PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 45 | nr 101 | 71--85
Tytuł artykułu

Społeczna funkcja rachunkowości

Warianty tytułu
The social function of accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera rozważania i poglądy Autorki na temat istoty i ewolucji rachunkowości oraz jej współczesnej struktury i funkcji w kontekście wzrostu znaczenia w ostatnim półwieczu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i związanej z nią konieczności pomiaru efektywności przedsiębiorstw rozumianej jako efektywność społeczno-ekonomiczna. Autorka zdefiniowała rachunkowość jako „uniwersalny, elastyczny, podmiotowy system informacyjno-kontrolny, zdeterminowany metodą bilansową, która jest nierozerwalnie z nim związaną metodą poznawczą, umożliwiającą tworzenie liczbowego obrazu powstawania, przepływu i podziału wartości oraz wynikających stąd rozrachunków miedzy podmiotami". Następnie przedstawiła rozważania dotyczące elementów strukturalnych i cech rachunkowości, wynikających z jej systemowego charakteru, a także odnoszące się do realizowanych przez nią funkcji, oraz do wyróżniania w rachunkowości dwóch obszarów pomiaru ekonomicznego, tj. rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the author's views and reflections on the nature and evolution of accounting and its present structure and functions in the context of increased, in the last decades, importance of social responsibility of enterprises and the resulting need to measure business efficiency understood as socio-economic efficiency. The author has defined accounting as ,,a universal, flexible, entity-oriented system of information and control, determined by the balancing method, which is inseparably linked with it by the cognitive method, making possible a numerical representation of the generation, flow and distribution of value and resulting settlements between entities". Next, she discusses the structural elements and characteristics of accounting resulting from its system character and the functions of accounting and its two main areas: financial accounting and management accounting. (original abstract)
Rocznik
Tom
45
Numer
Strony
71--85
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Burchel S., Clubb C., Hopwood A., Hughes J., Nahapiel J. (1980), The Roles of Accounting in Organizations and Society, ,,Accounting Organizations and Society", Nr 1, Pergomon Press Ltd.
 • [2] Burzym E. (1977), Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, część 1 i 2, ,,Rachunkowość" Nr 1 i 2.
 • [3] Burzym E. (1985), Nakłady, koszty i straty a efektywność gospodarowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 207.
 • [4] Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości 2000, ,,Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" (Numer specjalny), Nr 16.
 • [5] Burzym E. (2004), Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, SGH, Warszawa.
 • [6] Fesmiro E. (1970), A Peripatetic History of Accounting, Rinehart and Winston Inc, USA.
 • [7] Filek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna.
 • [8] Garrison R.H. (1985), Managerial Accounting, Fourth Edition, Business Publications INC, Piano Texas 75075.
 • [9] Glautier M.W.E., Underdown B. (1991), Accounting Theory and Practice, Pitman. Publishing, Great Britain.
 • [10] Mattesich R. (1957), Toward a General and Axiomatic Foundation of Accounting, Accounting Research, Nr 88.
 • [11] Mattesich R. (1994), Accounting as Cultural Force: Past, Present and Future, "The European Accounting Review", Vol. 3, Nr 2.
 • [12] National Association of Accountants, USA 1981.
 • [13] The Cartiefied Accountants Education Trust, USA 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156689165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.