PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 170
Tytuł artykułu

Sytuacja i status polskich przedsiębiorstw spedycji i transportu na tle wymogów rynku obrotu dóbr i ruchu osób w krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Situation and Status of Polish Shipping and Transport Enterprises on the Background of Requirements of Goods Turnover Market and Flow of People Market in the European Union Countries.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozważania nt. prawnych założeń więzi Unii Europejskiej z Polską w zakresie transportu. Zwrócono uwagę na politykę transportową UE dotyczącą gospodarowania oraz na strukturę podmiotów transportu i spedycji w Polsce na tle UE. Omówiono stan organizacyjny i ekonomiczny podmiotów transportu i spedycji w krajach Unii, w tym formy organizacji i pracy przewoźnika i spedytora oraz ich pozycje na rynku. Określono działania dostosowawcze polskich podmiotów transportu i spedycji do nowych wyzwań oraz kierunków przemian polskich przedsiębiorstw spedycji i transportu w celu dostosowania do wymogów Unii.
EN
In this paper considerations about legal guidelines bonds of the European Union with Poland in scope of transport were discussed. Transport policy of the EU and structure of transport and shipping entities in the European Union countries were presented together with position on market of carrier and shipper. Also adjusting activities of Polish transport and shipping entities to new challenges of the European Union were discussed. (KZ)
Rocznik
Strony
170
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Analiza i funkcjonowanie rynku. Red. J. Perenc. Szczecin 1998.
 • Banas W., Wyszomirska B.: Komunikacja lotnicza w systemie transportowym Polski. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1999, nr 4.
 • Basiewicz T., Gołaszewski A., Kopciński E.: Założenia systemu transportu lądowego Europa-Azja. "Przegląd Komunikacyjny" 1991, nr 6.
 • Bauer R.: Strategie działania dużych firm komunikacji autobusowej w Polsce. W: Materiały konferencyjne EKTRA '96. Międzyzdroje 1996.
 • Biuletyn PKP nr 14/A. Biuletyn PKP nr 15/A. Biuletyn PKP nr 16/A.
 • Biuletyn Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce 1992, nr 11.
 • Boczkowski S., Tymoszuk J.: Kolejowe przewozy handlu zagranicznego i tranzytu. "Eksploatacja Kolei" 1988, nr 11.
 • Brdulak H.: Naszym atutem kadry. "Rzeczpospolita" 1999, nr 4.
 • Brdulak H.: Rynek międzynarodowych przewozów samochodowych w Polsce. Warszawa 1999.
 • Brdulak H.: Warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych w Polsce. "Przegląd Komunikacyjny" 1999, nr 5.
 • Brdulak H., Wójcik Ch., Szablak Z.: Międzynarodowe przewozy drogowe - przewodnik dla ekspertów usług. Warszawa 1992.
 • Bumewicz J.: Biała Księga. Polska a europejski rynek usług transportowych. URM, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 • Bumewicz J.: Transport europejski lat 90. - Nowe wyzwanie inwestycyjne. "Spedycja i Transport" 1991, nr 13.
 • Bumewicz J., Bąk M.: Ocena zgodności polskiego prawa transportowego z acquis communautaire i przewidywane skutki dalszej harmonizacji. "Przegląd Komunikacyjny" 1999, nr 4, cz. 2; nr 5, cz. 3; nr 6, cz. 4; nr 7-8, cz. 5; nr 9, cz. 6; nr 10.
 • Bumewicz J., Wojewódzka-Król K.: Europejska polityka transportowa. Gdańsk 1993.
 • Chmielewski K.: Strategia przedsiębiorstwa. Poradnik metodyczny do zajęć. Warszawa 1986.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K, Orężniak L., Teichmann E.: Unia Europejska. Warszawa 1998.
 • Creation combinee. "PRĘT Magazine" 1991, nr 39.
 • Dauses M. A.: Strukturalne podstawy prawa Wspólnoty Europejskiej. "Monitor Prawniczy" 1996, nr 5.
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. Red. A. Sznajder. Warszawa 1986.
 • Dick L.: Poradnik Unii Europejskiej. Warszawa 1998.
 • Durąj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Warszawa 1996.
 • Dydkowski G., Tomanek R: Transportowe zapóźnienia. Katowice 2000.
 • Dylewski R.: Rynek kolejowych nieruchomości komercyjnych w Polsce. "Przegląd Komunikacyjny" 1998, nr 4.
 • Dziadek S.: Wpływ ruchu granicznego na koncentrację przewozów pasażerskich pogranicza Czech i Polski. W: Transport i Spedycja, Materiały Konferencyjne. Cz. II "Koncentracja i specjalizacja w nowym kształcie transportu i spedycji". Ustroń-Jaszowiec 1996.
