PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 43--59
Tytuł artykułu

Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej na krzywą dochodowości : badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych

Warianty tytułu
The Influence of Polish Monetary Policy Council Members' Verbal Comments on the Yield Curve : the Analysis of the Semi-strong Form Informational Efficiency of FRA and IRS Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W poniższym artykule zbadano wpływ wypowiedzi i komentarzy członków RPP na ceny kontraktów FRA (1X2, 2X3, 1X4, 2X5) oraz dwu- i pięcioletnich swapów procentowych na polskim rynku, a także na oczekiwania podmiotów ekonomicznych. Analizie poddano komentarze dotyczące przyszłych decyzji co do wysokości stóp procentowych za okres od 25 lutego 2004 r. do 28 marca 2007 r. Zbadano również hipotezę o półsilnej efektywności informacyjnej rynków badanych instrumentów. Wykorzystano analizę zdarzeń opartą na badaniu ponadnormalnych stóp zwrotu. Wyniki badania stanowią przesłanki by stwierdzić, że RPP może za pomocą wypowiedzi i komentarzy kształtować oczekiwania w określonych horyzontach czasu i wpływać na ceny niektórych instrumentów. Potwierdza to analiza reakcji stóp zwrotów z kontraktów FRA 1X4 i 2X5. Dla rynków tych instrumentów odrzucono hipotezę o półsilnej efektywności informacyjnej. Pozostałe instrumenty nie wykazały istotnych, zdecydowanie potwierdzonych reakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the influence of Polish Monetary Policy Council members' verbal comments on expectations and prices of FRA (1X2, 2X3, 1X4, 2X5) and two and five-year IRSs. The focus is on the verbal comments related to future decisions about the level of the central bank interest rates between 25 February 2004 and 28 March 2007. The research also verifies the semi-strong form informational efficiency of analysed markets. The event study method based on abnormal returns analysis was used. The results provide some evidence to state that the Polish Monetary Policy Council can influence expectations in the particular time horizons and prices of certain instruments. This is confirmed by the significant reactions of FRA 1X4 and 2X5 returns, on the basis of which the hypothesis of semi-strong form informational efficiency of those markets was rejected. No significant reactions of other instruments' returns were identified. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
43--59
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ahern K.R. (1998), Sample selection and event study estimation, mimeo, http://ssrn.com/abstract=970351
 • Bajo E. (2005), The information content of abnormal trading volume, mimeo, http://ssrn.com/abstract=313582
 • Barclay M.J., Litzenberger R.H. (1987), Announcements effects of new equity issues and the use of intraday price data, "Journal of Financial Economics", Vol. 21, No. 1, s. 7199.
 • Blinder A.S. (1998), Central banking in theory and practice, MIT Press, Cambridge.
 • Boehmer E., Musumeci J. Poulsen A.B. (1991), Event study methodology under conditions of event-induced variance, "Journal of Financial Economics", Vol. 30, No. 2, s. 253-272.
 • Brown S.J., Warner J.B. (1980), Measuring security price performance, "Journal of Financial Economics", Vol. 8, No. 3, s. 205258.
 • Brown S.J., Warner J.B. (1985), Using daily stock returns. The case of event studies, "Journal of Financial Economics", Vol. 14, No. 1, s. 3-31.
 • Campbell J.Y., Lo A.W., Mackinlay A.C. (1996), Econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.
 • Campbell C.J., Wasley C.E. (1993), Measuring security price performance using daily NASDAQ returns, "Journal of Financial Economics", Vol. 33, No. 1, s. 7392.
 • Chan-Lau J.A. (2001), Corporate restructuring in Japan: an event-study analysis, "Working Paper", No. 202, IMF, Washington, D.C.
 • Corrado C.J. (1989), A nonparametric test for abnormal security - price performance in event studies, "Journal of Financial Economics", Vol. 23, No. 2, s. 385395.
 • Corrado C.J., Zivney T.L. (1992), The specification and power of the sign test in event study hypothesis tests using daily stock returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 27, No. 3, s. 465478.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czogała A., Kot A., Sawicka A. (2005), Inflation expectations of Polish entrepreneurs. Does the central bank communication matter?, materiały z konferencji "Central Bank Transparency and Communication: Implications for Monetary Policy", 2-3 czerwca, NBP, Warszawa.
 • Ehrmann M. Fratzscher M. (2005a), Communication and decision-making by central bank committees: different strategies, same effectiveness?, "Working Paper", No. 488, ECB, Frankfurt.
 • Ehrmann M., Fratzscher M. (2005b), How should central banks communicate?, "Working Paper", No. 557, ECB, Frankfurt.
 • Fama E.F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance", Vol. 25, No. 2, s. 383417.
 • Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Haldane A.G., Read V. (1999), Monetary policy and the yield curve, "Quarterly Bulletin", May, Bank of England, London.
 • Hand J. R. M., Holthausen R. W., Leftwich R. W. (1992), The effect of bond rating agency announcements on bond and stock prices, "Journal of Finance", Vol. 47, No 2, s. 733-752.
 • Issing O. (2005), Communication, transparency, accountability: monetary policy in the twenty-first century, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", Vol. 87, No.2, Part 1 (March/April), s. 6583.
 • Kaketsis A., Sarantis N. (2006), The effects of monetary policy changes on market interest rates in Greece: An event study approach, "International Review of Economics and Finance", Vol. 15, No. 4, s. 487-504.
 • Kohn D., Sack B. (2003), Central bank talk: Does it matter and why?, "Working Paper", No. 2003-55, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C.
 • Kolari J., Pynnönen S. (2005), Eventstudy methodology: Correction for cross-sectional correlation in standardized abnormal return tests, mimeo, http://lipas.uwasa.fi/julkaisu/ewp/mat9.pdf
 • Kotłowski J. (2006), Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej - analiza logitowa, "Bank i Kredyt", nr 4, s. 3-18.
 • MacKinlay A.C. (1997), Event studies in economics and finance, "Journal of Economic Literature", Vol. 35, No. 1, s. 1339.
 • Malkiel B. (1992), Efficient market hypothesis, w: P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell, New Palgrave dictionary of money and finance, Macmillan, London.
 • Patell J.M. (1976), Corporate Forecasts of Earnings Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test, "Journal of Accounting Research", Vol. 14, No. 2, s. 246276.
 • Polański Z. (1998), Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 48-60.
 • Rozkrut M., Rybiński K., Sztaba L., Szwaja R. (2007), Quest for central bank communication: Does it pay to be "talkative"?, "European Journal of Political Economy", Vol. 23, No. 1, s. 176-206.
 • Serwa D., Smolińska-Skarżyńska A., (2004), Reakcje kursu walutowego na zmiany poziomu stóp procentowych, "Bank i Kredyt", nr 1, s. 80-91.
 • Świętoń M. (2002), Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001, "Materiały i Studia", nr 150, NBP, Warszawa.
 • Ziarko-Siwek U. (2004), Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, "Materiały i Studia", nr 178, NBP, Warszawa.
 • Ziarko-Siwek U. (2005), Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156594688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.