PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 | 53--58
Tytuł artykułu

Finansowanie oświaty szczebla powiatowego w latach 2002-2007 : wybrane aspekty na przykładzie powiatu tarnowskiego

Warianty tytułu
Financing County-level Education in the Years 2002-2007 : Selected Aspects Using the Example of the Tarnów County
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reforma administracyjna w 1998 roku powołała do życia powiaty jako nowy szczebel lokalnego samorządu. Powiat otrzymał wiele kompetencji, stał się m.in. organem prowadzącym dla szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i placówek oświatowych. Tym samym władze powiatowe przejęły odpowiedzialność za organizowanie szkół i placówek, zapewnienie im właściwej bazy materialnej oraz pośrednio za wyniki dydaktyczne osiągane przez uczniów. W artykule przedstawiono zakres finansowania działalności oświatowej na przykładzie powiatu tarnowskiego w latach 2002-2007, gdzie władze samorządowe edukację publiczną potraktowały jako zadanie priorytetowe. Wskazano również na odpowiedzialność władz powiatowych za wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności z terenu wsi i małych miast. Wiąże się to z podejmowaniem wielu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wysokiej jakości dydaktycznej i wychowawczej szkół, co jest możliwe jedynie przy zapewnieniu właściwego poziomu finansowania oświaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The administrative reforms of 1998 established counties as a new tier of local government. The county received numerous responsibilities, including becoming the lead authority for high schools and educational institutions. Similarly, the county authorities assumed responsibility for the organisation of these schools and institutions, the assurance of the appropriate material base for them and, indirectly, for the educational results achieved by the pupils. The article presents the extent of financing of educational activities using the example of the Tarnów County in the years 2002 -2007 where the self-government authorities treated education as a priority task. It similarly specifies the responsibility of the county authorities for egualising educational opportunities for pupils from high schools, especially from villages and small towns. This is related to undertaking numerous projects which have the objective of assuring a high quality of education and upbringing at schools, which is only possible with the assurance of an appropriate level of financing of education. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--58
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • E. Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa, 2006, ss. 229-237.
  • A. Jeżowski: Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, ss. 84-85.
  • M. Kosak-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 52.
  • S. Owsiak: Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Budżet władz lokalnych narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 32 i nast.
  • J. Szklarczyk: Podsumowanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2006/2007 i zadania małopolskiej oświaty na rok szkolny 2007/2008. Szkoły ponadgim-nazjalne, Kraków 2007, ss. 2-3.
  • J. Szlachta, J. Zaleski: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2, s. 78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154004447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.