PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 | 16--28
Tytuł artykułu

Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego - zagadnienia publicznoprawne

Autorzy
Warianty tytułu
The Award of Guarantees by Territorial Self-Government Units - Public Law Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problemom stosowania publicznoprawnej regulacji działalności poręczeniowej i gwarancyjnej jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu z uregulowaniem poręczeń i gwarancji skarbowych jest ona jedynie fragmentaryczna i rozproszona. Sprzyja to powstawaniu licznych niespójności i trudności interpretacyjnych. W odniesieniu do trybu udzielania poręczeń i gwarancji artykuł zwraca uwagę na potrzebę rygorystycznego przestrzegania zasady podziału kompetencji między poszczególnymi organami jednostki, akcentowanej w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych, oraz omawia związane z tym przyczyny nieważności i bezskuteczności umów poręczenia (gwarancji). Artykuł omawia także dwojakiego rodzaju ograniczenia działalności poręczeniowej (gwarancyjnej) samorządów: ograniczenia swobody samego udzielania poręczeń (gwarancji) oraz ograniczenia swobody kształtowania umownego stosunku poręczenia - a także skutki ich naruszenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the problems of applying public law regulations to the award of guarantees by territorial self-government units. However, compared with the regulations on treasury guarantees, it is purely fragmentary and dispersed. This facilitates the emergence of a great deal of inconsistencies and interpretation difficulties. In terms of the procedure for awarding guarantees, the article draws attention to the need for the strict observance of the principle of dividing competencies among the particular authorities of self-governments, which is emphasised in the line of judgement of regional accounting chambers and administrative courts, as well as discussing the related reasons for the invalidity and ineffectiveness of guarantee agreements. The article also discusses two types of restrictions on the award of guarantees by self-governments: the restriction of freedom of granting guarantees and the restriction of freedom informing the contractual relationship with regard to the guarantee-as well as the consequences of breaching these restrictions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • M. Bitner, K. Cichocki: Efektywność zarządzania długiem w samorządach, raport badawczy opracowany w ramach Programu Sprawne Państwo Ernst&Young, Warszawa 2008.
  • Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community (OJ L 310, 30.11.1996, p. 1), 5.05.
  • K. Defecińska-Tomczak, (w:) K. Defecińska-Tomczak, R. Krawczyk, M. Serwach, R. Wojas: Wybrane praktyczne zagadnienia dotyczące poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego", „Finanse Komunalne" 2006, nr 4.
  • ESA95 manual on government deficit and debt", European Communities, 2002, s. 96.
  • J. Gumińska-Pawlic, K. Sawicka: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zielona Góra 2002.
  • C. Kosikowski: Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2003.
  • M. Serwach, (w:) K. Defecińska-Tomczak, R. Krawczyk, M. Serwach, R. Wojas: Wybrane praktyczne zagadnienia dotyczące poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne 2006, nr 4.
  • I. Szymańska: Poręczenia i gwarancje w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, „Biuletyn RIO w Rzeszowie" 1999, z. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154002943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.