podmioty administrujące, (w:) Z. Rybicki, S. Piątek: Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988, s. 160.
 • J. Skoczyński: Komentarz do art. 68 kodeksu pracy, Lex-Polonica, stan prawny 13 sierpnia 2007 r.
 • A. Szewc: Niejasności prawa samorządowego, „Radca Prawny" 1994, nr 6, s, 60.
 • J. Szreniawski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994, s. 49.
 • L. Świętalski: Nowe zasady zatrudniania pracowników samorządowych, „Rzeczpospolita" z 25 marca 2008 r, s. C5.
 • http://dzienni3rp.blogspot.com/2007/10/setki-lubw-do-powtrki.htral, 18 października 2007 r.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/search
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153680989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.