PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 44 nr 100 | 147--161
Tytuł artykułu

Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej

Warianty tytułu
Social economics and the evolution of social responsibility accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie nawiązuje do aktualnie trwającej debaty na temat poszukiwania polskiego modelu ekonomii społecznej, a w nim określenia roli, jaką pełnią organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Idea ekonomii społecznej jest adresowana do osób i instytucji zaangażowanych lub pragnących zaangażować się w tworzenie i rozwój podmiotów prowadzących zarazem działalność gospodarczą i społeczną, ale uznających prymat celu społecznego nad ekonomicznym. Na gruncie rozważań o istocie ekonomii społecznej i jej podmiotów zrodziła się teza, a zarazem postulat, że rachunkowość jako system identyfikacji, pomiaru, informacji i komunikacji musi ewoluować w kierunku poszukiwania wzorca adekwatnego do specyfiki podmiotów prowadzących działalność społeczno-gospodarczą. Podstawę do budowania rachunkowości społecznej, służącej nowej idei ekonomii i zarazem jej przedsięwzięciom w praktyce, stanowi rachunkowość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (accountability), która bierze pod uwagę etyczne i ekologiczne aspekty pomiaru i oceny działalności jednostek gospodarczych oraz konieczność ich rozliczania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
This study relates to the current debate on the search for the Polish model of social economics and the role of non-governmental organizations as well as social enterprises within that model. The idea of social economics is addressed to people and institutions involved, or intending to get involved, in creation and development of entities engaged both in business and social activities, but making the social aspect their priority. Studies on the essence of social economics and its objects have given rise to a thesis, and a postulate, that accountancy - as a system of identification, measurement, information and communication - must evolve towards the quest for a standard adequate to the characteristics of entities engaged in social and business activity. The basis for creating social accounting which would serve the new idea of economics and its practical applications is the social accountability of businesses. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
147--161
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, Warszawa, nr 16.
 • [2] Burzym E. (l993a), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, Warszawa, nr 23.
 • [3] Burzym E. (1993b), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej", Kraków, nr 401.
 • [4] Burzym E. (2004), Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości, Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Kar-mańska, SGH, Warszawa.
 • [5] Dworowska W. (2005), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, ODDK, Gdańsk.
 • [6] Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P. (2003), Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [7] Hass-Symiotuk M. (2003), Specyfika Rachunkowości jednostek non-profit, „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit, nr 1.
 • [8] Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, MSAP, Kraków.
 • [9] Hausner J., Lauriusz N., Mazur S. (2007), Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP, Kraków.
 • [10] Jaruga A. Skowroński J. (1979), Rachunkowość społeczna we Francji, „Rachunkowość" nr 3.
 • [11] Kidyba A. (2006), Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • [12] Rok B. (2007), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, MSAP, Kraków.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. nr 137, poz.1539, z późn. zm.
 • [14] Stępień M. (2001), Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jej wpływ na ewolucję rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, Warszawa, t. 4 (60).
 • [15] Stępień M. (2007), Organizacja non-profit w praktyce rachunkowości - Dom Pomocy Społecznej, Rachunkowość w teorii i praktyce, pod red. W. Gabrusewicza, tom I, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • [16] Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. 2002 nr 76, poz.694, z późn. zm.
 • [17] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2003 r., Nr 96, poz. 873, ze zm.
 • [18] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005r., Nr 2549, poz. 2104.
 • [19] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prawnym, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.
 • [20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. Nr 94, poz. 651.
 • [21] Wygnański J.J. (2006), Ekonomia społeczna w Polsce - definicja, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, [w:] Raport otwarcia projektu „ W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej ", FISE, Warszawa .
 • [22] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej (2008), red. J. Hausner, MSAP, Kraków.
 • [23] 100 tysięcy potrzebnych słów (2006), J. Bralczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156596749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.