PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 16 | nr 1193 | 191--210
Tytuł artykułu

Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów według Konwencji wiedeńskiej jako część międzynarodowego prawa prywatnego sensu largo

Autorzy
Warianty tytułu
Contracts for the International Sale of Goods according to the Vienna Convention as a Part of International Private Law Sensu Largo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ogólne uwagi dotyczące międzynarodowego prawa handlowego. Omówiono stosowanie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowej umowy sprzedaży towarów. Przybliżono zakres zastosowania Konwencji wiedeńskiej – uregulowania dotyczące zawarcia umowy sprzedaży, obowiązki sprzedającego i kupującego, środki ochrony prawnej przysługujące stronie poszkodowanej w razie naruszenia umowy.
EN
Despite the development of new forms of exchange, contracts of sale have traditionally played ihe most important role in international trade and hence the need for unification of the law on sales contracts. The most important legal act in this respect is the Vienna Convention of 11th April 1980 concerning contracts for the international sale of goods. The Convention is applied to transactions involving legal systems of more than one state. Yet the Vienna Convention is not applied in internal legal systems of the Convention member states. The unified law is applied only to contracts of sale concluded in international trade, as long as it has not been excluded by the contracting parties. And the parties often exclude the above international convention because usually, the intention of the economically more powerful party will be to impose its internal law by including a provision that any matters not regulated in the contract will be governed by the law applicable to the registered office of such party (civil code and other applicable legislation). However, it does not have to be like that because the parties to the contract can: not choose any applicable law or, by imprecisely indicating that the applicable law will be the law of the given state they indicate the entire legal system of such state and consequently - even without being aware of it - they lead to the application of the Convention, or finally they may deliberately choose the Convention. The Convention aims to remove the collisions occurring among non-uniform legal standards included in the legal systems of various states. The Convention is intended to contribute to the development of international trade by providing simplification and standardization of formal and legal aspects of trade contracts. The parties to the contract do not need to know many different legal systems, but instead they can choose one comprehensive legal act. The Convention includes modern regulations concerning sales contracts meeting the requirements of international trade. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dyrektywa nr 99/44 z dnia 25 maja 1999 r. dotycząca wybranych aspektów sprzedaży konsumenckiej oraz związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L 171 z 7 lipca 1999 r.). Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Hermanowski J., Handel zagraniczny. Poradnik, Univers Konsulting - Edukacja Jacyno i Modzelewski sp. z o.o., Warszawa-Zielona Góra 2004.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 • Konwencja rzymska z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, tekst konwencji dostępny na stronie internetowej Sejmu RP, www.sejm.gov.pl.
 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, red. M. Pazdan, Zakamycze 2001.
 • Konwencja wiedeńska z dnia 11 kwietnia 1980 r. (DzU 1997 nr 45, poz. 286).
 • Ludwikowski R., Handel międzynarodowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Orzeczenie Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu z 1993 r. w sprawie nr 7197.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1970 r., 1CR 58/70, nr 5, poz. 86.
 • Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Projekt ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, dostępny na stronie internetowej Sejmu RP, www.sejm.gov.pl.
 • Tynel A., Międzynarodowa umowa sprzedaży, [w:] Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (DzU nr 46, poz. 290 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2005 r., I A Ca 1503/05.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2004 r., I A Ca 214/04.
 • Wyrok SN z dnia 22 października 2004 r., II CK 114/04. Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2006 r., III CSK 103/05.
 • Żarnowiec Ł., Zastosowanie Konwencji wiedeńskiej z 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na podstawie wyboru prawa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003 nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156505087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.