PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 193
Tytuł artykułu

Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce

Warianty tytułu
Marketing Orientation of Insurance Enterprises in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienia dotyczące specyfiki usługi ubezpieczeniowej, jej cech i funkcji. Dokonano przeglądu definicji odnoszących się do ubezpieczeń i usługi ubezpieczeniowej. Omówiono istotę marketingu usługi ubezpieczeniowej, opisano metody badań marketingowych i źródła informacji. Przedstawiono tworzenie strategii marketingowej w dziedzinie usług i analizę typu SWOT oraz segmentację rynku usług ubezpieczeniowych. Scharakteryzowano poszczególne elementy marketingu-mix stosowane przez firmy ubezpieczeniowe, a także wykorzystywane przez nie metody promocji.
EN
In this paper specific of insurance services, their functions and features were discussed. Review of definitions with regard to insurance and insurance services was presented. Essence of marketing of insurance service, methods of marketing research and sources of information were discussed too. Forming of marketing strategy in services, the SWOT analysis and market segmentation of insurance services were showed. Also specificity of elements of marketing-mix and promotion methods using by insurance enterprises was presented. (KZ)
Rocznik
Strony
193
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aaker P.A., Day G.S.: Marketing Research. John Wiley, Nowy Jork 1980.
 • Banasiak A.: Wpływ wieku i płci na konsumpcję zagadnienia modelowe. "Studia Demograficzne" 1969, nr 20.
 • Banasiak A.: Zagadnienie skal jednostek konsumpcyjnych, wpływ wieku i płci na konsumpcję próba ustalenia. "Studia Demograficzne" 1967, nr 14.
 • Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1993.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciek E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe - metody oprogramowanie komputerowe. AE, Kraków 1992.
 • Booms B.H., Bitner M.J.: Marketing Strategies and Organizations Structures for Service Firms. W: Marketing of Services. Red. J. Donelly, L.W.R. George. AMA, New York 1995.
 • Bratnicki M.: Mechanizmy i uwarunkowania procesów decyzyjnych w organizacjach gospodarczych. IFGN, Warszawa 1977.
 • Chini L.W.: Arbeitsunterlage Marketing für Klein - und Mittelbetriebe Fach-Verlag an der Wirtschaftuniversität Wien, Wien 1990.
 • Conell D.W.: The Marketing of Services. Heinemann Ltd., London 1987.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1981.
 • Dobska M., Dobski P.: Marketing usług medycznych. Infor, Warszawa 1998.
 • Famy D.: Versicherungsbetribsiehre. WW, Karlsruhe 1989.
 • Ferrel O.C., Pride W.M.: Fundamentals of Marketing. Honghton Mifflin Co., Boston 1982.
 • Frank R.E., Massy W.F., Windy Y.: Market Segmentation. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey 1972.
 • Garbarski L.: Zrozumieć nabywcę. PWE, Warszawa 1994.
 • Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garczarczyk J.: Jakość usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzaniem Zakładem Ubezpieczeń. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. T. Sangowski. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1995.
 • Gilligen C., Lowe R.: Marketing and Health Care Organizations. Radcliff Madical Press, Oxford-New York 1995.
 • Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku. PWE, Warszawa 1982.
 • Goban-Klas T.: Public Relations - czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Business Press, Warszawa 1996.
 • Goliszewska D.: Wystawiaj z głową. "Businessman" 1999, nr 11.
 • Goślicki J.: Formy reklamy. PWN, Warszawa 1994.
 • Goślicki J.: Sztuka reklamy. Szkoła Sukcesu, Fundusz Gospodarczy Region Małopolska sp. z o.o., Kraków 1994.
 • Grónroos Ch.: Strategic Management and Marketing in the Service Sector. Chartwell-Bratt Ltd., London 1984.
 • Grzegorczyk W.: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 • Hadyniak B.: Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. W: Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje. T. I. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 • Handschke J.: Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i w praktyce. RPEiS, Warszawa-Poznań 1974.
 • Jachowski K.: Dossier dla agencji reklamowej. "Businessman" 1992, nr 3.
 • Judol V.C.: Differention with the 5thP. "Industrial Marketing Management" 1987, Vol. 16.
 • Kail J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 • Kall J.: Skuteczniejsza od reklamy. "Businessman" 1994, nr 3.
 • Karwowski J.: Informacyjny aspekt marketingu. W: System informacji marketingowej firm finansowych. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Kędzior Z., Karcz R.: Marketing w firmie. Kolegium Zarządzania, AE, Katowice 1999.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 1997.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Atmospheres as a Marketing Tool. , Journal of Retailing" 1973, Vol. 49 (4).
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New York 1988.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.Y. 1984.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989.
