PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 | 42--52
Tytuł artykułu

Podział nieruchomości - uwagi do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autorzy
Warianty tytułu
Splitting Real Property - Comments on the Amendment to the Act on Real Property Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia najważniejsze, zdaniem autora, zmiany przepisów dotyczących podziału nieruchomości oraz wskazuje te zagadnienia, które nie doczekały się rozstrzygnięcia w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami albo zostały unormowane w sposób niezadowalający. Na wstępie podano w wątpliwość zgodność z Konstytucją RP przepisu przewidującego obowiązek dokonania przeniesienia praw do nieruchomości rolnych lub leśnych dzielonych w trybie art. 92 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autor omawia także nowe przepisy dotyczące podziału nieruchomości zabudowanych, zawieszenie postępowania o podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego oraz wskazuje na negatywne skutki wadliwej definicji działki budowlanej, która w znowelizowanej ustawie nie została zmieniona. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents what the author considers to be the most important changes on splitting real property and specifies those issues which have not been settled in the amendment to the Act on real property management or which have been regulated in an unsatisfactory manner. Doubt is case, at the outset, on the compliance of the regulation providing for the duty to transfer rights to split agricultural or forest property under the procedure of article 92(1a) ofthe Act on real property management with the Constitution of the Republic of Poland. The author also discusses the new regulations on splitting developed properties and the suspension of proceedings regarding splitting real property in the event of a lack of local land use plan, as well as specifying the negative consequences of the defective definition of a construction plot of land, which was not changed in the amended Act. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • B. Barłowski: Pojęcie nieruchomości gruntowej położonej w mieście i istota podziału takiej nieruchomości w świetle ustawy z 6 lipca 1972, „Palestra" 1980, nr 11-12, s. 41.
 • G. Bieniek, (w:) G. Bieniek, S. Rudnicki: Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2005, s. 412.
 • G. Bieniek: Zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach 2005, nr l, s. 25.
 • S. Breyer: Przeniesienie własności nieruchomości, wyd. III uzupełnione, Warszawa 1972, ss. 44-45.
 • L. Etel: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Białystok 1998, s. 14 i nast.
 • E. Gniewek: O znaczeniu prawnym decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - dalszy głos w dyskusji, „Rejent" 1996, nr l, ss. 15-16.
 • E. Gniewek: Podział gruntu w trybie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego, (w:) Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 30.
 • T. Hilarowicz, M. Dąbrowski: Warunek, czasokres i zlecenie przy aktach administracyjnych, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1926, nr l, s. 2.
 • J. Ignatowicz: Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972, s. 375.
 • J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe. Warszawa 1994, s 141.
 • J. Kaspryszyn: Przedmiot ksiąg wieczystych, „Rejent" 1999, nr l, ss. 81-84.
 • K. Kormann: System der rechtsgeschaftlichen Staatsakte, Berlin 1910, s. 3.
 • T. Mróz: Nieruchomość a działka - rozważania na tle prawa pierwokupu, „Rejent" 1998, nr 9, s. 126.
 • E. Mzyk, (w:) G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Zielona Góra 1998, s. 341.
 • Z.K. Nowakowski, (w:) System prawa cywilnego, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, Ossolineum 1977, s. 428.
 • A. Oleszko: Podział nieruchomości obciążonej a wpis hipoteki łącznej z urzędu, „Rejent" 2002, nr 5, ss. 11-12.
 • S. Rudnicki: O pojęciu nieruchomości gruntowej, „Rejent" 1994, nr 1.
 • S. Rudnicki: O pojęciu nieruchomości gruntowej w prawie cywilnym, „Przegląd Sądowy" 1999, nr 9.
 • S. Rudnicki: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto-księgowych. Komentarz, Warszawa 2004, ss. 21-22.
 • B. Swaczyna: Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, „Rejent" 2002, nr 9.
 • M. Wolanin: Geodezyjny podział nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, cz. I - przedmiotowy zakres przepisów podziałowych, „Nieruchomości" 2004, nr 4—5, s. 8.
 • T. Woś: Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 KPA), „Państwo i Prawo" 1992, z. 7, s. 50.
 • S. Wronkowska (red.): Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154003898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.