PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 3 | 34--49
Tytuł artykułu

Liberalizacja przepływów kapitałowych - korzyści i zagrożenia

Warianty tytułu
Capital Account Liberalization - Benefits and Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych elementów globalizacji rynków finansowych jest liberalizacja przepływów kapitałowych. Włączanie się kraju w struktury międzynarodowego rynku finansowego niesie korzyści, ale także zagrożenia. Znosząc ograniczenia w stosunku do przepływów kapitałowych, kraje oczekują przede wszystkim zdynamizowania rozwoju gospodarczego zarówno w wymiarze ilościowym (postrzeganym poprzez pryzmat wzrostu gospodarczego), jak i jakościowym (wzrost poziomu konkurencji na rynku). Likwidacja ograniczeń oznacza jednak pojawienie się również zagrożeń, z których najistotniejsze to możliwość zachwiania stabilności finansowej kraju. Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści, które mogą stać się udziałem kraju dokonującego liberalizacji przepływów kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important elements of financial markets' globalization is capital account liberalization. Joining the international financial markets can bring both benefits and costs to the given country. Having removed obstacles to the free flow of capital countries expect a more dynamic economic development in quantitative (owing to economic growth) and qualitative (a more competitive environment) aspects. Eliminating the remaining barriers leads, however, to the possibility of some distortions in the economy coming out, the loss of financial stability being the most important. The main aim of the paper is the presentation of benefits and costs which may appear in the country introducing capital account liberalization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--49
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abiad A., Oomes N., Ueda K. (2004), The Quality Effect: Does Financial Liberalization Improve the Allocation of Capital?, "Working Paper", No. 112, IMF, Washington, D.C.
 • Aizenman J., Pinto B., Radziwiłł A. (2004), Sources for financing domestic capital - is foreign saving a viable option for developing countries?, "Studies and Analyses", No. 288, CASE, Warsaw.
 • Alfaro L., Kalemli-Ozcan S., Volosovych V. (2005), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation, "Working Paper", No. 11901, NBER, Cambridge.
 • Arteta C., Eichengreen B., Wyplosz Ch. (2001), When Does Capital Account Liberalization Help More Than It Hurts?, "Working Paper", No. 8414, NBER, Cambridge.
 • Bernanke B. (2004), Remarks, przemówienie na konferencji "22nd Annual Monetary Conference", 14 October, Cato Institute Washington, D.C. www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20041014/default.htm
 • Czarczyńska A., Śledziewska K. (2003), Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dottagupta R., Fernandez G., Karacadag C. (2005), Moving to a Flexible Exchange Rate. How, When and How Fast?, "Economic Issues", No. 38, IMF, Washington, D.C.
 • Edison H.J. (2000), Do Indicators of Financial Crises Work? An Evaluation of an Early Warning System, "International Finance Discussion Paper", No. 675, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C.
 • Edison H.J., Klein M.W., Ricci L.A., Slok T. (2004), Capital Account Liberalization and Economic Performance: Survey and Synthesis, "IMF Staff Papers", Vol. 51, No. 2, s. 237-238.
 • Edwards S. (2001), Capital Mobility and Economic Performance: Are Emerging Economies Different?, "Working Paper", No. 8076, NBER, Cambridge.
 • Eichengreen B., Leblang D. (2002), Capital Account Liberalization: Was Mr. Mahathir Right?, "Working Paper", No. 9427, NBER, Cambridge.
 • Fischer B., Reisen H. (1992), Towards Capital Account Convertibility, "Policy Brief", No. 4, OECD Development Centre, Paris.
 • Fischer S. (2002), Liberalization of Global Financial Services, mimeo, Institute for International Economics, http://www.iie.com/fischer/pdf/fischer060502.pdf
 • Frankel J.A., Rose A.K. (1996), Currency Crashes in Emerging Markets: an Empirical Treatment, "International Finance Discussion Paper", No. 534, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C.
 • Fratzscher M., Bussiere M. (2004), Financial Openness and Growth: Short-run Gain, Long-run Pain?, "Working Paper", No. 348, ECB, Frankfurt.
 • Gilbert Ch.L., Irwin G., Vines D. (2000), International Financial Architecture, Capital Account Convertibility and Poor Developing Countries, materiał na seminarium "Capital Account Liberalization: The Developing Country Perspective", Overseas Development Institute, http://www.odi.org.uk/events/gilbert.pdf
 • Henry P.B. (2000), Do Stock Market Liberalizations Cause Investment Booms?, "Journal of Financial Economics" Vol. 58, No. 1-2, s. 301-334.
