PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 42 | nr 98 | 269--284
Tytuł artykułu

Księgowość jako proces badawczy - artykuł dyskusyjny

Warianty tytułu
Bookkeeping as a research process - a discussion paper
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Księgowość koncentruje się na działaniach prowadzących do okresowego emitowania sprawozdań finansowych. Sprawozdania te mają odzwierciedlać pozycje finansową i zmiany pozycji finansowej realnych obiektów, którymi są podmioty ekonomiczne. Księgowość realizuje wiec proces badawczy w odniesieniu do pewnego aspektu realnego świata. Uzyskanie wiarygodnej wiedzy o realnym świecie wymaga rzetelnego procesu w rodzaju naukowego procesu badawczego. W artykule przedstawia się sprawozdawczość finansową, będącą rdzeniem szeroko rozumianej księgowości, jako proces badawczy typu naukowego oraz wskazuje się na konsekwencje tego podejścia dla organizacji i regulacji procesu sprawozdawczości finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Bookkeeping concentrates on activities aiming at the periodical publication of financial statements. Financial statements are to reflect the financial position and changes in the financial position of real objects being economic entities. Therefore bookkeeping performs a research process related to an aspect of the real world. Obtaining reliable knowledge about the real world requires a diligent research process similar to the scientific research process. In this paper, financial reporting, which is the core of bookkeeping, is shown as a research process of the scientific type, and the consequences of such an approach for financial reporting organization and regulation are pointed out. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
269--284
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Arnold A.J. (2005), Financial reporting: a historical perspective, [w:] C. Clubb (ed.), 2005, The Blackwell Encyclopedia of Management: Accounting, Second edition, Blackwell Publishing, Maiden, MA, USA - Oxford, UK - Carlton, Victoria, Australia, s. 198-203.
 • [2] Babbie E., (1995), The practice of social research, Seventh edition, Wadsworth Publishing Company • An International Thomson Publishing Company, Belmont • Albany • Bonn • Boston • Cincinnati • Detroit • London • Madrid • Melbourne • Mexico City • New York • Paris • San Francisco • Singapore • Tokyo • Toronto.
 • [3] Fleischer M., (2002), Teoria kultury i komunikacji: Systemowe i ewolucyjne pod-stawy, Dolnoslqska Szkola Wyzsza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wroclaw (tlum. z niemieckiego: Kulturtheorie - systemtheoretische und evolut-ionare Grundlagen, Athena-Verlag, Oberhausen 2001).
 • [4] Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., (2000), Research methods in the social sciences, Sixth edition, Worth Publishers, New York.
 • [5] Godfrey J., Hodgson A., Holmes S., Tarca A., 2006, Accounting theory, Six edition, John Wiley & Sons Australia, Ltd.
 • [6] IASC/IASB CF, (1989), Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, [w:] IASB IFRSs, (2005), International Financial Reporting Standards (IFRSs™) 2005, International Accounting Standards Board, London, s. 29-53.
 • [7] Mattessich R., (1995), Critique of accounting: Examination of the foundations and normative structures of an applied discipline, Quorum Books, Westport, Connecticut -London. [8] MWOD, (2007), Merriam-Webster Online Dictionary, http://mwl.merriam-webster.com/dictionary. 2008.01.21
 • [9] Nonaka I., Toyama R., Byosiere P., (2001), A theory of organizational knowledge creation: Understanding in the dynamic process of creating knowledge, [w:] Dierkes M. Antal A.B., Child J., Nonaka I., (eds), (2001), Handbook of organizational learning and knowledge, Oxford University Press, Oxford • New York, s. 491-517.
 • [10] Nowak W.A., (1998), Rachunkowość sektora publicznego: koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [11] Nowak W.A., (2002), How much money to survive and develop? A system perspective response, [w:] Dobija M.(ed.), 2002, Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Leon Kozmiriski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, 2002, pp. 357-366.
 • [12] Nowak W.A., (2003), On the general theory of Accounting, [w:] Dobija M. (ed.), 2003, General Accounting Theory in statu nascendi, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow, pp. 63-76.
 • [13] Nowak W.A., (2004), O pewnej możliwości ogólnej teorii rachunkowości, [w:] ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Tom 24 (80), Stowarzyszenie księgowych w Polsce • Warszawa 2004, s. 104-125.
 • [14] Nowak W.A., (2007), O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [15] RMF UUPKR, 2002, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. z dnia 29 lipca 2002 r., Nr 120, poz. 1022, Dz. U. z dnia 11 grudnia 2003 r., Nr 210, poz. 2044 oraz Dz. U. z dnia 10 lipca 2006 r., Nr 122, poz. 846).
 • [16] Schmandt-Besserat D., (1992), Before writing, Vol. 1, University of Texas Press, Austin.
 • [17] US FASB CON. 1, (1978), Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, Norwalk, Connecticut, November 1978.
 • [18] US FASB Con. 3, (1980), Statement of Financial Accounting Concepts No. 3: Elements of Financial Statements of Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, Norwalk, Connecticut, December 1980.
 • [19] US SFAC 4, (1980), Statement of Financial Accounting Concepts No. 4: Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations, Financial Accounting Standards Board, Norwalk, Connecticut, December 1980.
 • [20] US FASB Con. 5, (1984), Statement of Financial Accounting Concepts No. 6: Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, Norwalk, Connecticut, December 1984.
 • [21] US FASB Con. 6, (1985), Statement of Financial Accounting Concepts No. 5: Elements of Financial Statements: a replacement of FASB Concepts Statement No. 3 (incorporating an amendment of FASB Concepts Statement No. 2), Financial Accounting Standards Board, Norwalk, Connecticut, December 1985.
 • [22] Wolk H.I., Dodd J.L., Tearney M.G., (2004), Accounting theory: Conceptual issues in a political and economic environment, Sixth edition, Thomson • South Western, Australia • Canada • Mexico • Singapore • Spain • United Kingdom • United States.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154036124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.