PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 11-12 | 18--22
Tytuł artykułu

Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających

Warianty tytułu
Social dimension of emigration in the countries of origin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających nie był dotychczas przedmiotem wnikliwej analizy. Dlatego cenne jest, że autorka podejmuje to wieloaspektowe zagadnienie. Zwraca uwagę na korzyści emigracji (np. transfery pieniężne, poprawa kapitału ludzkiego), jak i na jej niekorzyści (wpływ na sytuację demograficzną i na rynek pracy, na życie rodzinne - eurosieroctwo i inne).(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the difference of migration processes in the EU; new member states ( NMS) are mainly sending countries while the old members of EU are mainly receiving countries, the balance of costs and benefits in the NMS is different from the old EU states. The emigration from the NMS is mainly seasonal labour migration. The emigrants want to find work quickly and earn money in a short time for consumption needs: their own and their family. Among the migrants of the NMS the application for social benefits in the receiving countries are relatively very rare. However, the emigrants create the social costs in the sending countries. They leave their families in the home country: children and parents. Separation from children and even abandoning them are one of the most dramatic results of the young, post-accession emigration to the Great Britain, Ireland, Italy and Spain. Moreover, social costs of the emigration of the 90s (mainly temporary and seasonal) after home-coming concerns health worsening and an increase of disability payments in the regions of the largest emigration.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bijak J., Koryś I. (2006), Statistics or Reality. International migration in Poland, CEFMR Working Paper No 3, Warszawa: Central European Forum for Migration Research.
 • Budnik K.B. (2007), Migration Flows and Labour Market in Poland, Warszawa: National Bank and Warsaw School of Economics.
 • Boeri T., Bruecker H. i in. (2000), The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States, Report to European Commission, DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER, Berlin and Milan.
 • Borjas G.J. (1999), The Economic Analysis of Immigration, w: 0. Ashen-felter, D. Card (eds.), Handbook of Labour Economics, vol. 3A, rozdział 28.
 • Doyle N., Hughes G., Wadensjo E. (2006), Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe. Experience in Ireland and Sweden, Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies.
 • Dustmann Gh., Casanova M., Fertig M., Preston I., Schmidt Ch.M. (2003), The impact of EU enlargement on migration flows, Home Office Online Report 25, London.
 • Eurostat (2008), Europe in figures. Eurostat yearbook 2008, Luxemburg.
 • Faist Th., Offe C. Sieveking K. (1997), Die Beschäftigung von Werkvertragsarbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland. Flechtliche Regulierungen und politische Konflikte, Projektbearbeitung: U. Rein, S. Sandbrink, Zentrum für Sozialpolitik, Brema: Universität Bremen.
 • Golinowska S. (2005), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, Warszawa: IPISS.
 • GUS (2004), Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002, Warszawa.
 • Hoenekopp E. (2006), Nach der Erweiterung Personen aus den neuen Mitgliedsländern in Deutschland: wie viele, auf welche Weise, welche Trends?, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB.
 • Home Office (2007), The Economic and Fiscal Impact of Immigration, A Cross-Departmental Submission to the House of Lords Select Committee on Economic Affairs, London.
 • Jadźwińska E., Okólski M. (2001), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Scholar.
 • Jordan B., Duevell F. (2002), Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility, Cheltenham UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub.
 • Kaczmarczyk P., Łukowski W. (2004), Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej [Polish workers on the labour market of the EU], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kaczmarczyk P. (2007), Ruchy migracyjne ludności a rynek pracy – przypadek Polski, referat na konferencję pt. „Transgraniczne centrum wsparcia rynku pracy", Lublin.
 • Kępińska E. (2006), Recent trends in international migration. The 2006 SOPEMI Report for Poland, CMR Working Papers nr 15(73).
 • Korczyńska J. (2002), Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec [Seasonal labour migration to Germany], praca doktorska IPS UW, Warszawa.
 • Kristiansen M., Mygind A., Krasnik A. (2007), Health effects of migration, „Danish medical bulletin" vol. 54(1), s. 46-47, <www.danmedbul.dk/ DMB>.
 • Kurekova L. (2007), Researching Labour Migration in the EU - Methodological Dilemmas and Problems, Graduate Conference in Florence: Methodological Paradigms for a New Political Agenda (12-14 Dec.).
 • Lee E. (1966), A theory of migration, „Demography" nr3.
 • Malinauskas G. (2006), Researching the Impact of Partial Labour Migration on Child: failure of Attachment Theory, „Social Work and Society", vol. 2, Issue 2, s. 292-300.
 • Mansor A., Quillin B., eds. (2006), Migration and remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington DC: The World Bank.
 • Marczewski K., Sokołowska B. (2006), Wstępna diagnoza wpływu emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 • Massey D. (1999), World in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millennium, Oxford: Clarendon Press.
 • Micevska, Saczuk, Stark (2007), Migration, Relative Poverty, and Human Capital: Evidence from Poland, University of Klagenfurt, memo.
 • MIGHEALTHNET - Information network on good practice in health care for migrants and minorities in Europe, dostępny w Internecie: <http:// mighealth.net/eu/index.php/>.
 • OECD (2006), International Migration Outlook, SOPEMI Edition.
 • Okólski M. (2001), Incomplete Migration: A New Form of Mobility in Central and Eastern Europe: The Case of Polish and Ukrainian Migrants, w: C. Wallace, D. Stola (eds.), Patterns of Migration in Central Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Okólski M. (2006), Gaining from Migration. Costs and benefits of migration for Central European Countries, Warszawa: Centre of Migration Research.
 • Portes J., French S. (2005), The impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe on the UK labour market: early evidence, UK Department for Work and Pensions, Working Paper nr 18.
 • Suarez-Orozo C., Suarez-Orozo M.M. (2001), Transnationalization of Families: Immigrant Separation and Reunifications, Harvard Immigration Project, <http://www.gse.harvard.edu/news>.
 • Taylor J.E., Mora J. (2006), Does Migration Reshape Expenditures in Rural Households? Evidence from Mexico, World Bank Policy Research Working Paper 0-3415, Washington D.C.: The World Bank.
 • Traser J. (2006), Who's still afraid EU Enlargement, Brüssel: EGAS.
 • Winnicka E. (2007), Eurosieroty [Euro-orphans], Raport „Polityki", „Polityka" nr 46(2629).
 • Wittig U., Lindert J., Merbach M., Brähler E. (2006), Mental health of patients from different cultures in Germany, „European Psychiatry", vol. 23, Issue 8, s. 533-596.
 • World Bank (2006), Migration and remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington DC.
 • Word Bank (2007), From Red to Gray. The „ Third Transition" of Aging Populations in Eastern Europe and the former Soviet Union, Washington DC
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156704853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.