 • Kotler Ph., Amstrong G.: Principles of Marketing. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1984.
 • Kramer T., Głowacki R., Kossut Z.: Marketing. PWN, Warszawa 1984.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1994.
 • Kramer T.: Marketing - strategia, promocja, systemy informacyjne. Książnica, Katowice 1992.
 • Krasiński Z., Spychała M.: Działania banków w zakresie poprawy poziomu usług. W: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2000.
 • Kwarczak B.: Reklama bez początku i końca. "Businessman" 1988, nr 4.
 • Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. PZU, Warszawa 1948.
 • Łodziana-Grabowska J.: Projektowanie kampanii. "Businessman" 1995, grudzień.
 • Machowiak J.: Ideały i pieniądze. "Businessman" 1995, wrzesień.
 • Malinowska M.: Rewolucja informacyjna w marketingu a procesy decyzyjne. "Marketing i Rynek" 1995.
 • Mazur J.: Marketing usług. SGPiS, Warszawa 1998.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 • McCarthy E.J., Perreault W.D. Jr: Basic Marketing. IRWIN, Boston 1993.
 • Mudie P., Cottam A.: Usługi, zarządzanie i marketing. PWE, Warszawa 1998.
 • Myers J.G.: Marketing. Mc Graw-Hill, New York 1986.
 • Nassalski P.: Techniki sprzedaży ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 1996.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Działalność marketingowa firm ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych. W: Kierunki rozwoju marketingu usług teoria i praktyka. Red. J.W. Wiktor, A. Czubała. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2002.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Marketing usług ubezpieczeniowych. PWE, Warszawa 1996.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Ocena środków reklamy ubezpieczeń na przykładzie województwa bielskiego w 1996. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 3/4.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Ocena środków reklamy ubezpieczeń na przykładzie województwa bielskiego w 1997. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 1/2.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Produkt w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 4/5/6.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Rola personelu w firmie ubezpieczeniowej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 11/12.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Metody badań marketingowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 9/10.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Strategia marketingowa ubezpieczycieli. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 7/8.
 • Nowotarska-Romaniak B., Tarasek A.: Wykorzystanie informacji w tworzeniu promocji dla firm ubezpieczeniowych. W: System informacji marketingowej firm finansowych. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Opolski K.: Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszawa 1993.
 • Plichta J.: Wielowymiarowa struktura produktu ubezpieczeniowego. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 1/2/3 A.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 • Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i Funkcje. T. I. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 • Podstawy ubezpieczeń. Produkty. T. II. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2001.
 • Polakowska-Kujawa J.: Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze. Poltext, Warszawa 1994.
 • Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej. PUNU, Wydawnictwo Edytor S.A., Warszawa 2001.
 • Rathmell J.M.: Marketing in the Service Sector. Winthrop Publ. Inc., Cambridge 1974.
 • Rodek K., Visan J.: Marketing ubezpieczeń na życie. Poltext, Warszawa 1996.
 • Rosiewicz E.: Siła dziennego medium. "Business Sales" 1999.
 • Styś A.: Jakość w strategii marketingowej instytucji finansowych - wyzwania współczesności. W: Zarządzanie jakością usług bankowych i w zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2000.
 • Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Tanton W.J.: Fundamentals of Marketing. Mc Graw-Hill, New York 1981.
 • Thomas J.: Force Field Analisis, A New Way to Evaluate Yopur Strategy. "Long Range Planing" 1985.
 • Thompson A.A.: Stvickland, Strulegic Management. Concepts and Cases. R.D. Irwin, Homewood, III Boston 1987.
 • Tjellesen D., Schoby J.: Comparison A, Between Journal and External Market Surveys Seminar on Strategies form Management, November 11-13, Paris 1987.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. A. Wąsiewicz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 59, poz. 344.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. "Dziennik Ustaw" 1996, nr 102, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze. "Dziennik Ustaw" nr 30, poz. 439.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. "Dziennik Ustaw" nr 91, poz. 408 ze zm.
 • Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego. Red. T. Sangowski. Saga Printing, Poznań 1996.
 • Wielicki P.: Outdoor. "Reklama Plus" 1999, nr 1.
 • Wilson A.: The Marketing of Professional Services. McGraw Hill Book Company Ltd., London 1972.
 • www.hestia.pl/pls/h/m.main
 • Zeithaml V.A., Parasurman A., Berry L.L.: Delivering Quality Service. Being, Consumer, Perceptions and Expectations. The Free Press, New York 1990.
 • Żandarowski M.Z., Kiciński A.: Profil konsumenta a segmentacja rynku ubezpieczeń na życie w Polsce - ujęcie metodyczne. W: Rynek ubezpieczeń w Polsce, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 1997.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153939991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.