PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 | 61--69
Tytuł artykułu

Transakcje fuzji i przejęć na rynku kapitałowym

Warianty tytułu
Transactions of mergers and acquisitions on the capital market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono transakcje konsolidacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci ich fuzji i przejęć. Opisano istotę procesów fuzji i przejęć, będących efektem wyboru ścieżki wzrostu zewnętrznego przez przedsiębiorstwa. Wskazano również, na zasadnicze motywy podejmowania tych przedsięwzięć w kontekście ich wpływu na rozwój, kształtowanie długookresowej efektywności oraz wzrost wartości przedsiębiorstw. Celem artykułu było również przedstawienie głównych kierunków rozwoju fuzji i przejęć w Polsce, jak również barier utrudniających dokonywanie tego rodzaju transakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the consolidated transactions of investments in the form of mergers and acquisitions were presented. The essence of mergers and acquisition processes, which are the effect of the enterprise external growth path were described. The article also pointed out the basic reasons for forming mergers and acquisitions in the context of their influence on long-term effectiveness and the increase of the enterprises value. The aim of the article was also to present the main directions of mergers and acquisitions development in Poland, but also the barriers making this kind of transactions more difficult. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--69
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banasik T. (2007), Ocena rezultatów fuzji i przejęć przedsiębiorstw w literaturze światowej. Przegląd badań empirycznych, Zeszyty Naukowe nr 5b. "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", WSE, Kielce
 • Bieliński J. (2006), Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym, (w:) Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CEDEWU, Warszawa
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2002), Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, PSB, Kraków
 • Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace", IFGN, tom LXXIX, SGH, Warszawa
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (1998), pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa
 • Gębski Ł. W., Remisiewicz M. (2000), Duże jest piękne, "Businessman", nr 4
 • Garrette B., Dussauge P. (1996), Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa
 • Helin A., Zorde K. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
 • Hook J. C. (2002), Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, LIBER, Warszawa
 • Levy H., Sarnat H. (1998), Principles of Financial Management
 • Informacje opublikowane przez specjalistów z dziedziny wykupów przedsiębiorstw, (w:) portal www.mbo.pl.
 • Johnson H. (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa
 • Mantura W. (2001), Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, "Organizacja. Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, PP, Poznań
 • Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorców, PWE, Warszawa
 • Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem (1997), praca zbior, pod red. J. Kortan, C.H. BECK, Warszawa
 • Rosa G. (2002), Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, "Studia i Rozprawy", tom 421, US, Szczecin 2002
 • Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiebiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 • Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • Wołodkiewicz-Donimirski Z, (1998), O niektórych aspektach konkurencyjności gospodarki polskiej, "Informacja", nr 628, Biuro Studiów i Ekspertyz, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-628.htm
 • Wróbel P. (2005), Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości dla akcjonariuszy, (w:) Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. L. J. Pawłowicza, OdiDK Sp. z o.o., Gdańsk
 • Wrzesiński M. (2000), Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LEO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, K.E. LIBER, Warszawa
 • Zientara M. (1998), Inwestor strategiczny - za i przeciw, PC Kurier, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153730836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.