 • Dziadek S.: Wpływ transportu na kształtowanie się nowych układów gospodarczych w dobie transformacji struktur regionalnych. W: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmiany systemów gospodarowania i integracji europejskiej. Red. Z. Zioło. Zeszyty Naukowe WSIiZ, nr 4, Rzeszów 1998.
 • Dziadek S.: Związki logistyczne przedsiębiorstw w regionie. "Logistyka, Magazynowanie i Transport, Automatyczna Identyfikacja" 1998, nr 4.
 • Dziadek S.: Wpływ przedsiębiorstw transportu samochodowego na rozwój współpracy transgranicznej. W: Status polskich przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych na tle przemian podmiotów tego sektora w Unii Europejskiej. Red. S. Dziadek, B. Kos. Katowice 1999.
 • Encyklopedia powszechna. Transport. T. 6. Warszawa 1996.
 • Engelhardt J.: Obniżka kosztów własnych a restrukturyzacja PKP. "Przegląd Kolejowy" 1996, nr 7.
 • Engelhardt J.: Harmonizacja podstaw organizacyjno-prawnych transportu kolejowego w Polsce ze standardami Unii Europejskiej. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1997, nr 1.
 • Engelhardt J.: Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki. Warszawa 1998. T. I.
 • Europe... Questions and Answers. How does the European Union relate to the world? European Commision, Office for Official Publications of the Europeans Communities, Luxembourg 1996.
 • Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski. Red. W. Januszkiewicz. Warszawa 1995.
 • Filipczyk J., Fuchs D.: Polityka transportowa Unii Europejskiej i wynikające z niej konsekwencje dla polskiego rynku transportowego. Katowice 1996.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa 1995.
 • Górski W.: Prawo transportowe. Szczecin 1995.
 • Grudzień J.: Co było - co jest. "Nowe Sygnały" z 19.09.1999 r.
 • Grzywacz W.: Polityka transportowa. Szczecin 1991.
 • Grzywacz W.: Podstawy teoretyczne polityki transportowej. W: Polityka transportowa. Praca zbiorowa. Gdańsk 2000.
 • Grzywacz W., Bumewicz J.: Ekonomika transportu. Warszawa 1989. Informacje i materiały z Euroregionu "Niemen".
 • Januszkiewicz W.: Dostosowanie polskiego transportu do wymogów Unii Europejskiej w świetle Białej Księgi. Warszawa 1996.
 • Jastrzębska J.: Proces integracji rynku transportu drogowego w perspektywie rozszerzenia UE. "Przegląd Komunikacyjny" 2001, nr 10.
 • Kerameus K. D.: Procedura Harmonisation in Europa. "The American Journal of Comparative Law" 1995, No 3.
 • Klein K.: Wielomodalny system transportowy z Morza Bałtyckiego na Adriatyk. "Biuletyn Ekonomiczny Transportowo-Spedycyjny" 1987, nr 4.
 • Kombi Fahrplan 89/90, 90/91, 92/93, Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Gitterverkehr, Frankfurt.
 • Kondraciuk-Gabryś G.: Rynkowe uwarunkowania kolejowych przewozów osób w Polsce. "Problemy Ekonomiki Transportu" 1998, nr 3.
 • Kordel Z., Łacny J.: Polski transport samochodowy wobec procesów globalizacji. W: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Szczecin 2001.
 • Kos B.: Samochody w przewozach międzynarodowych. "Spedycja i Transport" 1992.
 • Kotler R: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1999.
 • Krysiak K., Ciżek N., Walczak B.: Założenia modelu przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych. Szczecin 1975.
 • Krzyżanowski M.: Centrum logistyczne jako szansa dla polskich przewoźników przy wykorzystaniu tranzytowego położenia Polski. W: Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych. Poznań 2001.
 • Laws and Procedures; htto://europa.eu.int/pol/trans/info_en.htm
 • Lipińska-Słota A.: Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. "Spedycja i Transport" 1998, nr 5.
 • Lipińska-Słota A.: Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej. Katowice 2000.
 • Lodziński S.: Polityka regionalna w Unii Europejskiej - Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 627.
 • Matyjasek E.: Ocena przesłanek efektywności usług transportowych realizowanych przez "Imex" Spółka z o.o. Katowice 2000 (niepublikowana).
 • Matyla T.: Finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w aspekcie polskiego ustawodawstwa. "Technika Transportu Szynowego" 1999, nr 4.
 • Menes E.: Publiczny pozamiejski transport pasażerski w Polsce - rozwój, upadek, pytanie o przyszłość. "Przegląd Komunikacyjny" 2000, nr 7/8.
 • Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce. Red. L. Mindur. Warszawa 2000.
 • Michałowska-Gorywoda K.: Geneza, cele i członkostwo Unii Europejskiej. W: Unia Europejska. Praca zbiorowa. Warszawa 1997.
 • Miłosz E.: Transport szynowo-drogowy HUCKEPACK w Europie Zachodniej. "Biuletyn Ekonomiczny Transportowo-Spedycyjny" 1988, nr 1.