 • Henry P.B., Lorentzen P.L. (2003), Domestic Capital Market Reform and Access to Global Finance: Making Markets Work, "Working Paper", No. 197, Stanford Center for International Development, Stanford.
 • IMF (1993), Balance of Payments Manual, the Fifth Edition, Washington, D.C.
 • IMF (2007), Draft Balance of Payments and International Investment Position Manual - March 2007", Washington, D.C., http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
 • Janicka M. (2007), Wskaźniki otwartości kraju na przepływy kapitałowe w: J. Schroeder, B. Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C.M. (1998), Leading Indicators of Currency Crises, "IMF Staff Papers", Vol. 45, No.1, s. 1-48.
 • Klein M., Olivei G. (1999), Capital Account Liberalization, Financial Depth, And Economic Growth, "Working Paper", No.7384, NBER, Cambridge.
 • Klein M. (2005), Capital Account Liberalization, Institutional Quality and Economic Growth: Theory and Evidence, "Working Paper", No.11112, NBER, Cambridge.
 • Kraay A. (1998), In Search of the Macroeconomic Effects of Capital Account Liberalization, mimeo, The World Bank Group http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/22237_CALMacroEffects_Manuscript.pdf
 • Levine R. (2004), Finance and Growth: Theory and Evidence, "Working Paper", No. 10766, NBER, Cambridge.
 • Lucas R.E. Jr (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Economic Review", Vol. 80, No. 2, s. 92-96.
 • Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U. (2001), Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Masson P.R. (1999), Multiple Equilibria, Contagion and the Emerging Market Crises, "Working Paper", No. 164, IMF, Washington, D.C.
 • McLean B., Shrestha S. (2002), International Financial Liberalization and Economic Growth, "Research Discussion Paper", No. 03, Reserve Bank of Australia, Economic Research Department, Sydney.
 • Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa.
 • Mody A., Murshid A.P. (2002), Growing Up with Capital Flows, "Working Paper", No. 75, IMF, Washington, D.C.
 • Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk
 • Obstfeld M. (1994), The Logic of Currency Crises, "Working Paper", No. 4640, NBER, Cambridge.
 • Obstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M. (2004a), The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies and Capital Mobility, "Working Paper", No. 10396, NBER, Cambridge.
 • Obstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M. (2004b), Monetary Sovereignty, Exchange Rates and Capital Controls: The Trilemma in the Interwar Period, "IMF Staff Papers", Vol. 51, Special Issue, s. 75-108.
 • Oręziak L. (1999), Rynek finansowy Unii Europejskiej, TWIGGER, Warszawa.
 • Quinn D.P. (1997), The Correlates of Change in International Financial Regulation "American Political Science Review", Vol. 91, No. 3, s. 531-551.
 • Quinn D.P., Toyoda A.M. (2006), Does Capital Account Liberalization Lead to Growth?, mimeo, Georgetown University, McDonough Scool of Bussines, http://faculty.msb.edu/quinnd/papers/capital_liberalization_growth_Dec2006.pdf
 • Rodrik D. (1998), Who Needs Capital Account Convertibility?, mimeo, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/papers.html
 • Rodrik D. (1999), Governing the Global Economy: Does One Architectural Style Fit All?, mimeo, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/ifa2.pdf
 • Rodrik D. (2004), Rethinking Growth Policies in the Developing World, mimeo, Harvard University, http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/ifa2.pdf
 • Rodrik D. (2006), Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, "Journal of Economic Literature", vol. 44, No. 4, s. 973-987 http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/papers.html
 • Singh A. (2002), Capital Account Liberalization, Free Long-term Capital Flows, Financial Crises and Economic Development, "Working Paper", No. 245, University of Cambridge, ESRC Centre for Business Research, Cambridge.
 • 9 Stiglitz J.E. (2000), Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability w: "World Development", Vol. 28, No. 6, s. 1075-1086.
 • Stiglitz J.E. (2004), Capital Market Liberalization, Globalization, and the IMF, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 20, No. 1, s. 57-71.
 • Sulmicki J. (2000), Ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego nowej generacji w Polsce, "Ekonomista", nr 4, s. 457-481.
 • Tsuru K. (2000), Finance and Growth. Some theoretical considerations and a review of the empirical literature, "Economic Department Working Paper", No. 228, OECD, Paris.
 • Tytell I., S.-J. Wei (2005), Global Capital Flows and National Policy Choices, mimeo, http://www.nber.org/%7Ewei/data/tytell&wei2005/Tytell%20Wei%207-15-05.pdf
 • Williamson J. (2006), Why Capital Account Convertibility in India is Premature?, "Economic and Political Weekly", 13 May, s. 1848-1850, http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/williamson0506.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154294101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.