PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 | 48--59
Tytuł artykułu

Samorządowe kolegia odwoławcze : ewolucja, stan obecny i perspektywy instytucji

Warianty tytułu
Self-Government Appeal Boards : Evolution, Current Status and the Future of these Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zaprezentowanie samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów, które na trwałe wpisały się w funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, mających znaczną część władzy publicznej na gruncie lokalnym i regionalnym. Zawiera przegląd historyczny, wskazujący na istotne wydarzenia determinujące ewolucję kolegiów w ciągu kilkunastu lat (od 1990 r.). Autor podejmuje też próbę pozycjonowania kolegiów z punktu widzenia współczesnych standardów demokratycznego państwa prawnego ze szczególnym uwzględnieniem pozycji jednostki i jej praw w procedurze administracyjnej. Skupia się m.in. na takich zagadnieniach, jak: dwuinstancyjność, prawo do sądu czy merytoryczne i bezstronne rozstrzyganie sporów. Osobna część artykułu odnosi się do bieżących problemów, artykułowanych zarówno przez doktrynę, jak i środowisko związane z kolegiami. W ostatniej części odnosi się do perspektyw i postulatów legislacyjnych w zakresie funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has the objective of presenting self-government appeal boards as bodies which have permanently become a part of the functioning of territorial self-government units, having significant public authority, both locally and regionally. It contains a historical view, which indicates the important events determining the evolution of the boards over the last dozen or so years (since 1990). The author also tries to position the boards from the point of view of the modern standards of a democratic state of law, with particular emphasis on the position of the individual and his rights in the administrative procedure. He concentrates on such issues as the nature of the two-instance system, the right to a court hearing and the substantive and impartial settlement of disputes. A separate part of the article applies to current problems articulated by both the doctrine and the environment related to the boards. The last part refers to the perspectives and legislative postulates regarding the functioning of self-government appeal boards in the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • B. Adamiak: Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, (w:) Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. Cz. Martysz, A. Matan, Zakamycze, Kraków 2002, s. 24 i nast.
  • W. Chróścielewski, Z. Kmieciak: Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym (Raport badawczy), „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 11, s. 15.
  • Cz. Martysz: Kolegia odwoławcze przy sejmikach - zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 32.
  • A. Pieniążek: Demokratyczne państwo prawne. Podstawy doktrynalne, istota i charakter, Przemyśl 2000, s. 7 i nast.
  • J.M. Rokita: Kolegia nie mają bronić samorządu, ale obywatela przed nadużyciami samorządu, „Casus" 1998, nr 10, s. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000153983823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.