 • Mindur L.: Problemy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. W: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Szczecin 2001.
 • Misterka W.: Transport kombinowany. Nowe techniki - nowe technologie. "Informator Transportowca" 1991, nr 6.
 • Molendowski W., Ratajczak M.: Euroregiony - Pierwszy krok do integracji europejskiej. Wrocław 1998.
 • Monitor Integracji Europejskiej. Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Narodowa Strategia Integracji. Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 • Palian B.: Dostosowanie polskich przepisów prawa transportowego do wymogów Unii Europejskiej. Katowice 1999 (niepublikowana).
 • Perenc J., Waligórski E.: Transport w zmieniającej się Europie. "Przegląd Komunikacyjny" 1991, nr 7.
 • Pielą Cz.: Podstawowe problemy PKS. "Przegląd Komunikacyjny" 1995, nr 2.
 • Plan rozwoju infrastruktury polskiego transportu do 2015 roku. "Polskie Drogi" 1998, nr 9.
 • Plewiński L.: Polska polityka transportowa w dobie integracji z Unią Europejską. "Spedycja i Transport" 1997, nr 12.
 • Popowicz K.: Prawo Wspólnot Europejskich. "Radca Prawny" 1992, nr 2.
 • Poźniak S.: Trwają prace nad konstruowaniem polskiej polityki transportowej. "Przegląd Komunikacyjny" 1992, nr 9.
 • Poźniak S.: Krótki przewodnik po sektorach PKP. "Przegląd Komunikacyjny" 1998, nr 7-8.
 • Przepisy koordynujące ustawodawstwo państw członkowskich EWG -• Ubezpieczenia. Red. E. Stroiński. Warszawa 1991.
 • Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z tynkami wewnętrznymi Unii Europejskiej "BiałaKsięga". Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 1995.
 • Rappoit des societes, UIRR REPORT 91, UIRR, Bruxelles 1991.
 • Rappoit des societes, UIRR REPORT 92, UIRR, Bruxelles 1992.
 • Rucińska D.: Polski transport w drodze do Europy. "Spedycja i Transport" 1997, nr 9.
 • Rucińska D.: Wiodące zagadnienia polskiej polityki transportowej u schyłku XX wieku. Materiały konferencyjne Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego. Cz. VII. Gdańsk 1998.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Współczesne problemy polityki transportowej. Warszawa 1997.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Szansę oraz zagrożenia polskiego transportu w integracji z Unią Europejską. Cz. 2. "Logistyka" 1999, nr 3.
 • Samuelson P. A., Nordhaus W. D.: Ekonomia. Warszawa 1996.
 • Stawrowski R.: Aktualne tendencje rozwojowe transportu w Europie. "Przegląd Komunikacyjny" 1991, nr 4-5.
 • Stawrowski R.: Transport a człowiek i ochrona środowiska naturalnego. "Przegląd Komunikacyjny" 1991, nr 9-10.
 • Stawrowski R.: Transport europejski w 1991 r. "Przegląd Komunikacyjny" 1992, nr 4.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa 2001.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Warszawa 1995.
 • Szewczuk A.: Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Warszawa 2001.
 • Szreder M.: Szybka reakcja ÖKOMBI na zakaz jazdy nocnej. "Biuletyn Ekonomiczny Transportowo-Spedycyjny" 1988, nr 6.
 • Tarski I.: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Warszawa 1973.
 • Teichmann E.: Polityka transportowa EWG - RWPG - Polska. Warszawa-1989.
 • Transport 1998. Wyniki działalności. GUS, Warszawa 1999.
 • Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Red. Z. Krasucki. Gdańsk 1997.
 • Transport międzynarodowy. Red. T. Szczepaniak. Warszawa 1996.
 • TRW -- votre pertnaire en transport combine rail-route. Materiały firmy TRW 1990.
 • Tylutki A.: Metodyka ustalania efektywności przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych. "Eksploatacja Kolei" 1988, nr 12.
 • Uchwała nr 218 Zarządu PKP z 14.11.1996 r.
 • Weihrich H.: The TOWS Matrisc. A. Tool for Situational Analysis. "Long Range Planning" 1982, No 8.
 • Wojewódzka-Król K.: Uwagi o zakresie pojęcia i niektórych cechach infrastruktury transportu. Zeszyty Naukowe - Ekonomika Transportu Lądowego, nr 5. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1975.
 • Zalewski R: Proces koordynacji transportu kolejowego w systemie transportowym Polski. W: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Szczecin 2001.
 • Założenia organizacyjne i formalnoprawne przewozów kombinowanych w Polsce. Red. J. Perenc. Szczecin 1987.
 • Zbiór przepisów obowiązujących w międzynarodowych przewozach drogowych. Red. S. Marszałek, J. Wiesner. Katowice 1994.
 • Zieliński M.: Polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej. Katowice 1998 (niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153939971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.