PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 29--40
Tytuł artykułu

Przygotowanie organizacyjne i kadrowe jednostek samorządu terytorialnego woj. podkarpackiego do absorpcji środków UE

Autorzy
Warianty tytułu
Organisational and Staff Preparation by the Territorial Self-Government Units of the Podkarpackie Voivodship for Absorbing EU Funding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza materiałów sprawozdawczych i statystycznych jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia oraz wyniki badań ankietowych pozwalają stwierdzić, że samorządowcy wiedzą, iż w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej równie istotny jak zasoby finansowe jest czynnik ludzki i organizacyjny. Od przygotowania i wiedzy merytorycznej kadry uzależniony będzie ostateczny wskaźnik absorpcji środków z poprzedniego okresu finansowania Unii Europejskiej, a także sukces wykorzystania planowanej alokacji na lata 2007-2013. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ Podkarpacie charakteryzuje się najwyższym w Polsce obciążeniem wydatkami inwestycyjnymi wspieranymi środkami UE. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of the reporting and statistical materials of the territorial self-government units of Podkarpacie, as well as the results of questionnaire surveys, enable the conclusion to be drawn that self-government officials are aware that the human and organisational factor is just as important in the process of absorbing European Union funding as financial resources.The final indicator of the absorption of funds from the previous period of EU financing, as well as the success of the utilisation of the planned allocation for the years 2007-2013 will depend on the preparation and professional knowledge of the staff. This is especially important because the Podkarpacie region has the highest level of investment spending supported by EU funding in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Adamczyk: Globalizacja i regionalizacja -współzależne zjawiska determinujące ramy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, (w:) Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1116, Wrocław 2006.
 • E. Bury: Polityka finansowa samorządu jako narzędzie konkurencji jednostek terytorialnych. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • T. Dołęgowski: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Monografie i Opracowania Nr 505, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2002, ss. 93-94.
 • K. Gawlikowska-Hueckel: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, UG Gdańsk 2003, ss. 92-94.
 • D. Golik: Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego, (w:) Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • G. Gorzelak: Polska wschodnia - perspektywy rozwoju (w:) Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, red. J. Szlachta, Biuletyn KPZK PAN 2004, nr 191.
 • W. Kosiedowski, A. Potoczek: Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych, (w:) Strategia i polityka rozwoju regionalnego, red. W. Kosiedowski, Wszechnica Mazurska, Olecko 2003.
 • T. Kudłacz: Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 2002, ss. 324-326.
 • A. Myna: Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych UE na przykładzie samorządu gminy, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 9, s. 36.
 • L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • L. Patrzałek: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Podręcznik wdrażania ZPORR w woj. podkarpackim. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154019771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.