PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 12 | 105--120
Tytuł artykułu

Turystyka w polityce Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Tourism in the EU's Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi przegląd głównych obszarów działań w których uwidacznia się polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki. Są to m.in. polityka podatkowa, polityka w zakresie ochrony konsumenta, polityka w zakresie konkurencji, polityka transportowa, polityka rozwoju regionalnego.
EN
This paper reviews different kinds of the UE's policies which regard tourism. The main conclusion from this analysis is that since mid 80-ties the UE supports the growth of tourism through many activities. They are related mainly with consumer protection, small and medium-sized enterprises support, introducing free movement of services and freedom of establishment, transport policy, regional policy and environmental policy.(original abstract)
Bibliografia
 • W. Alejzak, T. Marciniec: Międzynarodowe organizacje turystyczne. ALBIS, Kraków 2003, s. 296-298.
 • M. Bąk: Swoboda ruchu turystycznego w świetle polityki transportowej i turystycznej UE. W: Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, wyzwania dla Polski. Red. A. Zielińska-Głębocka. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 187-188.
 • L. Butowska, M. Wątorska-Dec, M. Żukowski: Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw turystycznych oraz organizacji pozarządowych. Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2002, s. 11.
 • Co to jest układ z Schengen? Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003, www.ukie.gov.pl.
 • COM (2001) 665 final Bruksela, 13.11.2001, rozdz. III pkt 2. Inne kwestie istotne dla turystyki europejskiej.
 • Z. Doliwa-Klepacki: Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z Unią Europejską. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Białystok 2003, s. 536.
 • G. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 105 i n.
 • Gospodarka turystyczna u progu XXI w. Red. S. Bosiacki. Akademia Wychowania Fizyczne go w Poznaniu, Poznań 2000, s. 37.
 • K. J. Helnarska: Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 155.
 • http://wwwl.ukie.gov.pl.
 • http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna; http://europa.eu.int/abc/travel/money/index_pl.htm.
 • www.europa.eu.int.
 • http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working4_pl.htm.
 • http://www.ue.psm.pl.
 • Jędrzejczyk: Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą. PWN, Warszawa 2000, s. 134.
 • T. Kardach: Polityka podatkowa wobec branży turystycznej w kontekście rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Ekspertyza nr 223. Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2000.
 • Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 36-39.
 • J. Kundera: Jednolity rynek europejski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 143.
 • M. Łazar, R. Łazar: Gospodarka turystyczna. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002, s. 108 i n.
 • R. Łazarek: Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999, s. 84 i n.
 • M. Nalazek: Polityka turystyczna w Unii Europejskiej. "Rynek Turystyczny" 1997, nr l.
 • Polityka regionalna i fundusze strukturalne. "Rynki Zagraniczne" 2004, nr 105-106, s. 4.
 • Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Red. M. Grewiński. Warszawa 2003, s. 24 i n.
 • Report from The Commission to The Council. The European Parliament and The Economic and Social Committee on Measures Affecting Tourism (Council Decision 92/42I/EEC), Commission of The European Communities, Brussels 1994, s. 97-100.
 • M. Rudnicki: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2003, s. 38 i n.
 • Uchwała Rady UE z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie przyszłości turystyki europejskiej" (2002/C135/01), www.europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/tourismeu.htm
 • Z. Wysokińska, J. Witkowska: Integracja europejska. Rozwój rynków. PWN, Warszawa-Łódź 2002, s.91, 98.
 • H. Zawistowska: Co się zmieni w turystyce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, http://web.mg.gov.pl
 • H. Zawistowska: Podstawy prawa w turystyce. PWN, Warszawa-Łódź 1999, s. 230.
 • H. Zawistowska: Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki. "Ruch Turystyczny" 1998, nr 21, s. 12-14.
 • H. Zawistowska: Turystyka w negocjacjach z Unią Europejską. Działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej - sektor usług turystycznych. "Doradca Hotelarza" 2002, nr 12, s. 8.
 • H. Zawistowska: Wybrane regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące działalności gospodarczej w turystyce. "Rynek Turystyczny" 1999, nr 3, s. 10-12.
 • H. Zawistowska: Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce. Monografie i Opracowania nr 448. SGH, Warszawa 1999, s. 107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153819274

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.