PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 43 | nr 99 | 55--69
Tytuł artykułu

Litewski system kontroli jakości audytu i jego udoskonalenie

Warianty tytułu
The control and improvement of Lithuanian audit system quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach konkurencyjnego rynku i dynamicznego biznesu najważniejsze jest zapewnienie wysokiej jakości usług audytorskich. Dlatego każda firma audytorska powinna dążyć do stworzenia swojego systemu kontroli jakości audytu, który zapewniłby wykonywanie audytu zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu. W dążeniu do zapewnienia dobrej jakości przeprowadzonych audytów przez litewskich audytorów i firmy audytorskie jest przewidziane organizowanie zrewidowania jakości przeprowadzonych audytów w taki sposób, żeby nie rzadziej niż raz na 6 lat byli sprawdzeni wszyscy audytorzy i wszystkie firmy audytorskie. Rewizje jakości kontroli audytu dokonywanego przez audytorów i firmy audytorskie w przedsiębiorstwach interesu społecznego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. U audytorów i w firmach audytorskich, w których była przeprowadzona kontrola jakości audytu i (lub) w czasie kontroli zostały ustalone braki/niedociągnięcia/błędy, kolejna kontrola powinna odbyć się nie później niż po upływie 3 lat. Zapewnienie jakości audytu powinno być zorganizowane w taki sposób, żeby było to niezależne od audytorów i firm audytorskich, które sprawdzają jakość kontroli przeprowadzonego audytu. Ważne jest dążenie nie tylko do szukania braków w pracy audytorów, lecz również tworzenie takich warunków, żeby audytorzy mogli sami usunąć swoje braki. (abstrakt oryginalny)
EN
Working under competitive market and dynamic business conditions, it is important to ensure high quality audit services. Therefore each audit company has to form its own audit quality assurance system to guarantee audit performance in compliance with international and nationally set audit standards. In order to ensure high quality audit performed by Lithuanian auditors and audit companies, audit quality assurance screenings are required so that all practicing auditors and audit companies can be checked at least once in 6 years. Screenings for audits performed by auditors and audit companies engaged in provision of audit services to public interest companies should be made at least once in every 3 years. Next audit quality screening for auditors and audit companies with certain audit performance deficiencies found during current audit quality screenings and/or investigations should be made in at least 3 years. Audit quality assurance must be organized so that it can be independent of the auditor or audit company undergoing the quality screening. It is important not only to seek for means of identifying the deficiencies in auditors' work, but also to create proper conditions for auditors to eliminate such deficiencies. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
55--69
Opis fizyczny
Bibliografia
  • [I] Bukevicius J. (2006), Audito kokybes kontroles problemos Lietuvoje. - kn. Lietuvos auditoriai - 10 metiu patirtis ir perspektyvos, Vilnius. LAR.
  • [2] Buhalteriu profesionalu etikos kodeksas. Tarptautiniai audito standartai, LAR, Vilnius, 2005.
  • [3] Dyrektywa Parlamentu i Rady Europejskiej 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i S3/347/ EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. http://europa.eu.int/eur-lex7/.
  • [4] Kazlauskiene L. (2005), Audito kokybes kontroles sistemos kurimas Lietuvoje. - kn. Apskaitos ir audito sistemu integracija i Europos Sajungos erdvę, nauji issukiai ir galimybes, Yilnius, LAR.
  • [5] Lakis V. (2007), Audito sistema: raida ir problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
  • [6] Mackevićius J. (2001), Auditas, Teorija, praktika, perspektyvos, Vilnius: Lietuvos mokslas.
  • [7] Makusevas G. (2007), Audito kokybe labiausiai priklauso nuo kvalifikacijos, kompetencijos ir metodikos, „Apskaitos, audito ir mokesćią aktualijos", 2007 m. lapkrićio 5 d. Nr. 42 (474), p. 3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, 2005, IFAC, Wydawca SKwP, KIBR.
  • [8] Svorobovićiene P. (2007), Keiciama Europos Komisijos rekomendacija del audito kokybes uztikrinimo. - Apskaitos, audito ir mokesćią aktualijos Nr. 28(460), m. liepos 23 d., p.23.
  • [9] Informacje Litewskiej Izby Audytorów. Przegląd rynku audytorskiego, (www.lar.lt).
  • [10] Sprawozdanie Komitetu Kontroli Jakości Audytu z 01-12-2007, (www.lar.lt).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154413709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.