PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7-8 | 141--151
Tytuł artykułu

Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego

Warianty tytułu
Demand to Suspend General Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oprócz przypadków, w których organ administracji jest zobowiązany zawiesić postępowanie z urzędu (art. 97 § 1 k.p.a.), dopuszczalna jest możliwość wystąpienia przez stronę z żądaniem zawieszenia postępowania (art. 98 § 1 k.p.a.). Żądanie takie nie musi być uzasadnione żadną obiektywną przyczyną - stanowi ono samo w sobie przesłankę zawieszenia postępowania, ale jego wniesienie nie wiąże organu. Konstrukcja ta rodzi trzy podstawowe problemy: jak ma postąpić organ prowadzący postępowanie, gdy strona złoży wniosek o zawieszenie postępowania, powołując się na okoliczność stanowiącą podstawę do zawieszenia postępowania z urzędu; czy prawo wystąpienia z żądaniem zawieszenia postępowania przysługuje stronie także w postępowaniu odwoławczym, a jeśli tak, to jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy tego uprawnienia; jak powinien postąpić organ, gdy wciągu trzech lat od zawieszenia postępowania na żądanie strony żadna ze stron nie zwróci się do organu o podjęcie postępowania? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania. (abstrakt oryginalny)
EN
Apart from the cases in which the administrative authority is obliged to suspend proceedings ex officio (article 97 § 7 of the Administrative Procedures Code), it is admissible for a party to submit a demand to suspend the proceedings (article 98 § 1 of the Administrative Procedures Code). Such a demand does not need to be justified by any objective reason - it is a premise for suspending proceedings in itself, although its submission is not binding on the authority. This construction gives rise to three basic problems: what should the authority conducting the proceedings do if a party files a petition to suspend proceedings making reference to a circumstance constituting grounds for suspending the proceedings ex officio: has the party the right to file a demand to suspend proceedings even in appeal proceedings and if so, what is the subjective and objective scope of this right; what should the authority do if no party approaches the authority to commence the proceedings within three years of the suspension of the proceedings on a party's demand? The article is an attempt to answer these questions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--151
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 442.
  • W. Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 174.
  • W. Dawidowicz: Zarys procesu administracyjnego. Warszawa 1989, s. 131. A. Wróbel, (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 552.
  • E. Iserzon, (w:) E. Iserzon, J. Starościak-. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 192.
  • Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 272.
  • J. Jendrośka, (w:) J. Borkowski,}. Jendrośka, R Orzechów -ski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 193.
  • G. Łaszczyca: Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2005, ss. 162-163.
  • Z. Resich, (w:) Z. Resich (red.): System prawa procesowego cywilnego, t. 2. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, Wrocław i in. 1987, s. 67.
  • A. Wróbel, (w:) K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003, s. 86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153681799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.