PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 46 | nr 102 | 65--80
Tytuł artykułu

Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Fundamental accounting principles in the light of changes in contemporary accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie nadrzędnych zasad rachunkowości na tle kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości. W szczególności uwzględniono rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie rachunkowość jest ukierunkowana głównie na potrzeby informacyjne inwestorów. Nacisk kładzie się na pomiar wartości przedsiębiorstwa oraz na jego przyszłość. Najważniejszą częścią sprawozdania staje się bilans, a główną metodą wyceny wartość godziwa. Rachunkowość zaczyna dostarczać coraz więcej informacji, które charakteryzują się różnym poziomem wiarygodności. Te zmiany w rachunkowości wpływają także na jej podstawy metodologiczne. Niektóre nadrzędne zasady rachunkowość tracą znaczenie i są zastępowane nowymi - dotyczy to w szczególności zasady współmierności i zasady ostrożności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in the fundamental accounting principles in connection with new development directions of contemporary accounting. Solutions contained in International Financial Reporting Standards were given special attention. Nowadays, accounting is mainly concentrated on information needs of investors. The emphasis is placed on enterprise value measurement and the future of the enterprise. The balance sheet is becoming the main part of the financial statement and the main valuation method is the fair value method. Accounting provides more and more information which has a different level of reliability. These changes in accounting have impact on its methodological foundation. Some fundamental accounting principles are losing their significance and are replaced by new principles. It concerns especially the matching principle and prudence principle. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
65--80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2006a), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 1, Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa.
 • [2] Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards HL, Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2006b), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 5, Podatek dochodowy, Przychody, Rolnictwo, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa.
 • [3] Discussion Paper: Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information, IASB, July 2006, www.iasb.org.
 • [4] Gawart M. (2007), Współczesne problemy rachunkowości, „Forum Rachunkowości", nr 1.
 • [5] Giedroyć M. (2007), Zasada ostrożności - artykuł dyskusyjny, „Forum Rachunkowości", nr l.
 • [6] Glover J.C., Ijiri Y., Levine C.B., Liang P.J. (2005), Separating Facts from Forecasts in Financial Statements, „Accounting Horizons", Vol. 19, No. 4.
 • [7] Gmytrasiewicz M. (2005), Artykuł wstępny, „Problemy rachunkowości", nr 2.
 • [8] Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.% [9] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • [10] Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • [11] Helin A., Szymański K.G. (2001), Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • [12] Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [13] Jezierska E. (2007), Metody i nadrzędne zasady współczesnej rachunkowości, praca doktorska niepublikowana, Warszawa.
 • [14] Kamela-Sowińska A. (2006), Czy zastosowanie MSR-ów przyczyni się do zwiększenia rzetelności, wiarygodności i przejrzystości sprawozdań finansowych, [w:] Inauguracyjne spotkanie Accountancy&Taxes Master Club, „Rachunkowość", nr 1.
 • [15] Micherda B. (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994, International Accounting Standards Committee, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • [17] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • [18] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t. I i II, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • [19] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I i II, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • [20] Nowak E. (2002), Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • [21] Peche T. (1987), Zamiast redaktorskiego wstępu, [w:] Modele ewidencyjne, praca zbiorowa pod red. T. Pechego, Monografie i Opracowania nr 224, SGPiS, Warszawa.
 • [22] Sawicki K. (2005), Istota i zasady funkcjonowania rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa.
 • [23] Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • [24] Walińska E. (2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • [25] Walińska E. (2002), Nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, Centrum Controllingu & Analiz Ekonomicznych, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156754475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.