PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 42 | nr 98 | 285--306
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów działań: podejście klasyczne a Time-Driven

Autorzy
Warianty tytułu
Summary Activity-Based Costing: Classical and Time-Drive Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zasady rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time-Driven ABC) w porównaniu z klasyczną formułą tego systemu rachunku kosztów. Nowe podejs'cie do rachunku kosztów działań zostało zaproponowane w 2004 r. przez R.S. Kapłana i S.R. Andersena jako metoda zmierzająca do wyeliminowania trudności towarzyszących implementacji systemów ABC, zwłaszcza w bardzo dużych jednostkach gospodarczych. Główny nacisk autorka położyła na pokazanie różnic w procedurze kalkulacji kosztów działań według podejścia klasycznego i nowego oraz na wyspecyfikowanie zalet i wad TD ABC. Artykuł powstał w rezultacie przeprowadzenia przez autorkę studiów literatury przedmiotu, które stanowiły podstawę do syntetycznej charakterystyki rachunku TD ABC, opracowania przykładu ilustrującego kalkulację kosztów działań przy zastosowaniu nowej metody, a także próby oceny tej nowej formuły rachunku ABC. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the principles of Time-Driven Activity-Based Costing in comparison with the classical version of this cost system. The new approach to Activity-Based Costing was proposed in 2004 by R.S. Kaplan and S.R. Anderson as a method designed to eliminate the difficulties involved in implementation of ABC systems, especially in very large business entities. The author has highlighted the differences in costing procedures under the classical and the new approach, and the advantages and drawbacks of TD ABC. The article is the result of literature studies carried out by the author. The research provided a basis for a synthetic description of TD ABC, preparation of an example illustrating calculation of the costs of activities using this method, and evaluation of this new formula of Activity-Based Costing. (original abstract)
Rocznik
Tom
42
Numer
Strony
285--306
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Arygris C, Kaplan R.S. (1994), Implementing new knowledge: The case of activity based costing, "Accounting Horizons", September, s. 83-105.
 • [2] Bescos P. L., Cauvin E., Gosselin M., Yoshikawa T. (2001), The implementation of ABCM in Canada, France and Japan: A cross-national study, 24th Congress of EAA, Athens, 18-20 April, maszynopis.
 • [3] Bhimani Al, Gosselin M. (2002), A Cross National Investigation of Factors Influencing Activity-Based Costing Management in Seven Countries, London School of Economics, Universite Laval, December, maszynopis.
 • [4] Coners A., von der Hardt G., Time-Driven Activity-Based Costing, Motivation und Anwendungsperspektiven, Controlling und Management", 2004, Heft 2, s. 108-118.
 • [5] Cooper R. (1988a), The Rise of Activity-Based Costing - Part One: What is an Activity-Based Cost System?, "Journal of Cost Management", Summer.
 • [6] Cooper R. (1988b), The Rise of Activity-Based Costing - Part Two: When Do I Need an Activity-Based Cost System?, "Journal of Cost Management", Fall.
 • [7] Cooper R., Kaplan R. S. (1988), Measure Cost Right: Make the Right Decision, "Harvard Business Review", September - October.
 • [8] Cooper R., Kaplan R. S. (1991), The Design of Cost Management System, Text, Cases and Readings, Prentice - Hall International Editions, Englewood Cliffs.
 • [9] Cooper R., Kaplan R. S. (1992), From ABC to ABM, "Management Accounting", November.
 • [10] Cooper R., Kaplan R. S., Maisel L. S., Morrissey E., Oehm R. M. (1992), From ABC to ABM, "Management Accounting", November, s. 54-57.
 • [11] De La Villarmois O., Levant Y. (2007), Time-Driven ABC: Simplification the Assessment of Costs through Resorting to Equivalents, 30th Congress of European Accounting Association, Lizbona 2007, 25-27 kwietnia.
 • [12] Friedman A.L, Lyne S.R. (1998), Implementing activity based techniques: a long run study of success and failure, Workshop on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, 10-12 grudnia.
 • [13] Januszewski A. (2004), Stan, potrzeby i możliwości wdrożenia rachunku kosztów działań w dużych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 21 (77), SKwP, Warszawa.
 • [14] Jarugowa A., Szychta A. (1994), Rozwój rachunku kosztów działań, "Rachunkowość" nr 10.
 • [15] Kaplan R. S. (2006), The Competitive Advantage of Management Accounting, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 18, s. 127-135.
 • [16] Kaplan R. S., Anderson S.R. (2004), Time-Driven Activity-Based Costing, "Harvard Business Review", November.
 • [17] Kaplan R. S., Anderson S.R. (2007), Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston.
 • [18] Kaplan R. S., Cooper R. (1998), Cost & Effect, Using Integrated Cost Systems to Drive Profitablity and Performance, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • [19] Kaplan R. S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnoscią, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • [20] Miller J. A. (1996), Implementing Activity-Based Management in Daily Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester.
 • [21] Noreen E. (1991), Conditions Under Which Activity-Based Cost Systems Provide Relevant Cost, "Journal of Managment Accounting Research", Vol.3, s. 159-168.
 • [22] Shields M. D. (1995), An Empirical Analysis Firms' Implementation Experiences with Activity-Based Costing, "Journal of Management Accounting Research", Fall, s. 148-166.
 • [23] Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku ? (część II - Polska), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 1.
 • [24] Szychta A. (1994), Rozwój koncepcji Activity-Based Costing, [w:] Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź, Warszawa.
 • [25] Szychta A. (2001), Kalkulacja uwzględniająca koszty działań, rozdz. 6 [w:] A. A. Jaruga, W. A. Nowak A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 • [26] Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [27] The CAM-/ Glossary of Activity-Based Management (1991), Edited by Norm Raffish and Peter B.B. Turney, Arlington: CAM-I.
 • [28] Wnuk-Pel T. (2006), Struktura systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce: analiza przypadków, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, pod red. I. Sobańskiej i W.A. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.209-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154036277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.